Szczegóły spółki

Nazwa RESTRUKTURYZACJA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 1182085800
REGON 146208635
KRS 0000431998
Adres ul. Przasnyska 7 lok. 143, 01-756 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6910Z — działalność prawnicza
  • 6920Z — działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
  • 7010Z — działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
  • 7021Z — stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
  • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  • 7490Z — pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 7740Z — dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
  • 7810Z — działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
  • 8211Z — działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
  • 8299Z — pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.51 0.0
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.05 0.0
Płynność bieżąca (CR) 1.48 b.d.
Płynność szybka (QR) 1.48 b.d.
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.05 0.0
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -385.47% 70.57%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -76.95% 38.36%
Rentowność aktywów (ROA) -37.6% 38.36%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-12-16 242/2019 298 1174899
Poz. 1174899. RESTRUKTURYZACJA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000431998. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.10.2012.
[RDF/183846/19/207]

W dniu 09.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.12.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1174899. RESTRUKTURYZACJA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000431998. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.10.2012.
[RDF/183846/19/207]

W dniu 09.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.12.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-12-16 242/2019 298 1174900
Poz. 1174900. RESTRUKTURYZACJA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000431998. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.10.2012.
[RDF/183846/19/608]

W dniu 09.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1174900. RESTRUKTURYZACJA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000431998. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.10.2012.
[RDF/183846/19/608]

W dniu 09.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-12-16 242/2019 298 1174901
Poz. 1174901. RESTRUKTURYZACJA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000431998. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.10.2012.
[RDF/183846/19/9]

W dniu 09.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1174901. RESTRUKTURYZACJA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000431998. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.10.2012.
[RDF/183846/19/9]

W dniu 09.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-12-16 242/2019 298 1174902
Poz. 1174902. RESTRUKTURYZACJA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000431998. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.10.2012.
[RDF/183846/19/410]

W dniu 09.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1174902. RESTRUKTURYZACJA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000431998. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.10.2012.
[RDF/183846/19/410]

W dniu 09.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-12-16 242/2019 298 1174903
Poz. 1174903. RESTRUKTURYZACJA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000431998. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.10.2012.
[RDF/183846/19/613]

W dniu 09.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.12.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1174903. RESTRUKTURYZACJA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000431998. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.10.2012.
[RDF/183846/19/613]

W dniu 09.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.12.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-12-16 242/2019 299 1174904
Poz. 1174904. RESTRUKTURYZACJA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000431998. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.10.2012.
[RDF/183846/19/14]

W dniu 09.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1174904. RESTRUKTURYZACJA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000431998. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.10.2012.
[RDF/183846/19/14]

W dniu 09.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-12-16 242/2019 299 1174905
Poz. 1174905. RESTRUKTURYZACJA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000431998. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.10.2012.
[RDF/183846/19/415]

W dniu 09.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1174905. RESTRUKTURYZACJA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000431998. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.10.2012.
[RDF/183846/19/415]

W dniu 09.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-12-16 242/2019 299 1174906
Poz. 1174906. RESTRUKTURYZACJA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000431998. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.10.2012.
[RDF/183846/19/816]

W dniu 09.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1174906. RESTRUKTURYZACJA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000431998. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.10.2012.
[RDF/183846/19/816]

W dniu 09.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-20 140/2018 436 291128
Poz. 291128. RESTRUKTURYZACJA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000431998. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.10.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/28122/18/152]

W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. SYN-


DYCY SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. RESTRUKTU-
RYZACJA SPÓŁKA AKCYJNA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica
KASPROWICZA nr domu 68 nr lokalu 52 kod pocz-
towy 01-949 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpi-
sać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PRZA-
SNYSKA nr domu 7 nr lokalu 143 kod pocztowy
01-756 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 18 KWIET-
NIA 2018 R., REP. A NR 6036/2018, NOTARIUSZ
DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 1, § 9, § 12
UST. 3 ORAZ § 17 UST. 3 STATUTU SPÓŁKI, PRZY-
JĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisać:
1 1. MAKUĆ 2. WOJCIECH 3. 72092200855 5. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. OPALIŃ-
SKA 2. JOANNA ELŻBIETA 3. 65100106548 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SADOWSKI 2. PAWEŁ RAFAŁ
3. 66120600133 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpi-
sać: 3 1. MAKUĆ 2. WOJCIECH 3. 72092200855
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. MAKUĆ 2. WOJCIECH
3. 72092200855 2 1. WAŚNIEWSKA 2. MAGDALENA
3. 70032801100 wpisać: 3 1. ŁAGOWSKI 2. KAROL
3. 90100505394 4 1. SEROCKA 2. MARCELINA
PATRYCJA 3. 94060510201
Poz. 291128. RESTRUKTURYZACJA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000431998. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.10.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/28122/18/152]

W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. SYN-


DYCY SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. RESTRUKTU-
RYZACJA SPÓŁKA AKCYJNA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica
KASPROWICZA nr domu 68 nr lokalu 52 kod pocz-
towy 01-949 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpi-
sać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PRZA-
SNYSKA nr domu 7 nr lokalu 143 kod pocztowy
01-756 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 18 KWIET-
NIA 2018 R., REP. A NR 6036/2018, NOTARIUSZ
DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 1, § 9, § 12
UST. 3 ORAZ § 17 UST. 3 STATUTU SPÓŁKI, PRZY-
JĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisać:
1 1. MAKUĆ 2. WOJCIECH 3. 72092200855 5. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. OPALIŃ-
SKA 2. JOANNA ELŻBIETA 3. 65100106548 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SADOWSKI 2. PAWEŁ RAFAŁ
3. 66120600133 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpi-
sać: 3 1. MAKUĆ 2. WOJCIECH 3. 72092200855
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. MAKUĆ 2. WOJCIECH
3. 72092200855 2 1. WAŚNIEWSKA 2. MAGDALENA
3. 70032801100 wpisać: 3 1. ŁAGOWSKI 2. KAROL
3. 90100505394 4 1. SEROCKA 2. MARCELINA
PATRYCJA 3. 94060510201

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki