Szczegóły spółki

Nazwa NETTLE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8992569522
REGON 020303914
KRS 0000404062
Adres ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
Telefon 717 698 180
Faks 717 698 180
E-mail biuro@nettle.pl
WWW www.nettle.pl
PKD
 • 6419Z — pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • 6491Z — leasing finansowy
 • 6499Z — pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 6619Z — pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 6810Z — kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 7312B — pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 • 7312C — pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)
 • 7312D — pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 • 7320Z — badanie rynku i opinii publicznej
 • 8559B — pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 9609Z — pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.81 0.74
Zadłużenie / kapitał (D/E) 4.19 2.91
Płynność bieżąca (CR) 1.24 4.31
Płynność szybka (QR) 1.24 4.27
Złota/srebrna reguła bilansowa 4.19 2.91
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 30.03% 13.2%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 24.85% 10.34%
Rentowność aktywów (ROA) 4.79% 2.64%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki