Szczegóły spółki

Nazwa MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5242711463
REGON 142446622
KRS 0000422868
Adres ul. Lechicka 23A, 02-156 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW www.mfgsa.pl
PKD
  • 6492Z — pozostałe formy udzielania kredytów
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2020-01-30 20/2020 15
Poz. 4944. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000422868. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 1 czerwca 2012 r.
[BMSiG-4558/2020]

Zarząd Medical Finance Group Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Warszawie (02-156) przy ul. Lechickiej 23A, wpisanej do
Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000422868,
działając na podstawie art. 456 § 1 k.s.h., ogłasza, że w dniu
27.12.2019 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu... (rozwiń)
Poz. 4944. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000422868. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 1 czerwca 2012 r.
[BMSiG-4558/2020]

Zarząd Medical Finance Group Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Warszawie (02-156) przy ul. Lechickiej 23A, wpisanej do
Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000422868,
działając na podstawie art. 456 § 1 k.s.h., ogłasza, że w dniu
27.12.2019 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu... (rozwiń)
2019-12-04 234/2019 16
Poz. 62572. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000422868. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 1 czerwca 2012 r.
[BMSiG-62503/2019]

Zarząd Medical Finance Group S.A. z siedzibą w Warsza-
wie, KRS 0000422868 („Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („NWZA”) na
dzień 27 grudnia 2019 roku, godz. 1000, w siedzibie Spółki,... (rozwiń)
Poz. 62572. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000422868. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 1 czerwca 2012 r.
[BMSiG-62503/2019]

Zarząd Medical Finance Group S.A. z siedzibą w Warsza-
wie, KRS 0000422868 („Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („NWZA”) na
dzień 27 grudnia 2019 roku, godz. 1000, w siedzibie Spółki,... (rozwiń)
2019-08-26 164/2019 386
Poz. 988798. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000422868. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 01.06.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/47736/19/629]

W dniu 20.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. CZARZASTY 2. JAKUB MARCIN 3. 83060114836)
wykreślić: 5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać:
5. PREZES ZARZĄDU wykreślić: 2 1. SOKALSKI
2. KRZYSZTOF MIROSŁAW 3. 80092902356 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 988798. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000422868. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 01.06.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/47736/19/629]

W dniu 20.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. CZARZASTY 2. JAKUB MARCIN 3. 83060114836)
wykreślić: 5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać:
5. PREZES ZARZĄDU wykreślić: 2 1. SOKALSKI
2. KRZYSZTOF MIROSŁAW 3. 80092902356 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE
2019-08-09 154/2019 383
Poz. 961543. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000422868. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.06.2012.
[RDF/171995/19/180]

W dniu 02.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 961543. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000422868. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.06.2012.
[RDF/171995/19/180]

W dniu 02.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-09 154/2019 383
Poz. 961544. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000422868. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.06.2012.
[RDF/171995/19/581]

W dniu 02.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 961544. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000422868. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.06.2012.
[RDF/171995/19/581]

W dniu 02.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-09 154/2019 383
Poz. 961545. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000422868. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.06.2012.
[RDF/171995/19/982]

W dniu 02.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 961545. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000422868. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.06.2012.
[RDF/171995/19/982]

W dniu 02.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-09 154/2019 383
Poz. 961546. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000422868. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.06.2012.
[RDF/171995/19/383]

W dniu 02.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 961546. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000422868. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.06.2012.
[RDF/171995/19/383]

W dniu 02.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-17 116/2019 18
Poz. 31853. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000422868. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 1 czerwca 2012 r.
[BMSiG-31804/2019]

Zarząd MEDICAL FINANCE GROUP S.A. z siedzibą w Warsza-
wie, KRS: 0000422868 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 10 lipca 2019 r.,
o godz. 1000, w siedzibie Spółki, ul. Lechicka 23A, Warszawa,
z porządkiem obrad obejmującym:... (rozwiń)
Poz. 31853. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000422868. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 1 czerwca 2012 r.
[BMSiG-31804/2019]

Zarząd MEDICAL FINANCE GROUP S.A. z siedzibą w Warsza-
wie, KRS: 0000422868 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 10 lipca 2019 r.,
o godz. 1000, w siedzibie Spółki, ul. Lechicka 23A, Warszawa,
z porządkiem obrad obejmującym:... (rozwiń)
2019-03-28 62/2019 347
Poz. 142719. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000422868. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 01.06.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/15626/19/44]

W dniu 21.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 10.12.2018 R. - BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI
- NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 10932/2018
- W § 5 UST. 1 DODANO PUNKTY 18) - 24).
Poz. 142719. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000422868. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 01.06.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/15626/19/44]

W dniu 21.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 10.12.2018 R. - BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI
- NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 10932/2018
- W § 5 UST. 1 DODANO PUNKTY 18) - 24).
2019-03-06 46/2019 20
Poz. 11852. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000422868. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 1 czerwca 2012 r.
[BMSiG-11435/2019]

Zarząd MEDICAL FINANCE GROUP S.A. z siedzibą w War-
szawie, KRS: 0000422868 („Spółka”), zwołuje Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się
w dniu 29 marca 2019 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki,
ul. Lechicka 23A, Warszawa, z porządkiem obrad obejmu-
jącym:... (rozwiń)
Poz. 11852. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000422868. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 1 czerwca 2012 r.
[BMSiG-11435/2019]

Zarząd MEDICAL FINANCE GROUP S.A. z siedzibą w War-
szawie, KRS: 0000422868 („Spółka”), zwołuje Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się
w dniu 29 marca 2019 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki,
ul. Lechicka 23A, Warszawa, z porządkiem obrad obejmu-
jącym:... (rozwiń)
2018-11-08 217/2018 16
Poz. 48918. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000422868. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 1 czerwca 2012 r.
[BMSiG-48401/2018]

Zarząd Medical Finance Group S.A. z siedzibą w Warsza-
wie, KRS 0000422868 („Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („NWZA”)
na dzień 3 grudnia 2018 r., godz. 1100, w siedzibie Spółki,
ul. Lechicka 23A w Warszawie, z porządkiem obrad obejmu-
jącym:... (rozwiń)
Poz. 48918. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000422868. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 1 czerwca 2012 r.
[BMSiG-48401/2018]

Zarząd Medical Finance Group S.A. z siedzibą w Warsza-
wie, KRS 0000422868 („Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („NWZA”)
na dzień 3 grudnia 2018 r., godz. 1100, w siedzibie Spółki,
ul. Lechicka 23A w Warszawie, z porządkiem obrad obejmu-
jącym:... (rozwiń)
2018-09-18 181/2018 656
Poz. 428709. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000422868. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.06.2012.
[RDF/268994/18/177]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428709. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000422868. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.06.2012.
[RDF/268994/18/177]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-18 181/2018 656
Poz. 428710. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000422868. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.06.2012.
[RDF/268995/18/578]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428710. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000422868. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.06.2012.
[RDF/268995/18/578]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-18 181/2018 656
Poz. 428711. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000422868. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.06.2012.
[RDF/268996/18/979]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428711. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000422868. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.06.2012.
[RDF/268996/18/979]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-18 181/2018 656
Poz. 428712. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000422868. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.06.2012.
[RDF/268997/18/380]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428712. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000422868. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.06.2012.
[RDF/268997/18/380]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-03-02 44/2018 249
Poz. 59503. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000422868. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 01.06.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/9561/18/496]

W dniu 23.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wykreślić:
1 1. 21-11-2017, REPERTORIUM A NR 13066/17,
NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KAN-
CELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIE-
NIONO: § 6 UST. 1, § 7 UST. 2 I 3, § 5 UST. 4, § 6
UST. NUMERACJĘ UST. 9-11 W § 14 NA UST. 16-18,
§ 14 UST. 2 5, § 12 UST. 7 PKT 12, § 12 UST. 10
I 11, NUMERACJĘ UST. § 13 UST. 1-19 07-12-2017,
REPERTORIUM A NR 13429/2017, NOTARIUSZ
BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE DOPRECYZOWANO
TREŚĆ: § 1 UST. 6. wpisać: 2 1. 21-11-2017, REPER-
TORIUM A NR 13066/17, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ
JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WAR-
SZAWIE ZMIENIONO: §6 UST.1, §7 UST. 2 I 3, §5
UST.4, §6 UST.4, §7 UST.6, §8 UST. 2 I 3, NUME-
RACJĘ UST.9-11 W §14 NA UST.16-18, §14 UST.2-
15, §10 UST.1, §12 UST. 4 I 5, §12 UST.7 PKT.12,
§12 UST. 10 I 11, NUMERACJĘ UST.11-15 W §13
NA UST.20-24, §13 UST.1-19 07-12-2017, REPERTO-
RIUM A NR 13429/2017, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ
JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WAR-
SZAWIE DOPRECYZOWANO TREŚĆ: § 1 UST. 6.
Poz. 59503. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000422868. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 01.06.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/9561/18/496]

W dniu 23.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wykreślić:
1 1. 21-11-2017, REPERTORIUM A NR 13066/17,
NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KAN-
CELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIE-
NIONO: § 6 UST. 1, § 7 UST. 2 I 3, § 5 UST. 4, § 6
UST. NUMERACJĘ UST. 9-11 W § 14 NA UST. 16-18,
§ 14 UST. 2 5, § 12 UST. 7 PKT 12, § 12 UST. 10
I 11, NUMERACJĘ UST. § 13 UST. 1-19 07-12-2017,
REPERTORIUM A NR 13429/2017, NOTARIUSZ
BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE DOPRECYZOWANO
TREŚĆ: § 1 UST. 6. wpisać: 2 1. 21-11-2017, REPER-
TORIUM A NR 13066/17, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ
JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WAR-
SZAWIE ZMIENIONO: §6 UST.1, §7 UST. 2 I 3, §5
UST.4, §6 UST.4, §7 UST.6, §8 UST. 2 I 3, NUME-
RACJĘ UST.9-11 W §14 NA UST.16-18, §14 UST.2-
15, §10 UST.1, §12 UST. 4 I 5, §12 UST.7 PKT.12,
§12 UST. 10 I 11, NUMERACJĘ UST.11-15 W §13
NA UST.20-24, §13 UST.1-19 07-12-2017, REPERTO-
RIUM A NR 13429/2017, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ
JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WAR-
SZAWIE DOPRECYZOWANO TREŚĆ: § 1 UST. 6.
2018-02-14 32/2018 329
Poz. 43017. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000422868. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 01.06.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/89068/17/851]

W dniu 08.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 21-11-2017, REPERTORIUM A NR 13066/17,
NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELA-
RIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO: § 6
UST. 1, § 7 UST. 2 I 3, § 5 UST. 4, § 6 UST. NUMERA-
CJĘ UST. 9-11 W § 14 NA UST. 16-18, § 14 UST. 2 5,
§ 12 UST. 7 PKT 12, § 12 UST. 10 I 11, NUMERACJĘ
UST. § 13 UST. 1-19 07-12-2017, REPERTORIUM A NR
13429/2017, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃ-
SKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE
DOPRECYZOWANO TREŚĆ: § 1 UST. 6.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 568027,00 ZŁ
wpisać: 1. 689389,00 ZŁ wykreślić: 2. 200000,00
ZŁ wpisać: 2. 110000,00 ZŁ wykreślić: 3. 568027
wpisać: 3. 689389 wykreślić: 4. 1,00 ZŁ wpisać:
4. 1,00 ZŁ wykreślić: 5. 568027,00 ZŁ wpisać:
5. 689389,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. AKCJE IMIENNE
SERII D 2. 121362 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILE-
JOWANE
Poz. 43017. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000422868. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 01.06.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/89068/17/851]

W dniu 08.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 21-11-2017, REPERTORIUM A NR 13066/17,
NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELA-
RIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO: § 6
UST. 1, § 7 UST. 2 I 3, § 5 UST. 4, § 6 UST. NUMERA-
CJĘ UST. 9-11 W § 14 NA UST. 16-18, § 14 UST. 2 5,
§ 12 UST. 7 PKT 12, § 12 UST. 10 I 11, NUMERACJĘ
UST. § 13 UST. 1-19 07-12-2017, REPERTORIUM A NR
13429/2017, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃ-
SKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE
DOPRECYZOWANO TREŚĆ: § 1 UST. 6.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 568027,00 ZŁ
wpisać: 1. 689389,00 ZŁ wykreślić: 2. 200000,00
ZŁ wpisać: 2. 110000,00 ZŁ wykreślić: 3. 568027
wpisać: 3. 689389 wykreślić: 4. 1,00 ZŁ wpisać:
4. 1,00 ZŁ wykreślić: 5. 568027,00 ZŁ wpisać:
5. 689389,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. AKCJE IMIENNE
SERII D 2. 121362 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILE-
JOWANE