Szczegóły spółki

Nazwa TOP 2 FABRYKA CHUSTECZEK SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7271883794
REGON 471462690
KRS 0000402547
Adres ul. Walerego Wróblewskiego 39/41, 94-103 Łódź
Telefon 6402196
Faks 6402196
E-mail top2@chusteczki.com.pl
WWW www.chusteczki.com.pl
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-07-30 146/2019 1162 910305
Poz. 910305. TOP 2 FABRYKA CHUSTECZEK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000402547. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 25.11.2011.
[RDF/167541/19/282]

W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 910305. TOP 2 FABRYKA CHUSTECZEK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000402547. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 25.11.2011.
[RDF/167541/19/282]

W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-07-30 146/2019 1162 910306
Poz. 910306. TOP 2 FABRYKA CHUSTECZEK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000402547. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 25.11.2011.
[RDF/167541/19/683]

W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 910306. TOP 2 FABRYKA CHUSTECZEK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000402547. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 25.11.2011.
[RDF/167541/19/683]

W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-07-30 146/2019 1162 910307
Poz. 910307. TOP 2 FABRYKA CHUSTECZEK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000402547. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 25.11.2011.
[RDF/167541/19/84]

W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 910307. TOP 2 FABRYKA CHUSTECZEK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000402547. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 25.11.2011.
[RDF/167541/19/84]

W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-07-08 130/2019 1128 590461
Poz. 590461. TOP 2 FABRYKA CHUSTECZEK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000402547. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 25.11.2011.
[RDF/137013/19/259]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 590461. TOP 2 FABRYKA CHUSTECZEK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000402547. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 25.11.2011.
[RDF/137013/19/259]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki