Szczegóły spółki

Nazwa ABV SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5222892289
REGON 141455671
KRS 0000408624
Adres ul. Tkaczy 30, 03-346 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4791Z — sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
  • 5829Z — działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
  • 6312Z — działalność portali internetowych
  • 6399Z — pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 6611Z — zarządzanie rynkami finansowymi
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.44 0.43
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.78 0.75
Płynność bieżąca (CR) 1.29 1.56
Płynność szybka (QR) 1.29 1.56
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.78 0.75
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 24.7% -48.25%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 59.19% -20.96%
Rentowność aktywów (ROA) 33.27% -11.97%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki