Szczegóły spółki

Nazwa SUPRA INWEST SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8943041910
REGON 021952840
KRS 0000431763
Adres Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6420Z — działalność holdingów finansowych
  • 6430Z — działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
  • 6499Z — pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
  • 6619Z — pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
  • 6621Z — działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
  • 6622Z — działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
  • 6810Z — kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
  • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  • 7010Z — działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
  • 7711Z — wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.01 0.01
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.01 0.01
Płynność bieżąca (CR) 53.68 128.97
Płynność szybka (QR) 53.68 128.97
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.01 0.01
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 4039.35% 1957.78%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 9.02% 4.79%
Rentowność aktywów (ROA) 8.92% 4.76%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-07-22 140/2019 1156 790331
Poz. 790331. SUPRA INWEST SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000431763. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.09.2012.
[RDF/155156/19/219]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 790331. SUPRA INWEST SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000431763. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.09.2012.
[RDF/155156/19/219]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-22 140/2019 1156 790332
Poz. 790332. SUPRA INWEST SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000431763. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.09.2012.
[RDF/155156/19/620]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 790332. SUPRA INWEST SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000431763. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.09.2012.
[RDF/155156/19/620]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-22 140/2019 1156 790333
Poz. 790333. SUPRA INWEST SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000431763. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.09.2012.
[RDF/155156/19/21]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 790333. SUPRA INWEST SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000431763. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.09.2012.
[RDF/155156/19/21]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-22 140/2019 1156 790334
Poz. 790334. SUPRA INWEST SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000431763. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.09.2012.
[RDF/155156/19/422]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 790334. SUPRA INWEST SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000431763. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.09.2012.
[RDF/155156/19/422]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-11-08 217/2018 1363 961723
Poz. 961723. SUPRA INWEST SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000431763. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 04.09.2012.
[WR.VI NS-REJ.KRS/23094/18/745]

W dniu 21.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. FORYŚ 2. MARCIN 3. 71122505157 5. WICEPRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 961723. SUPRA INWEST SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000431763. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 04.09.2012.
[WR.VI NS-REJ.KRS/23094/18/745]

W dniu 21.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. FORYŚ 2. MARCIN 3. 71122505157 5. WICEPRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE
2018-09-20 183/2018 656 448939
Poz. 448939. SUPRA INWEST SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000431763. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.09.2012.
[RDF/283131/18/899]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 448939. SUPRA INWEST SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000431763. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.09.2012.
[RDF/283131/18/899]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-20 183/2018 656 448940
Poz. 448940. SUPRA INWEST SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000431763. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.09.2012.
[RDF/283132/18/300]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 448940. SUPRA INWEST SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000431763. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.09.2012.
[RDF/283132/18/300]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-19 182/2018 658 439446
Poz. 439446. SUPRA INWEST SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000431763. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.09.2012.
[RDF/283129/18/786]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 439446. SUPRA INWEST SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000431763. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.09.2012.
[RDF/283129/18/786]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-19 182/2018 658 439447
Poz. 439447. SUPRA INWEST SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000431763. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.09.2012.
[RDF/283130/18/498]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 439447. SUPRA INWEST SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000431763. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.09.2012.
[RDF/283130/18/498]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki