Szczegóły spółki

Nazwa ITP SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5252360060
REGON 140505088
KRS 0000404795
Adres ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa
Telefon 8865573
Faks 8865573
E-mail ksiegowosc@itpsa.pl
WWW b.d.
PKD
  • 4646Z — sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.61 0.48
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.53 0.93
Płynność bieżąca (CR) 1.54 1.88
Płynność szybka (QR) 0.75 0.97
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.53 0.93
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 14.97% 9.52%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 66.37% 28.65%
Rentowność aktywów (ROA) 26.21% 14.87%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2018-04-05 67/2018 192 91290
Poz. 91290. ITP SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000404795.
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.12.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/7325/18/472]

W dniu 27.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzą-
cych w skład organu wykreślić: 1 1. ACCETTOLA
2. ENRICO wpisać: 2 1. ŚLIWOWSKI 2. MIROSŁAW
3. 51111112175
Poz. 91290. ITP SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000404795.
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.12.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/7325/18/472]

W dniu 27.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzą-
cych w skład organu wykreślić: 1 1. ACCETTOLA
2. ENRICO wpisać: 2 1. ŚLIWOWSKI 2. MIROSŁAW
3. 51111112175

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki