Szczegóły spółki

Nazwa GRUPA "LEW" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9491761930
REGON 151585360
KRS 0000425958
Adres ul. Brzeźnicka 46B, 42-215 Częstochowa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4690Z — sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
  • 4652Z — sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
  • 6419Z — pozostałe pośrednictwo pieniężne
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.76 0.75
Zadłużenie / kapitał (D/E) 3.13 2.97
Płynność bieżąca (CR) 0.63 0.66
Płynność szybka (QR) 0.53 0.64
Złota/srebrna reguła bilansowa 3.13 2.97
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 0.43% 0.31%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 5.34% 3.05%
Rentowność aktywów (ROA) 1.29% 0.77%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-10-04 193/2019 449 1057176
Poz. 1057176. GRUPA „LEW” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000425958. SĄD REJONOWY W CZĘSTO-
CHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.07.2012.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/7472/19/978]

W dniu 27.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MARKIEWICZ
2. ANDRZEJ 3. 76031007998
Poz. 1057176. GRUPA „LEW” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000425958. SĄD REJONOWY W CZĘSTO-
CHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.07.2012.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/7472/19/978]

W dniu 27.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MARKIEWICZ
2. ANDRZEJ 3. 76031007998
2019-08-08 153/2019 369 958772
Poz. 958772. GRUPA „LEW” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000425958. SĄD REJONOWY W CZĘSTO-
CHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.07.2012.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/5360/19/612]

W dniu 01.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. BIENIAK 2. JACEK
3. 71071600299
Poz. 958772. GRUPA „LEW” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000425958. SĄD REJONOWY W CZĘSTO-
CHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.07.2012.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/5360/19/612]

W dniu 01.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. BIENIAK 2. JACEK
3. 71071600299
2018-11-09 218/2018 1412 978502
Poz. 978502. GRUPA „LEW” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000425958. SĄD REJONOWY W CZĘSTO-
CHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.07.2012.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/6929/18/611]

W dniu 28.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 25.06.2018 R. NOTARIUSZ KATARZYNA BIE-
WALD, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTO-
CHOWIE UL. DĄBROWSKIEGO 18, REP. A NR
2342/2018, ZMIANA § 22 UST.1,2.
Poz. 978502. GRUPA „LEW” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000425958. SĄD REJONOWY W CZĘSTO-
CHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.07.2012.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/6929/18/611]

W dniu 28.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 25.06.2018 R. NOTARIUSZ KATARZYNA BIE-
WALD, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTO-
CHOWIE UL. DĄBROWSKIEGO 18, REP. A NR
2342/2018, ZMIANA § 22 UST.1,2.
2018-11-09 218/2018 1412 978503
Poz. 978503. GRUPA „LEW” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000425958. SĄD REJONOWY W CZĘSTO-
CHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.07.2012.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/6541/18/641]

W dniu 29.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 07.05.2018 R. NOTARIUSZ KATARZYNA BIE-
WALD, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHO-
WIE UL. DĄBROWSKIEGO 18, REP. A NR 1747/2018,


W § 20 DODANO UST.5 ZE ZN.1, DODANO § 20 ZE
ZN.1 ORAZ § 21 ZE ZN.1.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. NOWODZIŃSKI 2. PAWEŁ MARCIN
3. 74030804257 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. SOBCZYK 2. JANUSZ 3. 74012704034
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 978503. GRUPA „LEW” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000425958. SĄD REJONOWY W CZĘSTO-
CHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.07.2012.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/6541/18/641]

W dniu 29.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 07.05.2018 R. NOTARIUSZ KATARZYNA BIE-
WALD, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHO-
WIE UL. DĄBROWSKIEGO 18, REP. A NR 1747/2018,


W § 20 DODANO UST.5 ZE ZN.1, DODANO § 20 ZE
ZN.1 ORAZ § 21 ZE ZN.1.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. NOWODZIŃSKI 2. PAWEŁ MARCIN
3. 74030804257 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. SOBCZYK 2. JANUSZ 3. 74012704034
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2018-09-28 189/2018 568 508948
Poz. 508948. GRUPA „LEW” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000425958. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.07.2012.
[RDF/349655/18/118]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 508948. GRUPA „LEW” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000425958. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.07.2012.
[RDF/349655/18/118]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-28 189/2018 568 508949
Poz. 508949. GRUPA „LEW” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000425958. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.07.2012.
[RDF/349656/18/519]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 508949. GRUPA „LEW” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000425958. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.07.2012.
[RDF/349656/18/519]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-28 189/2018 568 508950
Poz. 508950. GRUPA „LEW” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000425958. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.07.2012.
[RDF/349657/18/920]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 508950. GRUPA „LEW” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000425958. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.07.2012.
[RDF/349657/18/920]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-28 189/2018 568 508951
Poz. 508951. GRUPA „LEW” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000425958. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.07.2012.
[RDF/349860/18/636]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 508951. GRUPA „LEW” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000425958. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.07.2012.
[RDF/349860/18/636]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-28 189/2018 568 508952
Poz. 508952. GRUPA „LEW” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000425958. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.07.2012.
[RDF/349861/18/37]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 508952. GRUPA „LEW” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000425958. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.07.2012.
[RDF/349861/18/37]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-28 189/2018 568 508953
Poz. 508953. GRUPA „LEW” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000425958. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.07.2012.
[RDF/349862/18/438]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 508953. GRUPA „LEW” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000425958. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.07.2012.
[RDF/349862/18/438]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-28 189/2018 568 508954
Poz. 508954. GRUPA „LEW” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000425958. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.07.2012.
[RDF/349863/18/839]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 508954. GRUPA „LEW” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000425958. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.07.2012.
[RDF/349863/18/839]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-05-29 103/2018 299 141883
Poz. 141883. GRUPA „LEW” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000425958.SĄD REJONOWY W CZĘSTO-
CHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.07.2012.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/4173/18/860]

W dniu 15.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SZYDŁO 2. MARCIN 3. 71102301270 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 141883. GRUPA „LEW” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000425958.SĄD REJONOWY W CZĘSTO-
CHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.07.2012.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/4173/18/860]

W dniu 15.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SZYDŁO 2. MARCIN 3. 71102301270 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki