Szczegóły spółki

Nazwa ZBM SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 1131966695
REGON 013020403
KRS 0000423957
Adres ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa
Telefon 6510691
Faks 6510691
E-mail sekretariat@zbm.com.pl
WWW b.d.
PKD
  • 7112Z — działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2019-07-08 130/2019 1129
Poz. 590494. ZBM INWESTOR ZASTĘPCZY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423957. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.06.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/37704/19/857]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 04.06.2019R., REP. A NR 29810/2019, NOTARIUSZ
AGNIESZKA STEFAŃSKA, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE ZMIANA §13 UST.3 ORAZ
§17 STATUTU USUNIĘCIE §19 PKT 5) STATUTU
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. RADO-
SZEWSKA 2. AGNIESZKA ANNA 3. 68020100368
wpisać: 2 1. RADOSZEWSKA 2. HALINA MARIA
3. 40041402788 3 1. ASSANOWICZ 2. STEFAN BEKIR
3. 50011900275
Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. KWIATKOW-
SKI 2. WOJCIECH MAREK 3. 77021800474) wykre-
ślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA wpisać: 4. PROKURA
ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁON-
KIEM ZARZĄDU 2 (dla pozycji: 1. SKURA 2. PIOTR
MICHAŁ 3. 86062007692) wykreślić: 4. PROKURA
ŁĄCZNA wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM
PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
Poz. 590494. ZBM INWESTOR ZASTĘPCZY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423957. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.06.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/37704/19/857]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 04.06.2019R., REP. A NR 29810/2019, NOTARIUSZ
AGNIESZKA STEFAŃSKA, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE ZMIANA §13 UST.3 ORAZ
§17 STATUTU USUNIĘCIE §19 PKT 5) STATUTU
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. RADO-
SZEWSKA 2. AGNIESZKA ANNA 3. 68020100368
wpisać: 2 1. RADOSZEWSKA 2. HALINA MARIA
3. 40041402788 3 1. ASSANOWICZ 2. STEFAN BEKIR
3. 50011900275
Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. KWIATKOW-
SKI 2. WOJCIECH MAREK 3. 77021800474) wykre-
ślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA wpisać: 4. PROKURA
ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁON-
KIEM ZARZĄDU 2 (dla pozycji: 1. SKURA 2. PIOTR
MICHAŁ 3. 86062007692) wykreślić: 4. PROKURA
ŁĄCZNA wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM
PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
2019-06-18 117/2019 836
Poz. 419829. ZBM INWESTOR ZASTĘPCZY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423957. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 15.06.2012.
[RDF/121385/19/709]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 419829. ZBM INWESTOR ZASTĘPCZY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423957. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 15.06.2012.
[RDF/121385/19/709]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-18 117/2019 836
Poz. 419830. ZBM INWESTOR ZASTĘPCZY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423957. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 15.06.2012.
[RDF/121385/19/110]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 419830. ZBM INWESTOR ZASTĘPCZY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423957. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 15.06.2012.
[RDF/121385/19/110]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-18 117/2019 836
Poz. 419831. ZBM INWESTOR ZASTĘPCZY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423957. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 15.06.2012.
[RDF/121386/19/822]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 419831. ZBM INWESTOR ZASTĘPCZY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423957. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 15.06.2012.
[RDF/121386/19/822]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-18 117/2019 836
Poz. 419832. ZBM INWESTOR ZASTĘPCZY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423957. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 15.06.2012.
[RDF/121386/19/223]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018... (rozwiń)
Poz. 419832. ZBM INWESTOR ZASTĘPCZY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423957. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 15.06.2012.
[RDF/121386/19/223]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018... (rozwiń)
2019-05-14 92/2019 409
Poz. 287605. ZBM INWESTOR ZASTĘPCZY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423957. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.06.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/25225/19/246]

W dniu 08.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla
pozycji: 1. ŁAWNICZAK 2. ŁUKASZ WOJCIECH
3. 82032000632) wykreślić: 5. WICEPREZES
ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SKURA 2. PIOTR
MICHAŁ 3. 86062007692 4. PROKURA ŁĄCZNA... (rozwiń)
Poz. 287605. ZBM INWESTOR ZASTĘPCZY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423957. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.06.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/25225/19/246]

W dniu 08.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla
pozycji: 1. ŁAWNICZAK 2. ŁUKASZ WOJCIECH
3. 82032000632) wykreślić: 5. WICEPREZES
ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SKURA 2. PIOTR
MICHAŁ 3. 86062007692 4. PROKURA ŁĄCZNA... (rozwiń)
2019-05-13 91/2019 23
Poz. 24209. ZBM INWESTOR ZASTĘPCZY SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000423957. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 15 czerwca 2012 r.
[BMSiG-23803/2019]

Na podstawie art. 399 § 1 KSH Zarząd ZBM Inwestor Zastępczy
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się
4 czerwca 2019 r., o godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej,
ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa, z następującym porząd-
kiem obrad:... (rozwiń)
Poz. 24209. ZBM INWESTOR ZASTĘPCZY SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000423957. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 15 czerwca 2012 r.
[BMSiG-23803/2019]

Na podstawie art. 399 § 1 KSH Zarząd ZBM Inwestor Zastępczy
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się
4 czerwca 2019 r., o godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej,
ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa, z następującym porząd-
kiem obrad:... (rozwiń)
2019-04-16 75/2019 291
Poz. 213512. ZBM INWESTOR ZASTĘPCZY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423957. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.06.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/18668/19/343]

W dniu 10.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. OLEJNIK 2. JANUSZ
LECH 3. 43082202672 wpisać: 2 1. MAREK SKURA
2. KATARZYNA 3. 85040200128
Poz. 213512. ZBM INWESTOR ZASTĘPCZY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423957. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.06.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/18668/19/343]

W dniu 10.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. OLEJNIK 2. JANUSZ
LECH 3. 43082202672 wpisać: 2 1. MAREK SKURA
2. KATARZYNA 3. 85040200128
2019-04-16 75/2019 291
Poz. 213513. ZBM INWESTOR ZASTĘPCZY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423957. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.06.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/20876/19/503]

W dniu 10.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. RADOSZEWSKI 2. ANDRZEJ MICHAŁ
3. 38030103853 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE... (rozwiń)
Poz. 213513. ZBM INWESTOR ZASTĘPCZY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423957. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.06.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/20876/19/503]

W dniu 10.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. RADOSZEWSKI 2. ANDRZEJ MICHAŁ
3. 38030103853 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE... (rozwiń)
2019-03-29 63/2019 235
Poz. 144612. ZBM INWESTOR ZASTĘPCZY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423957. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.06.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/15506/19/301]

W dniu 22.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WAR-
SZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WAR-
SZAWA ulica JAGIELLOŃSKA nr domu 88,B.51
BC nr lokalu 36 kod pocztowy 03-215 poczta WAR-
SZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WAR-
SZAWA ulica UL. CYBERNETYKI nr domu 19B kod
pocztowy 02-677 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 144612. ZBM INWESTOR ZASTĘPCZY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423957. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.06.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/15506/19/301]

W dniu 22.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WAR-
SZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WAR-
SZAWA ulica JAGIELLOŃSKA nr domu 88,B.51
BC nr lokalu 36 kod pocztowy 03-215 poczta WAR-
SZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WAR-
SZAWA ulica UL. CYBERNETYKI nr domu 19B kod
pocztowy 02-677 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
2019-02-25 39/2019 17
Poz. 10037. ZBM INWESTOR ZASTĘPCZY SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000423957. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 15 czerwca 2012 r.
[BMSiG-9511/2019]

Na podstawie art. 399 § 1 KSH Zarząd ZBM Inwestor Zastęp-
czy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako
„Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które
odbędzie się 20 marca 2019 r., o godz. 1300, w Kancelarii Nota-
rialnej, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa, z następującym
porządkiem obrad:... (rozwiń)
Poz. 10037. ZBM INWESTOR ZASTĘPCZY SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000423957. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 15 czerwca 2012 r.
[BMSiG-9511/2019]

Na podstawie art. 399 § 1 KSH Zarząd ZBM Inwestor Zastęp-
czy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako
„Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które
odbędzie się 20 marca 2019 r., o godz. 1300, w Kancelarii Nota-
rialnej, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa, z następującym
porządkiem obrad:... (rozwiń)
2018-11-05 214/2018 1231
Poz. 910823. ZBM INWESTOR ZASTĘPCZY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423957. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 15.06.2012.
[RDF/753550/18/873]

W dniu 01.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 910823. ZBM INWESTOR ZASTĘPCZY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423957. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 15.06.2012.
[RDF/753550/18/873]

W dniu 01.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-05 214/2018 1231
Poz. 910824. ZBM INWESTOR ZASTĘPCZY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423957. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 15.06.2012.
[RDF/753551/18/274]

W dniu 01.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 910824. ZBM INWESTOR ZASTĘPCZY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423957. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 15.06.2012.
[RDF/753551/18/274]

W dniu 01.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-05 214/2018 1231
Poz. 910825. ZBM INWESTOR ZASTĘPCZY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423957. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 15.06.2012.
[RDF/753552/18/675]

W dniu 01.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 910825. ZBM INWESTOR ZASTĘPCZY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423957. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 15.06.2012.
[RDF/753552/18/675]

W dniu 01.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-05 214/2018 1231
Poz. 910826. ZBM INWESTOR ZASTĘPCZY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423957. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 15.06.2012.
[RDF/753553/18/76]

W dniu 01.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 910826. ZBM INWESTOR ZASTĘPCZY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423957. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 15.06.2012.
[RDF/753553/18/76]

W dniu 01.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-05-30 104/2018 26
Poz. 22965. ZBM INWESTOR ZASTĘPCZY SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000423957. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 15 czerwca 2012 r.
[BMSiG-22393/2018]

Na podstawie art. 399 § 1 KSH Zarząd ZBM Inwestor Zastępczy
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się
27 czerwca 2018 r., o godz. 1300, w Kancelarii Notarialnej,
ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa, z następującym porząd-
kiem obrad:... (rozwiń)
Poz. 22965. ZBM INWESTOR ZASTĘPCZY SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000423957. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 15 czerwca 2012 r.
[BMSiG-22393/2018]

Na podstawie art. 399 § 1 KSH Zarząd ZBM Inwestor Zastępczy
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się
27 czerwca 2018 r., o godz. 1300, w Kancelarii Notarialnej,
ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa, z następującym porząd-
kiem obrad:... (rozwiń)
2018-02-14 32/2018 331
Poz. 43041. ZBM INWESTOR ZASTĘPCZY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423957. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.06.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/2528/18/522]

W dniu 07.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. SZE-
PIETOWSKI 2. TOMASZ PIOTR 3. 61072903217
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KWIATKOWSKI
2. WOJCIECH MAREK 3. 77021800474 4. PROKURA
ŁĄCZNA... (rozwiń)
Poz. 43041. ZBM INWESTOR ZASTĘPCZY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423957. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.06.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/2528/18/522]

W dniu 07.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. SZE-
PIETOWSKI 2. TOMASZ PIOTR 3. 61072903217
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KWIATKOWSKI
2. WOJCIECH MAREK 3. 77021800474 4. PROKURA
ŁĄCZNA... (rozwiń)