Szczegóły spółki

Nazwa BIALSKI KLUB SPORTOWY SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9372661843
REGON 242812199
KRS 0000406674
Adres ul. Tadeusza Rychlińskiego 19, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon 334 975 263
Faks 334 975 263
E-mail ksiegowosc@bks.bielsko.pl
WWW b.d.
PKD
  • 9312Z — działalność klubów sportowych
  • 9319Z — pozostała działalność związana ze sportem
  • 7312B — pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
  • 9604Z — działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
  • 5814Z — wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
  • 6312Z — działalność portali internetowych
  • 5629Z — pozostała usługowa działalność gastronomiczna
  • 4764Z — sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 4719Z — pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
  • 7312C — pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 15.8 23.5
Zadłużenie / kapitał (D/E) -1.07 -1.04
Płynność bieżąca (CR) 0.03 0.01
Płynność szybka (QR) 0.03 0.01
Złota/srebrna reguła bilansowa -1.07 -1.04
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -100.92% -85.73%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 69.32% 38.06%
Rentowność aktywów (ROA) -1025.69% -856.4%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-22 14/2020 273 32247
Poz. 32247. BIALSKI KLUB SPORTOWY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000406674. SĄD REJONOWY
BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28.12.2011.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/477/20/460]

W dniu 15.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. ZIĘBA 2. JACEK MACIEJ 3. 69100910310
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 32247. BIALSKI KLUB SPORTOWY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000406674. SĄD REJONOWY
BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28.12.2011.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/477/20/460]

W dniu 15.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. ZIĘBA 2. JACEK MACIEJ 3. 69100910310
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2019-08-26 164/2019 384 988774
Poz. 988774. BIALSKI KLUB SPORTOWY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000406674. SĄD REJONOWY
BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28.12.2011.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/6317/19/885]

W dniu 20.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 24.06.2019 R. NOTARIUSZ MARIUSZ ŚWIER-
CZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIA-
ŁEJ, UL. NAD NIPREM 2. REPERTORIUM A NUMER
3362/2019. ZMIANA § 26 UST. 1 STATUTU ZMIANA
§ 30 UST. 1 STATUTU ZMIANA § 34 UST. 1 PKT
2 STATUTU ZMIANA § 34 UST. 3 STATUTU
Rub. 5. wykreślić: 4. NIE wpisać: 4. TAK
Poz. 988774. BIALSKI KLUB SPORTOWY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000406674. SĄD REJONOWY
BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28.12.2011.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/6317/19/885]

W dniu 20.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 24.06.2019 R. NOTARIUSZ MARIUSZ ŚWIER-
CZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIA-
ŁEJ, UL. NAD NIPREM 2. REPERTORIUM A NUMER
3362/2019. ZMIANA § 26 UST. 1 STATUTU ZMIANA
§ 30 UST. 1 STATUTU ZMIANA § 34 UST. 1 PKT
2 STATUTU ZMIANA § 34 UST. 3 STATUTU
Rub. 5. wykreślić: 4. NIE wpisać: 4. TAK
2019-07-09 131/2019 1088 608939
Poz. 608939. BIALSKI KLUB SPORTOWY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000406674. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.12.2011.
[RDF/137982/19/81]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 608939. BIALSKI KLUB SPORTOWY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000406674. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.12.2011.
[RDF/137982/19/81]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-09 131/2019 1088 608940
Poz. 608940. BIALSKI KLUB SPORTOWY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000406674. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.12.2011.
[RDF/137982/19/482]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 608940. BIALSKI KLUB SPORTOWY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000406674. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.12.2011.
[RDF/137982/19/482]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-09 131/2019 1088 608941
Poz. 608941. BIALSKI KLUB SPORTOWY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000406674. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.12.2011.
[RDF/137982/19/883]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 608941. BIALSKI KLUB SPORTOWY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000406674. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.12.2011.
[RDF/137982/19/883]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-09-07 174/2018 370 364028
Poz. 364028. BIALSKI KLUB SPORTOWY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000406674. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.12.2011.
[RDF/206875/18/651]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 364028. BIALSKI KLUB SPORTOWY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000406674. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.12.2011.
[RDF/206875/18/651]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-07 174/2018 370 364029
Poz. 364029. BIALSKI KLUB SPORTOWY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000406674. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.12.2011.
[RDF/206876/18/52]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 364029. BIALSKI KLUB SPORTOWY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000406674. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.12.2011.
[RDF/206876/18/52]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-06 173/2018 386 359648
Poz. 359648. BIALSKI KLUB SPORTOWY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000406674. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.12.2011.
[RDF/206873/18/849]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 359648. BIALSKI KLUB SPORTOWY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000406674. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.12.2011.
[RDF/206873/18/849]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-06 173/2018 386 359649
Poz. 359649. BIALSKI KLUB SPORTOWY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000406674. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.12.2011.
[RDF/206874/18/250]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 359649. BIALSKI KLUB SPORTOWY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000406674. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.12.2011.
[RDF/206874/18/250]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki