Szczegóły spółki

Nazwa NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5252529725
REGON 146028130
KRS 0000412949
Adres ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 5821Z — działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.05 0.26
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.05 0.35
Płynność bieżąca (CR) 38.8 1006.57
Płynność szybka (QR) 38.8 1006.57
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.05 0.35
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) b.d. b.d.
Rentowność kapitału własnego (ROE) -2.81% -3.77%
Rentowność aktywów (ROA) -2.67% -2.79%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-30 62/2020 124 142559
Poz. 142559. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 29.02.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/14825/20/748]

W dniu 18.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej INFO@NOOBZ-
FROMPOLAND.COM 4. Adres strony internetowej
WWW.NOOBZFROMPOLAND.COM
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 20.12.2019,
REP. A NR 8761/2019, NOTARIUSZ EWELINA STY-
GAR - JAROSIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: § 5 UST. 1. 24.01.2020,
REP. A NR 499/2020, NOTARIUSZ EWELINA STY-
GAR - JAROSIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: § 5 UST. 1.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 107618,90 ZŁ
wpisać: 1. 110743,90 ZŁ wykreślić: 2. 3125,00 ZŁ
3. 1076189 wpisać: 3. 1107439 wykreślić: 5. 107618,90
ZŁ wpisać: 5. 110743,90 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. E 2. 31250 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 142559. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 29.02.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/14825/20/748]

W dniu 18.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej INFO@NOOBZ-
FROMPOLAND.COM 4. Adres strony internetowej
WWW.NOOBZFROMPOLAND.COM
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 20.12.2019,
REP. A NR 8761/2019, NOTARIUSZ EWELINA STY-
GAR - JAROSIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: § 5 UST. 1. 24.01.2020,
REP. A NR 499/2020, NOTARIUSZ EWELINA STY-
GAR - JAROSIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: § 5 UST. 1.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 107618,90 ZŁ
wpisać: 1. 110743,90 ZŁ wykreślić: 2. 3125,00 ZŁ
3. 1076189 wpisać: 3. 1107439 wykreślić: 5. 107618,90
ZŁ wpisać: 5. 110743,90 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. E 2. 31250 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-11-25 227/2019 278 1138716
Poz. 1138716. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 29.02.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/82878/19/489]

W dniu 18.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PALENIK 2. PIOTR
3. 75090804236
Poz. 1138716. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 29.02.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/82878/19/489]

W dniu 18.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PALENIK 2. PIOTR
3. 75090804236
2019-10-16 201/2019 358 1076695
Poz. 1076695. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 29.02.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/69875/19/769]

W dniu 09.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 04.07.2019 R., REP. A NR 5423/2019, NOTARIUSZ
PIOTR PRZYBYSZ, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, DODANIE: § 5A STATUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wpisać: 2. 3125,00 ZŁ
Poz. 1076695. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 29.02.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/69875/19/769]

W dniu 09.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 04.07.2019 R., REP. A NR 5423/2019, NOTARIUSZ
PIOTR PRZYBYSZ, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, DODANIE: § 5A STATUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wpisać: 2. 3125,00 ZŁ
2019-09-25 186/2019 305 1041245
Poz. 1041245. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 29.02.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/57630/19/129]

W dniu 18.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 04.07.2019 R., REP. A NR 5423/2019, NOTARIUSZ
PIOTR PRZYBYSZ, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: §5 UST. 1 STATUTU,
DODANO: §5B STATUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 147010,00 ZŁ
wpisać: 1. 107618,90 ZŁ wykreślić: 3. 1470100 wpi-
sać: 3. 1076189 wykreślić: 5. 147010,00 ZŁ wpisać:
5. 107618,90 ZŁ 6. 32000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić:
2. 1000000 wpisać: 2. 606089
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PALENIK 2. PIOTR 3. 75090804236 5. CZŁONEK
RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASO-
WEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI WICEPRE-
ZESA ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. KOPCZEWSKI 2. JACEK
3. 53041303591 wpisać: 2 1. MARCHEWKA 2. MIKO-
ŁAJ JAN 3. 84040500757 3 1. KOWALEWSKI
2. PRZEMYSŁAW 3. 83022214271
Poz. 1041245. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 29.02.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/57630/19/129]

W dniu 18.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 04.07.2019 R., REP. A NR 5423/2019, NOTARIUSZ
PIOTR PRZYBYSZ, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: §5 UST. 1 STATUTU,
DODANO: §5B STATUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 147010,00 ZŁ
wpisać: 1. 107618,90 ZŁ wykreślić: 3. 1470100 wpi-
sać: 3. 1076189 wykreślić: 5. 147010,00 ZŁ wpisać:
5. 107618,90 ZŁ 6. 32000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić:
2. 1000000 wpisać: 2. 606089
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PALENIK 2. PIOTR 3. 75090804236 5. CZŁONEK
RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASO-
WEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI WICEPRE-
ZESA ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. KOPCZEWSKI 2. JACEK
3. 53041303591 wpisać: 2 1. MARCHEWKA 2. MIKO-
ŁAJ JAN 3. 84040500757 3 1. KOWALEWSKI
2. PRZEMYSŁAW 3. 83022214271
2019-05-29 103/2019 589 331653
Poz. 331653. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 29.02.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33527/19/216]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KOPCZEWSKI 2. JULIUSZ 3. 87032901013
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PALE-
NIK 2. PIOTR 3. 75090804236 5. CZŁONEK RADY
NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO
WYKONYWANIA CZYNNOŚCI WICEPREZESA
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. KOWALIK 2. MATEUSZ
3. 87051100897 wpisać: 2 1. ADAMKIEWICZ WOL-
NIAK 2. MICHAŁ 3. 75092900817
Poz. 331653. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 29.02.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33527/19/216]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KOPCZEWSKI 2. JULIUSZ 3. 87032901013
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PALE-
NIK 2. PIOTR 3. 75090804236 5. CZŁONEK RADY
NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO
WYKONYWANIA CZYNNOŚCI WICEPREZESA
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. KOWALIK 2. MATEUSZ
3. 87051100897 wpisać: 2 1. ADAMKIEWICZ WOL-
NIAK 2. MICHAŁ 3. 75092900817
2019-05-16 94/2019 586 294838
Poz. 294838. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 29.02.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/28895/19/312]

W dniu 10.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 02.04.2019 R., REP.A NR 5255/2019, NOTARIUSZ
KINGA NAŁĘCZ, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: §5 UST.2; DODANO: §7
UST.6 LIT.F. I G., §7 UST.6A, §8 UST.16 LIT.G. I H.
Poz. 294838. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 29.02.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/28895/19/312]

W dniu 10.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 02.04.2019 R., REP.A NR 5255/2019, NOTARIUSZ
KINGA NAŁĘCZ, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: §5 UST.2; DODANO: §7
UST.6 LIT.F. I G., §7 UST.6A, §8 UST.16 LIT.G. I H.
2019-04-12 73/2019 296 204613
Poz. 204613. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.02.2012.
[RDF/104822/19/168]

W dniu 05.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 204613. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.02.2012.
[RDF/104822/19/168]

W dniu 05.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-04-12 73/2019 296 204614
Poz. 204614. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.02.2012.
[RDF/104822/19/569]

W dniu 05.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 204614. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.02.2012.
[RDF/104822/19/569]

W dniu 05.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-04-12 73/2019 296 204615
Poz. 204615. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.02.2012.
[RDF/104822/19/970]

W dniu 05.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 204615. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.02.2012.
[RDF/104822/19/970]

W dniu 05.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-04-12 73/2019 296 204616
Poz. 204616. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.02.2012.
[RDF/104822/19/371]

W dniu 05.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 204616. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.02.2012.
[RDF/104822/19/371]

W dniu 05.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-04-12 73/2019 296 204617
Poz. 204617. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.02.2012.
[RDF/104858/19/397]

W dniu 06.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 204617. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.02.2012.
[RDF/104858/19/397]

W dniu 06.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-12 73/2019 296 204618
Poz. 204618. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.02.2012.
[RDF/104858/19/798]

W dniu 06.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 204618. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.02.2012.
[RDF/104858/19/798]

W dniu 06.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-12 73/2019 296 204619
Poz. 204619. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.02.2012.
[RDF/104858/19/199]

W dniu 06.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 204619. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.02.2012.
[RDF/104858/19/199]

W dniu 06.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-12 73/2019 296 204620
Poz. 204620. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.02.2012.
[RDF/104858/19/600]

W dniu 06.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 204620. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.02.2012.
[RDF/104858/19/600]

W dniu 06.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-12 73/2019 296 204621
Poz. 204621. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.02.2012.
[RDF/104859/19/119]

W dniu 06.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 204621. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.02.2012.
[RDF/104859/19/119]

W dniu 06.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-12 73/2019 296 204622
Poz. 204622. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.02.2012.
[RDF/104859/19/520]
W dniu 06.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 204622. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.02.2012.
[RDF/104859/19/520]
W dniu 06.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-12 73/2019 297 204623
Poz. 204623. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.02.2012.
[RDF/104859/19/921]

W dniu 06.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 204623. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.02.2012.
[RDF/104859/19/921]

W dniu 06.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-12 73/2019 297 204624
Poz. 204624. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.02.2012.
[RDF/104859/19/322]

W dniu 06.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 204624. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.02.2012.
[RDF/104859/19/322]

W dniu 06.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-03-14 52/2019 283 113332
Poz. 113332. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 29.02.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/14713/19/550]

W dniu 07.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BIENIEK 2. ANDRZEJ
3. 89081900913 wpisać: 2 1. PALENIK 2. PIOTR
3. 75090804236
Poz. 113332. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 29.02.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/14713/19/550]

W dniu 07.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BIENIEK 2. ANDRZEJ
3. 89081900913 wpisać: 2 1. PALENIK 2. PIOTR
3. 75090804236
2018-10-16 201/2018 893 656832
Poz. 656832. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.02.2012.
[RDF/481497/18/532]

W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 656832. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.02.2012.
[RDF/481497/18/532]

W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-16 201/2018 893 656833
Poz. 656833. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.02.2012.
[RDF/481498/18/933]

W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 656833. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.02.2012.
[RDF/481498/18/933]

W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-16 201/2018 893 656834
Poz. 656834. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.02.2012.
[RDF/481499/18/334]

W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 656834. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.02.2012.
[RDF/481499/18/334]

W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-16 201/2018 893 656835
Poz. 656835. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.02.2012.
[RDF/481500/18/937]

W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 656835. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.02.2012.
[RDF/481500/18/937]

W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-15 200/2018 845 640021
Poz. 640021. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.02.2012.
[RDF/462035/18/457]

W dniu 15.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 640021. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.02.2012.
[RDF/462035/18/457]

W dniu 15.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-15 200/2018 845 640022
Poz. 640022. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.02.2012.
[RDF/462036/18/858]

W dniu 15.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 640022. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.02.2012.
[RDF/462036/18/858]

W dniu 15.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-15 200/2018 845 640023
Poz. 640023. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.02.2012.
[RDF/462037/18/259]

W dniu 15.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 640023. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.02.2012.
[RDF/462037/18/259]

W dniu 15.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-12 199/2018 773 624054
Poz. 624054. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.02.2012.
[RDF/462034/18/56]W dniu 15.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 624054. NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000412949. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.02.2012.
[RDF/462034/18/56]W dniu 15.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki