Szczegóły spółki

Nazwa KRAJOWE BIURO BROKERSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5261037022
REGON 011255533
KRS 0000418430
Adres ul. Ksawerów 30 lok. 92, 02-656 Warszawa
Telefon 226 289 928
Faks 226 289 928
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6622Z — działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.19 0.47
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.24 0.89
Płynność bieżąca (CR) 4.74 1.9
Płynność szybka (QR) 4.74 1.9
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.24 0.89
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 50.52% 10.54%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 79.36% 45.16%
Rentowność aktywów (ROA) 64.01% 23.9%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-09-17 180/2019 354 1026609
Poz. 1026609. KRAJOWE BIURO BROKERSKIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000418430. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.04.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/50546/19/258]

W dniu 10.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 1026609. KRAJOWE BIURO BROKERSKIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000418430. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.04.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/50546/19/258]

W dniu 10.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
2019-08-07 152/2019 462 955611
Poz. 955611. KRAJOWE BIURO BROKERSKIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000418430. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.04.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/43735/19/944]

W dniu 31.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub
przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ
SPÓŁKĘ 2. WZMIANKA: UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KRAJOWE
BIURO BROKERSKIE SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKA
PRZEJMOWNA) Z DNIA 12 CZERWCA 2019 ROKU
W SPRAWIE POŁĄCZENIA W TRYBIE ART. 492
§ 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH TJ.
POPRZEZ PRZEJECIE SPÓŁKI KRAJOWE BIURO
BROKERSKIE SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKA PRZEJ-
MOWANA) ORAZ EUROPEJSKIE KONSORCJUM
UBEZPIECZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMO-
WANA) NA WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI
SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) AKT
NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 2890/2019,
NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART KANCELA-
RIA NOTARIALNA MAŁGORZATA LENART ILONA
ROCZNIAK SC. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU UL.
SKWIERZYŃSKA 21 LOK. 16
Poz. 955611. KRAJOWE BIURO BROKERSKIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000418430. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.04.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/43735/19/944]

W dniu 31.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub
przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ
SPÓŁKĘ 2. WZMIANKA: UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KRAJOWE
BIURO BROKERSKIE SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKA
PRZEJMOWNA) Z DNIA 12 CZERWCA 2019 ROKU
W SPRAWIE POŁĄCZENIA W TRYBIE ART. 492
§ 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH TJ.
POPRZEZ PRZEJECIE SPÓŁKI KRAJOWE BIURO
BROKERSKIE SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKA PRZEJ-
MOWANA) ORAZ EUROPEJSKIE KONSORCJUM
UBEZPIECZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMO-
WANA) NA WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI
SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) AKT
NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 2890/2019,
NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART KANCELA-
RIA NOTARIALNA MAŁGORZATA LENART ILONA
ROCZNIAK SC. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU UL.
SKWIERZYŃSKA 21 LOK. 16
2019-07-05 129/2019 1079 569917
Poz. 569917. KRAJOWE BIURO BROKERSKIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000418430. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.04.2012.
[RDF/133729/19/755]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 569917. KRAJOWE BIURO BROKERSKIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000418430. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.04.2012.
[RDF/133729/19/755]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-05 129/2019 1079 569918
Poz. 569918. KRAJOWE BIURO BROKERSKIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000418430. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.04.2012.
[RDF/133729/19/156]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 569918. KRAJOWE BIURO BROKERSKIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000418430. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.04.2012.
[RDF/133729/19/156]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-05 129/2019 1079 569919
Poz. 569919. KRAJOWE BIURO BROKERSKIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000418430. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.04.2012.
[RDF/133730/19/759]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 569919. KRAJOWE BIURO BROKERSKIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000418430. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.04.2012.
[RDF/133730/19/759]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-02 126/2019 925 512902
Poz. 512902. KRAJOWE BIURO BROKERSKIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000418430. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.04.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/35470/19/55]

W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. BORYŃ 2. ELŻBIETA IRENA 3. 84100218282
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. BORYŃ 2. ELŻBIETA IRENA
3. 84100218282 wpisać: 2 1. JACKOWIAK 2. NATA-
LIA JANINA 3. 83022211261
Poz. 512902. KRAJOWE BIURO BROKERSKIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000418430. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.04.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/35470/19/55]

W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. BORYŃ 2. ELŻBIETA IRENA 3. 84100218282
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. BORYŃ 2. ELŻBIETA IRENA
3. 84100218282 wpisać: 2 1. JACKOWIAK 2. NATA-
LIA JANINA 3. 83022211261
2019-05-29 103/2019 18 27812
Poz. 27812. KRAJOWE BIURO BROKERSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000418430. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 20 kwietnia 2012 r.
[BMSiG-27476/2019]

       Drugie Zawiadomienie o zamiarze Połączenia

Na podst. art. 504 § 1 KSH Zarząd Krajowe Biuro Broker-
skie S.A. z s. w Warszawie, ul. Ksawerów 30 lok. 92 (02-656),zarej. przez SR dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy KRS, nr 0000418430, data rejestracji: 20.04.2012
(Spółka Przejmowana 1) po raz drugi zawiadamia akcjonariu-
szy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu WDB Brokerzy
Ubezpieczeniowi S.A. z s. w Wysokiej (52-200), ul. Fiołkowa 3,
zarej. przez SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy KRS, nr 0000357261 (Spółka Przejmu-
jąca), ze Spółką Przejmowaną 1 oraz Europejskim Konsorcjum
Ubezpieczeniowym sp. z o.o. z s. w Warszawie, Al. Jerozolim-
skie 47/12, zarej. przez SR dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy KRS, nr 0000178092 (Spółka Przej-
mowana 2), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez prze-
niesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki
Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą.

Plan połączenia został uzgodniony przez Zarządy Spółki Przej-
mującej i Spółek Przejmowanych 26.04.2019 r. i opublikowany
na stronach internetowych łączących się spółek: http://www.
wdbsa.pl/ i http://kbbsa.pl/ i http://eku.pl/.

Zgodnie z art. 500 § 21 KSH udostępnienie Planu Połączenia
będzie trwało nieprzerwanie od 26.04.2019 r. do dnia zakoń-
czenia WZ Spółki Przejmowanej 1, na którym zostanie podjęta
uchwała w spr. połączenia ww. spółek.

Akcjonariusze Spółki Przejmowanej 1 w terminie od
26.04.2019 r. do dnia WZ w spr. połączenia w godz. od 900 do 1500
będą mogli w siedzibie Spółki Przejmowanej 1 (adres j.w.)
zapoznać się z dokumentami wskazanymi w art. 505 § 1 KSH
w zw. z 516 § 6 KSH, tj.: sprawozdaniami finansowymi oraz
sprawozdaniami Zarządów z działalności łączących się spółek
za lata obrotowe 2016-2018 wraz z opiniami i raportami bie-
głego rewidenta i planem połączenia z załącznikami.
Poz. 27812. KRAJOWE BIURO BROKERSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000418430. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 20 kwietnia 2012 r.
[BMSiG-27476/2019]

       Drugie Zawiadomienie o zamiarze Połączenia

Na podst. art. 504 § 1 KSH Zarząd Krajowe Biuro Broker-
skie S.A. z s. w Warszawie, ul. Ksawerów 30 lok. 92 (02-656),zarej. przez SR dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy KRS, nr 0000418430, data rejestracji: 20.04.2012
(Spółka Przejmowana 1) po raz drugi zawiadamia akcjonariu-
szy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu WDB Brokerzy
Ubezpieczeniowi S.A. z s. w Wysokiej (52-200), ul. Fiołkowa 3,
zarej. przez SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy KRS, nr 0000357261 (Spółka Przejmu-
jąca), ze Spółką Przejmowaną 1 oraz Europejskim Konsorcjum
Ubezpieczeniowym sp. z o.o. z s. w Warszawie, Al. Jerozolim-
skie 47/12, zarej. przez SR dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy KRS, nr 0000178092 (Spółka Przej-
mowana 2), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez prze-
niesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki
Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą.

Plan połączenia został uzgodniony przez Zarządy Spółki Przej-
mującej i Spółek Przejmowanych 26.04.2019 r. i opublikowany
na stronach internetowych łączących się spółek: http://www.
wdbsa.pl/ i http://kbbsa.pl/ i http://eku.pl/.

Zgodnie z art. 500 § 21 KSH udostępnienie Planu Połączenia
będzie trwało nieprzerwanie od 26.04.2019 r. do dnia zakoń-
czenia WZ Spółki Przejmowanej 1, na którym zostanie podjęta
uchwała w spr. połączenia ww. spółek.

Akcjonariusze Spółki Przejmowanej 1 w terminie od
26.04.2019 r. do dnia WZ w spr. połączenia w godz. od 900 do 1500
będą mogli w siedzibie Spółki Przejmowanej 1 (adres j.w.)
zapoznać się z dokumentami wskazanymi w art. 505 § 1 KSH
w zw. z 516 § 6 KSH, tj.: sprawozdaniami finansowymi oraz
sprawozdaniami Zarządów z działalności łączących się spółek
za lata obrotowe 2016-2018 wraz z opiniami i raportami bie-
głego rewidenta i planem połączenia z załącznikami.
2019-05-08 88/2019 17 23288
Poz. 23288. KRAJOWE BIURO BROKERSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000418430. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 20 kwietnia 2012 r.
[BMSiG-22864/2019]

Pierwsze Zawiadomienie o zamiarze Połączenia

Na podst. art. 504 § 1 KSH Zarząd Krajowe Biuro Bro-
kerskie S.A. z s. w Warszawie, ul. Ksawerów 30 lok. 92
(02-656), zarej. przez SR dla m.st. Warszawy w Warsza-
wie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr 0000418430, data
rejestracji: 20.04.2012 (Spółka Przejmowana 1) po raz
pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia
uchwały o połączeniu WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.
z s. w Wysokiej (52-200), ul. Fiołkowa 3, zarej. przez SR dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
KRS, nr 0000357261 (Spółka Przejmująca), ze Spółką Przej-
mowaną 1 oraz Europejskim Konsorcjum Ubezpieczenio-
wym sp. z o.o. z s. w Warszawie, Al. Jerozolimskie 47/12,
zarej. przez SR dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy KRS, nr 0000178092 (Spółka Przejmowana 2),
w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego
majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2
na Spółkę Przejmującą.

Plan połączenia został uzgodniony przez Zarządy Spółki Przej-
mującej i Spółek Przejmowanych 26.04.2019 r. i opublikowany
na stronach internetowych łączących się spółek: http://www.
wdbsa.pl/ i http://kbbsa.pl/ i http://eku.pl/.

Zgodnie z art. 500 § 21 KSH udostępnienie Planu Połączenia
będzie trwało nieprzerwanie od 26.04.2019 r. do dnia zakoń-
czenia WZ Spółki Przejmowanej 1, na którym zostanie podjęta
uchwała w spr. połączenia ww. spółek. Akcjonariusze Spółki
Przejmowanej 1 w terminie od 26.04.2019 r. do dnia WZ w spr.
połączenia w godz. od 9 do 15 będą mogli w siedzibie Spółki
Przejmowanej 1 (adres j.w.) zapoznać się z dokumentami
wskazanymi w art. 505 § 1KSH w zw. z 516 § 6 KSH, tj.: spra-
wozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządów
z działalności łączących się spółek za lata obrotowe 2016-2018
wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta i planem połą-
czenia z załącznikami.
Poz. 23288. KRAJOWE BIURO BROKERSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000418430. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 20 kwietnia 2012 r.
[BMSiG-22864/2019]

Pierwsze Zawiadomienie o zamiarze Połączenia

Na podst. art. 504 § 1 KSH Zarząd Krajowe Biuro Bro-
kerskie S.A. z s. w Warszawie, ul. Ksawerów 30 lok. 92
(02-656), zarej. przez SR dla m.st. Warszawy w Warsza-
wie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr 0000418430, data
rejestracji: 20.04.2012 (Spółka Przejmowana 1) po raz
pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia
uchwały o połączeniu WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.
z s. w Wysokiej (52-200), ul. Fiołkowa 3, zarej. przez SR dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
KRS, nr 0000357261 (Spółka Przejmująca), ze Spółką Przej-
mowaną 1 oraz Europejskim Konsorcjum Ubezpieczenio-
wym sp. z o.o. z s. w Warszawie, Al. Jerozolimskie 47/12,
zarej. przez SR dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy KRS, nr 0000178092 (Spółka Przejmowana 2),
w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego
majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2
na Spółkę Przejmującą.

Plan połączenia został uzgodniony przez Zarządy Spółki Przej-
mującej i Spółek Przejmowanych 26.04.2019 r. i opublikowany
na stronach internetowych łączących się spółek: http://www.
wdbsa.pl/ i http://kbbsa.pl/ i http://eku.pl/.

Zgodnie z art. 500 § 21 KSH udostępnienie Planu Połączenia
będzie trwało nieprzerwanie od 26.04.2019 r. do dnia zakoń-
czenia WZ Spółki Przejmowanej 1, na którym zostanie podjęta
uchwała w spr. połączenia ww. spółek. Akcjonariusze Spółki
Przejmowanej 1 w terminie od 26.04.2019 r. do dnia WZ w spr.
połączenia w godz. od 9 do 15 będą mogli w siedzibie Spółki
Przejmowanej 1 (adres j.w.) zapoznać się z dokumentami
wskazanymi w art. 505 § 1KSH w zw. z 516 § 6 KSH, tj.: spra-
wozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządów
z działalności łączących się spółek za lata obrotowe 2016-2018
wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta i planem połą-
czenia z załącznikami.
2018-12-13 241/2018 444 1167553
Poz. 1167553. KRAJOWE BIURO BROKERSKIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000418430. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.04.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/65739/18/701]

W dniu 03.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. HOLLY 2. ROMUALD
JACEK 3. 49052803339 wpisać: 2 1. BORYŃ 2. ELŻ-
BIETA IRENA 3. 84100218282
Poz. 1167553. KRAJOWE BIURO BROKERSKIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000418430. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.04.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/65739/18/701]

W dniu 03.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. HOLLY 2. ROMUALD
JACEK 3. 49052803339 wpisać: 2 1. BORYŃ 2. ELŻ-
BIETA IRENA 3. 84100218282
2018-09-04 171/2018 260 349674
Poz. 349674. KRAJOWE BIURO BROKERSKIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000418430. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.04.2012.
[RDF/197601/18/662]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 349674. KRAJOWE BIURO BROKERSKIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000418430. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.04.2012.
[RDF/197601/18/662]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-03 170/2018 322 347346
Poz. 347346. KRAJOWE BIURO BROKERSKIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000418430. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.04.2012.
[RDF/197598/18/257]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 347346. KRAJOWE BIURO BROKERSKIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000418430. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.04.2012.
[RDF/197598/18/257]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-03 170/2018 322 347347
Poz. 347347. KRAJOWE BIURO BROKERSKIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000418430. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.04.2012.
[RDF/197599/18/658]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 347347. KRAJOWE BIURO BROKERSKIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000418430. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.04.2012.
[RDF/197599/18/658]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-03 170/2018 322 347348
Poz. 347348. KRAJOWE BIURO BROKERSKIE
SPÓŁKA AKCYJNA.KRS 0000418430. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.04.2012.
[RDF/197600/18/261]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 347348. KRAJOWE BIURO BROKERSKIE
SPÓŁKA AKCYJNA.KRS 0000418430. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.04.2012.
[RDF/197600/18/261]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki