Szczegóły spółki

Nazwa "I3D NETWORK" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6262949607
REGON 241244095
KRS 0000421643
Adres ul. Bojkowska 43C, 44-100 Gliwice
Telefon 0324000999
Faks 0324000999
E-mail biuro@i3d.pl
WWW b.d.
PKD
  • 6312Z — działalność portali internetowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 5.84 10.04
Zadłużenie / kapitał (D/E) -1.21 -1.11
Płynność bieżąca (CR) 0.09 0.02
Płynność szybka (QR) 0.0 0.0
Złota/srebrna reguła bilansowa -1.21 -1.11
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -167.78% b.d.
Rentowność kapitału własnego (ROE) 44.74% 12.66%
Rentowność aktywów (ROA) -216.49% -114.42%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-09-17 180/2019 47 47780
Poz. 47780. „I3D NETWORK” SPÓŁKA AKCYJNA w Gliwi-
cach. KRS 0000421643. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 maja 2012 r., sygn. akt
XII GU 96/18.
[BMSiG-47197/2019]

Sąd Rejonowy w Gliwicach zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt
XII GU 96/18 postanowieniem z dnia 19.09.2018 roku odda-
lono wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika „I3D Network”
Spółki Akcyjnej w Gliwicach (KRS 0000421643).
Poz. 47780. „I3D NETWORK” SPÓŁKA AKCYJNA w Gliwi-
cach. KRS 0000421643. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 maja 2012 r., sygn. akt
XII GU 96/18.
[BMSiG-47197/2019]

Sąd Rejonowy w Gliwicach zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt
XII GU 96/18 postanowieniem z dnia 19.09.2018 roku odda-
lono wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika „I3D Network”
Spółki Akcyjnej w Gliwicach (KRS 0000421643).
2019-04-05 68/2019 705 181465
Poz. 181465. „I3D NETWORK” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000421643. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.05.2012.
[RDF/103008/19/322]

W dniu 31.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 181465. „I3D NETWORK” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000421643. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.05.2012.
[RDF/103008/19/322]

W dniu 31.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-03-20 56/2018 42 11904
Poz. 11904. „I3D NETWORK” SPÓŁKA AKCYJNA w Gliwi-
cach. KRS 0000421643. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 maja 2012 r., sygn. akt
XII GU 96/18.
[BMSiG-11172/2018]

Zawiadamia się, iż postanowieniem Sądu Rejonowego w Gli-
wicach, Wydział XII Gospodarczy, z dnia 8 marca 2018 r.,
wydanym w sprawie o sygn. XII GU 96/18, zabezpieczono
majątek spółki i3D NETWORK S.A. (KRS: 0000421643),
poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego
w osobie Marcina Mirosława Kubiczka, posiadającego licen-
cję doradcy restrukturyzacyjnego numer 244.
Poz. 11904. „I3D NETWORK” SPÓŁKA AKCYJNA w Gliwi-
cach. KRS 0000421643. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 maja 2012 r., sygn. akt
XII GU 96/18.
[BMSiG-11172/2018]

Zawiadamia się, iż postanowieniem Sądu Rejonowego w Gli-
wicach, Wydział XII Gospodarczy, z dnia 8 marca 2018 r.,
wydanym w sprawie o sygn. XII GU 96/18, zabezpieczono
majątek spółki i3D NETWORK S.A. (KRS: 0000421643),
poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego
w osobie Marcina Mirosława Kubiczka, posiadającego licen-
cję doradcy restrukturyzacyjnego numer 244.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki