Szczegóły spółki

Nazwa JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9542735866
REGON 242840860
KRS 0000410818
Adres ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4651Z — sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.15 0.33
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.18 0.49
Płynność bieżąca (CR) 6.5 3.54
Płynność szybka (QR) 0.83 0.49
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.18 0.49
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -7.24% -24.94%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -5.82% -13.95%
Rentowność aktywów (ROA) -4.92% -9.35%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-12-04 234/2019 287 1155132
Poz. 1155132. JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000410818. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.02.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/32303/19/697]

W dniu 27.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 16.09.2019R., REPERTORIUM A NR 4825/2019,
NOTARIUSZ TYMOTEUSZ GRAJNER, KANCELA-
RIA NOTARIALNA MICHAŁ GRAJNER I PARTNER
W KATOWICACH ZMIENIONO: § 3 UST. 1 STATUTU
SPÓŁKI DODANO: § 3 UST. 1 PKT H)
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 363000,00 ZŁ
wpisać: 1. 378000,00 ZŁ wykreślić: 3. 3630000 wpi-
sać: 3. 3780000 wykreślić: 5. 363000,00 ZŁ wpisać:
5. 378000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. H 2. 150000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ZIELIŃSKI 2. FILIP
3. 83061419398 wpisać: 2 1. ZIELIŃSKI 2. IGOR
3. 83061422097
Poz. 1155132. JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000410818. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.02.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/32303/19/697]

W dniu 27.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 16.09.2019R., REPERTORIUM A NR 4825/2019,
NOTARIUSZ TYMOTEUSZ GRAJNER, KANCELA-
RIA NOTARIALNA MICHAŁ GRAJNER I PARTNER
W KATOWICACH ZMIENIONO: § 3 UST. 1 STATUTU
SPÓŁKI DODANO: § 3 UST. 1 PKT H)
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 363000,00 ZŁ
wpisać: 1. 378000,00 ZŁ wykreślić: 3. 3630000 wpi-
sać: 3. 3780000 wykreślić: 5. 363000,00 ZŁ wpisać:
5. 378000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. H 2. 150000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ZIELIŃSKI 2. FILIP
3. 83061419398 wpisać: 2 1. ZIELIŃSKI 2. IGOR
3. 83061422097
2019-08-26 164/2019 386 988795
Poz. 988795. JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000410818. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.02.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/21443/19/4]

W dniu 20.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KULIŃSKI 2. MACIEJ
3. 82120802375 wpisać: 2 1. ZIELIŃSKI 2. FILIP
3. 83061419398
Poz. 988795. JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000410818. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.02.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/21443/19/4]

W dniu 20.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KULIŃSKI 2. MACIEJ
3. 82120802375 wpisać: 2 1. ZIELIŃSKI 2. FILIP
3. 83061419398
2019-07-22 140/2019 1139 789962
Poz. 789962. JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000410818. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.02.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/19779/19/237]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 28.06.2019R. REPERTORIUM A NUMER
3463/2019, NOTARIUSZ TYMOTEUSZ GRAJNER,
KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ GRAJNER
I PARTNER UL. GLIWICKA 15, 40-079 KATOWICE
ZMIENIONO §3A STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wpisać: 2. 100000,00 ZŁ
Poz. 789962. JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000410818. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.02.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/19779/19/237]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 28.06.2019R. REPERTORIUM A NUMER
3463/2019, NOTARIUSZ TYMOTEUSZ GRAJNER,
KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ GRAJNER
I PARTNER UL. GLIWICKA 15, 40-079 KATOWICE
ZMIENIONO §3A STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wpisać: 2. 100000,00 ZŁ
2018-12-24 248/2018 340 1182985
Poz. 1182985. JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000410818. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.02.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/38173/18/165]

W dniu 12.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ZIELIŃSKI 2. IGOR 3. 83061422097 5. WICEPRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1182985. JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000410818. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.02.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/38173/18/165]

W dniu 12.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ZIELIŃSKI 2. IGOR 3. 83061422097 5. WICEPRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki