Szczegóły spółki

Nazwa CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5252382127
REGON 140777645
KRS 0000423633
Adres ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 0893Z — wydobywanie soli
 • 1084Z — produkcja przypraw
 • 2011Z — produkcja gazów technicznych
 • 2013Z — produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
 • 2059Z — produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 3511Z — wytwarzanie energii elektrycznej
 • 3513Z — dystrybucja energii elektrycznej
 • 3514Z — handel energią elektryczną
 • 3530Z — wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • 3600Z — pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
 • 3700Z — odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 • 3811Z — zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 4675Z — sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • 4677Z — sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • 4690Z — sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 6810Z — kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2020-04-14 72/2020 336
Poz. 163307. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/2387/20/822]

W dniu 26.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla... (rozwiń)
Poz. 163307. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/2387/20/822]

W dniu 26.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla... (rozwiń)
2020-02-27 40/2020 285
Poz. 90607. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/491/20/696]

W dniu 20.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. MOLENDA 2. TOMASZ 3. 69062207590 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 90607. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/491/20/696]

W dniu 20.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. MOLENDA 2. TOMASZ 3. 69062207590 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE
2020-02-13 30/2020 285
Poz. 67481. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/274/20/55]

W dniu 06.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. CZARNUL 2. ADAM JAROSŁAW 3. 69102000978
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 67481. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/274/20/55]

W dniu 06.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. CZARNUL 2. ADAM JAROSŁAW 3. 69102000978
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2020-02-10 27/2020 379
Poz. 61754. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/835/20/778]

W dniu 04.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KAMOLA 2. HUBERT
3. 77110206150
Poz. 61754. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/835/20/778]

W dniu 04.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KAMOLA 2. HUBERT
3. 77110206150
2019-10-15 200/2019 402
Poz. 1074197. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/6412/19/981]

W dniu 08.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KAMOLA 2. HUBERT 3. 77110206150 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1074197. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/6412/19/981]

W dniu 08.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KAMOLA 2. HUBERT 3. 77110206150 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE
2019-09-17 180/2019 353
Poz. 1026589. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/7628/19/981]

W dniu 10.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. KAMOLA 2. HUBERT
3. 77110206150
Poz. 1026589. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/7628/19/981]

W dniu 10.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. KAMOLA 2. HUBERT
3. 77110206150
2019-08-07 152/2019 460
Poz. 955569. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[RDF/171596/19/19]

W dniu 31.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 955569. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[RDF/171596/19/19]

W dniu 31.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-07 152/2019 460
Poz. 955570. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[RDF/171596/19/420]

W dniu 31.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 955570. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[RDF/171596/19/420]

W dniu 31.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-07 152/2019 460
Poz. 955571. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[RDF/171596/19/821]

... (rozwiń)
Poz. 955571. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[RDF/171596/19/821]

... (rozwiń)
2019-08-07 152/2019 460
Poz. 955572. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[RDF/171596/19/222]

W dniu 31.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 955572. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[RDF/171596/19/222]

W dniu 31.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-16 136/2019 1087
Poz. 709486. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[RDF/146091/19/87]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 709486. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[RDF/146091/19/87]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-16 136/2019 1087
Poz. 709487. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[RDF/146091/19/488]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 709487. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[RDF/146091/19/488]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-16 136/2019 1087
Poz. 709488. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[RDF/146091/19/889]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 709488. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[RDF/146091/19/889]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-09 131/2019 1092
Poz. 609030. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/5968/19/426]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. NIEGODZISZ 2. WIE-
SŁAWA 3. 66102408928
Poz. 609030. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/5968/19/426]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. NIEGODZISZ 2. WIE-
SŁAWA 3. 66102408928
2019-07-02 126/2019 915
Poz. 512701. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/5800/19/191]

... (rozwiń)
Poz. 512701. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/5800/19/191]

... (rozwiń)
2019-04-15 74/2019 474
Poz. 210347. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/1433/19/669]

W dniu 09.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. WITKOW-
SKA 2. MAGDALENA 3. 76030519340 4. PRO-
KURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM, PRO-
KURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU wpisać:
2 1. WEGNER 2. SŁAWOMIR 3. 66060904931 4. PRO-
KURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM, PRO-
KURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
Poz. 210347. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/1433/19/669]

W dniu 09.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. WITKOW-
SKA 2. MAGDALENA 3. 76030519340 4. PRO-
KURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM, PRO-
KURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU wpisać:
2 1. WEGNER 2. SŁAWOMIR 3. 66060904931 4. PRO-
KURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM, PRO-
KURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
2019-03-20 56/2019 313
Poz. 122718. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/1633/19/871]

W dniu 13.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. TOŁOCZKO 2. DARIUSZ PIOTR 3. 75022202172
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PTASZYŃ-
SKI 2. JAROSŁAW PIOTR 3. 74061309792 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 122718. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/1633/19/871]

W dniu 13.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. TOŁOCZKO 2. DARIUSZ PIOTR 3. 75022202172
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PTASZYŃ-
SKI 2. JAROSŁAW PIOTR 3. 74061309792 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
2019-01-03 02/2019 346
Poz. 5269. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/11407/18/314]

W dniu 20.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ
SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE NASTĘPUJE W TRY-
BIE ART. 492 § 1 PKT 1, ART. 515 § 1 ORAZ 516
§ 1 I 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH POPRZEZ
PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI POD
FIRMĄ BETA CERIUM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE ORAZ SPÓŁKI POD FIRMĄ CERIUM... (rozwiń)
Poz. 5269. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/11407/18/314]

W dniu 20.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ
SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE NASTĘPUJE W TRY-
BIE ART. 492 § 1 PKT 1, ART. 515 § 1 ORAZ 516
§ 1 I 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH POPRZEZ
PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI POD
FIRMĄ BETA CERIUM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE ORAZ SPÓŁKI POD FIRMĄ CERIUM... (rozwiń)
2018-11-30 232/2018 328
Poz. 1143354. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/10976/18/594]

W dniu 20.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. WEGNER
2. SŁAWOMIR 3. 66060904931 4. PROKURA
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM, PROKURA
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
Poz. 1143354. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/10976/18/594]

W dniu 20.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. WEGNER
2. SŁAWOMIR 3. 66060904931 4. PROKURA
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM, PROKURA
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
2018-11-14 220/2018 1457
Poz. 1012203. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/8652/18/606]

W dniu 14.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. PASZKOWICZ 2. ZBIGNIEW JÓZEF
3. 65010103970 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. TOŁOCZKO 2. DARIUSZ PIOTR 3. 75022202172
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1012203. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/8652/18/606]

W dniu 14.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. PASZKOWICZ 2. ZBIGNIEW JÓZEF
3. 65010103970 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. TOŁOCZKO 2. DARIUSZ PIOTR 3. 75022202172
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2018-11-08 217/2018 13
Poz. 48913. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w Ino-
wrocławiu. KRS 0000423633. SĄD REJONOWY W BYDGOSZ-
CZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 czerwca 2012 r.
BETA CERIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000706269. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 1 grudnia 2017 r.
CERIUM FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000620524. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 1 czerwca 2016 r.
[BMSiG-48593/2018]

   PLAN POŁĄCZENIA CIECH SODA POLSKA S.A.
 z BETA CERIUM SP. Z O.O. i CERIUM FINANCE SP. Z O.O.
     przyjęty w dniu 31 października 2018 r.... (rozwiń)
Poz. 48913. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w Ino-
wrocławiu. KRS 0000423633. SĄD REJONOWY W BYDGOSZ-
CZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 czerwca 2012 r.
BETA CERIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000706269. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 1 grudnia 2017 r.
CERIUM FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000620524. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 1 czerwca 2016 r.
[BMSiG-48593/2018]

   PLAN POŁĄCZENIA CIECH SODA POLSKA S.A.
 z BETA CERIUM SP. Z O.O. i CERIUM FINANCE SP. Z O.O.
     przyjęty w dniu 31 października 2018 r.... (rozwiń)
2018-11-06 215/2018 1148
Poz. 927036. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/6795/18/52]

W dniu 07.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. GLINKA MIZIELIŃSKA
2. MAGDALENA 3. 76050607382
Poz. 927036. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/6795/18/52]

W dniu 07.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. GLINKA MIZIELIŃSKA
2. MAGDALENA 3. 76050607382
2018-10-12 199/2018 765
Poz. 623851. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[RDF/446695/18/259]

W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 623851. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[RDF/446695/18/259]

W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-12 199/2018 765
Poz. 623852. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[RDF/446696/18/660]

W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 623852. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[RDF/446696/18/660]

W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-12 199/2018 765
Poz. 623853. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[RDF/446697/18/61]

W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 623853. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[RDF/446697/18/61]

W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-12 199/2018 765
Poz. 623854. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[RDF/446698/18/462]

W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 623854. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[RDF/446698/18/462]

W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-12 199/2018 765
Poz. 623855. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[RDF/447117/18/59]

W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 623855. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[RDF/447117/18/59]

W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-12 199/2018 765
Poz. 623856. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[RDF/447118/18/460]

W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 623856. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[RDF/447118/18/460]

W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-12 199/2018 765
Poz. 623857. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[RDF/447119/18/861]

W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 623857. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[RDF/447119/18/861]

W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-12 199/2018 765
Poz. 623858. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[RDF/447120/18/573]

W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 623858. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[RDF/447120/18/573]

W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-01-23 16/2018 217
Poz. 20840. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/315/18/654]

W dniu 17.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. WOŹNIAK
2. MARIA BARBARA 3. 56120904122 4. PRO-
KURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM, PRO-
KURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU wpisać:
2 1. WEGNER 2. SŁAWOMIR 3. 66060904931 4. PRO-
KURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM, PRO-
KURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
Poz. 20840. CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000423633. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.06.2012.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/315/18/654]

W dniu 17.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. WOŹNIAK
2. MARIA BARBARA 3. 56120904122 4. PRO-
KURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM, PRO-
KURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU wpisać:
2 1. WEGNER 2. SŁAWOMIR 3. 66060904931 4. PRO-
KURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM, PRO-
KURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU