Szczegóły spółki

Nazwa ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6272732430
REGON 242938836
KRS 0000420985
Adres ul. Michała Drzymały 4 lok. 1, 40-059 Katowice
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6810Z — kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.83 0.63
Zadłużenie / kapitał (D/E) 4.97 1.71
Płynność bieżąca (CR) 1.25 1.82
Płynność szybka (QR) 0.26 1.78
Złota/srebrna reguła bilansowa 4.97 1.71
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 30.69% 129.98%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 58.19% 73.05%
Rentowność aktywów (ROA) 9.74% 26.98%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-08 131/2020 556 396040
Poz. 396040. ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000420985. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.05.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/11726/20/835]

W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 14.02.2020R., REPERTORIUM A NR 2030/2020,
NOTARIUSZ RAFAŁ SZMAL, KANCELARIA NOTA-
RIALNA RAFAŁ SZMAL, ZBIGNIEW NOWAK S.C.
W CZELADZI ZMIENIONO: § 3 UST. 1 STATUTU
SPÓŁKI DODANO W § 3 UST. 2 H
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1588726,40 ZŁ
wpisać: 1. 1893726,40 ZŁ wykreślić: 3. 15887264
wpisać: 3. 18937264 wykreślić: 5. 1588726,40 ZŁ
wpisać: 5. 1893726,40 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. L 2. 3050000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 396040. ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000420985. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.05.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/11726/20/835]

W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 14.02.2020R., REPERTORIUM A NR 2030/2020,
NOTARIUSZ RAFAŁ SZMAL, KANCELARIA NOTA-
RIALNA RAFAŁ SZMAL, ZBIGNIEW NOWAK S.C.
W CZELADZI ZMIENIONO: § 3 UST. 1 STATUTU
SPÓŁKI DODANO W § 3 UST. 2 H
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1588726,40 ZŁ
wpisać: 1. 1893726,40 ZŁ wykreślić: 3. 15887264
wpisać: 3. 18937264 wykreślić: 5. 1588726,40 ZŁ
wpisać: 5. 1893726,40 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. L 2. 3050000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2020-03-19 55/2020 294 129875
Poz. 129875. ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000420985. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.05.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/5316/20/387]

W dniu 11.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 14.02.2020R., REPERTORIUM A NR 2030/2020,
NOTARIUSZ RAFAŁ SZMAL, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W CZELADZI, ZMIENIONO: § 3 A STATUTU,
DODANO: § 3 B STATUTU.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. 667800,00 ZŁ
wpisać: 2. 872794,80 ZŁ 6. 406000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MARCINKIEWICZ
2. MATEUSZ 3. 85011501959 2 1. MROCZEK 2. KON-
RAD 3. 83060500578 wpisać: 3 1. PECIO 2. MARCIN
3. 75010712256 4 1. FERSZTOROWSKI 2. ARTUR
3. 46030901395
Poz. 129875. ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000420985. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.05.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/5316/20/387]

W dniu 11.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 14.02.2020R., REPERTORIUM A NR 2030/2020,
NOTARIUSZ RAFAŁ SZMAL, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W CZELADZI, ZMIENIONO: § 3 A STATUTU,
DODANO: § 3 B STATUTU.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. 667800,00 ZŁ
wpisać: 2. 872794,80 ZŁ 6. 406000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MARCINKIEWICZ
2. MATEUSZ 3. 85011501959 2 1. MROCZEK 2. KON-
RAD 3. 83060500578 wpisać: 3 1. PECIO 2. MARCIN
3. 75010712256 4 1. FERSZTOROWSKI 2. ARTUR
3. 46030901395
2019-09-12 177/2019 388 1020181
Poz. 1020181. ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000420985. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.05.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/25127/19/947]

W dniu 06.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość KATOWICE ulica UL. MICHAŁA
DRZYMAŁY nr domu 4 kod pocztowy 40-059
poczta KATOWICE kraj POLSKA wpisać: 2. miejsco-
wość KATOWICE ulica UL. MICHAŁA DRZYMAŁY
nr domu 4 nr lokalu 1 kod pocztowy 40-059 poczta
KATOWICE kraj POLSKA
Poz. 1020181. ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000420985. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.05.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/25127/19/947]

W dniu 06.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość KATOWICE ulica UL. MICHAŁA
DRZYMAŁY nr domu 4 kod pocztowy 40-059
poczta KATOWICE kraj POLSKA wpisać: 2. miejsco-
wość KATOWICE ulica UL. MICHAŁA DRZYMAŁY
nr domu 4 nr lokalu 1 kod pocztowy 40-059 poczta
KATOWICE kraj POLSKA
2019-08-29 167/2019 375 995680
Poz. 995680. ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000420985. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.05.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/23150/19/961]

W dniu 22.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość KATOWICE ulica UL. STANISŁAWA
MONIUSZKI nr domu 10 nr lokalu 1 kod pocztowy
40-005 poczta KATOWICE kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość KATOWICE ulica UL. MICHAŁA
DRZYMAŁY nr domu 4 kod pocztowy 40-059 poczta
KATOWICE kraj POLSKA
Poz. 995680. ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000420985. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.05.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/23150/19/961]

W dniu 22.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość KATOWICE ulica UL. STANISŁAWA
MONIUSZKI nr domu 10 nr lokalu 1 kod pocztowy
40-005 poczta KATOWICE kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość KATOWICE ulica UL. MICHAŁA
DRZYMAŁY nr domu 4 kod pocztowy 40-059 poczta
KATOWICE kraj POLSKA
2019-08-19 159/2019 340 976803
Poz. 976803. ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000420985. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.05.2012.
[RDF/172907/19/321]

W dniu 09.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 976803. ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000420985. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.05.2012.
[RDF/172907/19/321]

W dniu 09.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-19 159/2019 340 976804
Poz. 976804. ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000420985. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.05.2012.
[RDF/172907/19/722]

W dniu 09.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 976804. ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000420985. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.05.2012.
[RDF/172907/19/722]

W dniu 09.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-19 159/2019 340 976805
Poz. 976805. ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000420985. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.05.2012.
[RDF/172907/19/123]

W dniu 09.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 976805. ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000420985. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.05.2012.
[RDF/172907/19/123]

W dniu 09.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-19 159/2019 340 976806
Poz. 976806. ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000420985. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.05.2012.
[RDF/172907/19/524]

W dniu 09.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 976806. ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000420985. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.05.2012.
[RDF/172907/19/524]

W dniu 09.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-17 116/2019 520 408680
Poz. 408680. ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000420985. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.05.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10804/19/447]

W dniu 10.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 18 MARCA 2019 ROKU,
REPERTORIUM A NR 2824/2019 SPORZĄDZONY
PRZED NOTARIUSZEM RAFAŁEM SZMALEM
W JEGO KANCELARII NOTARIALNEJ W CZELADZI
PRZY UL. 1 MAJA NR 18 ZMIENIONO: § 3 UST.
1 STATUTU DODANO: UST. 2F) W § 3 STATUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1063726,40 ZŁ


wpisać: 1. 1163726,40 ZŁ wykreślić: 3. 10637264 wpi-
sać: 3. 11637264 wykreślić: 5. 1063726,40 ZŁ wpisać:
5. 1163726,40 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. J 2. 1000000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 408680. ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000420985. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.05.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10804/19/447]

W dniu 10.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 18 MARCA 2019 ROKU,
REPERTORIUM A NR 2824/2019 SPORZĄDZONY
PRZED NOTARIUSZEM RAFAŁEM SZMALEM
W JEGO KANCELARII NOTARIALNEJ W CZELADZI
PRZY UL. 1 MAJA NR 18 ZMIENIONO: § 3 UST.
1 STATUTU DODANO: UST. 2F) W § 3 STATUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1063726,40 ZŁ


wpisać: 1. 1163726,40 ZŁ wykreślić: 3. 10637264 wpi-
sać: 3. 11637264 wykreślić: 5. 1063726,40 ZŁ wpisać:
5. 1163726,40 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. J 2. 1000000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2018-11-30 232/2018 331 1143390
Poz. 1143390. ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000420985. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.05.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/33236/18/830]

W dniu 20.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 22.06.2018 R. , REP. A NR
5956/2018, NOTARIUSZ RAFAŁ SZMAL, KAN-
CELARIA NOTARIALNA, CZELADŹ, UL. 1 MAJA
18. ZMIENIONO: § 3 UST. 1 STATUTU. DODANO:
UST. 2 E) W § 3 STATUTU. AKT NOTARIALNY
Z DNIA 18.09.2018 R. REP. A NR 9204/2018, SPO-
RZĄDZONE PRZEZ ALEKSANDRĘ JASKULSKĄ,
ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO NOTARIUSZA RAFAŁA


SZMALA Z KANCELARII NOTARIALNEJ, CZELADŹ,
UL. 1 MAJA 18 - § 3 UST. 1.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1041946,40 ZŁ
wpisać: 1. 1063726,40 ZŁ wykreślić: 3. 10419464 wpi-
sać: 3. 10637264 wykreślić: 5. 1041946,40 ZŁ wpisać:
5. 1063726,40 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. I 2. 217800 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. HAJDUK 2. ŁUKASZ
3. 88122104811 wpisać: 2 1. KLISZKA 2. KAMILA
MAŁGORZATA 3. 84041204469
Poz. 1143390. ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000420985. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.05.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/33236/18/830]

W dniu 20.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 22.06.2018 R. , REP. A NR
5956/2018, NOTARIUSZ RAFAŁ SZMAL, KAN-
CELARIA NOTARIALNA, CZELADŹ, UL. 1 MAJA
18. ZMIENIONO: § 3 UST. 1 STATUTU. DODANO:
UST. 2 E) W § 3 STATUTU. AKT NOTARIALNY
Z DNIA 18.09.2018 R. REP. A NR 9204/2018, SPO-
RZĄDZONE PRZEZ ALEKSANDRĘ JASKULSKĄ,
ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO NOTARIUSZA RAFAŁA


SZMALA Z KANCELARII NOTARIALNEJ, CZELADŹ,
UL. 1 MAJA 18 - § 3 UST. 1.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1041946,40 ZŁ
wpisać: 1. 1063726,40 ZŁ wykreślić: 3. 10419464 wpi-
sać: 3. 10637264 wykreślić: 5. 1041946,40 ZŁ wpisać:
5. 1063726,40 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. I 2. 217800 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. HAJDUK 2. ŁUKASZ
3. 88122104811 wpisać: 2 1. KLISZKA 2. KAMILA
MAŁGORZATA 3. 84041204469
2018-11-20 224/2018 1723 1092455
Poz. 1092455. ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000420985. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.05.2012.
[RDF/870525/18/786]

W dniu 15.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1092455. ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000420985. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.05.2012.
[RDF/870525/18/786]

W dniu 15.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-20 224/2018 1723 1092456
Poz. 1092456. ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000420985. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.05.2012.
[RDF/870526/18/187]

W dniu 15.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1092456. ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000420985. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.05.2012.
[RDF/870526/18/187]

W dniu 15.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-20 224/2018 1723 1092457
Poz. 1092457. ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000420985. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.05.2012.
[RDF/870527/18/588]

W dniu 15.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1092457. ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000420985. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.05.2012.
[RDF/870527/18/588]

W dniu 15.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-20 224/2018 1723 1092458
Poz. 1092458. ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000420985. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.05.2012.
[RDF/870528/18/989]

W dniu 15.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1092458. ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000420985. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.05.2012.
[RDF/870528/18/989]

W dniu 15.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-04 171/2018 261 349689
Poz. 349689. ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000420985. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.05.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/20675/18/897]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. OSIŃSKI 2. ADAM
3. 75082807854 2 1. ROGOWSKA 2. IWONA
3. 77060613129
Poz. 349689. ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000420985. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.05.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/20675/18/897]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. OSIŃSKI 2. ADAM
3. 75082807854 2 1. ROGOWSKA 2. IWONA
3. 77060613129

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki