Szczegóły spółki

Nazwa PAYMENTO SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6342807306
REGON 242839778
KRS 0000421935
Adres ul. Browarowa 21, 43-100 Tychy
Telefon 666 111 388
Faks 666 111 388
E-mail biuro2cardprotec.comwww.cardprotec.com
WWW b.d.
PKD
  • 6209Z — pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.75 0.93
Zadłużenie / kapitał (D/E) 2.99 14.35
Płynność bieżąca (CR) 0.73 0.24
Płynność szybka (QR) 0.73 0.24
Złota/srebrna reguła bilansowa 2.99 14.35
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -264.22% -113.84%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -145.9% -296.24%
Rentowność aktywów (ROA) -36.54% -19.3%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2018-02-19 35/2018 285 47419
Poz. 47419. PAYMENTO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000421935. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.05.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/4138/18/581]

W dniu 12.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. ŁUCZAK 2. RADOSŁAW 3. 77090315154 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 47419. PAYMENTO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000421935. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.05.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/4138/18/581]

W dniu 12.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. ŁUCZAK 2. RADOSŁAW 3. 77090315154 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki