Szczegóły spółki

Nazwa ING INVESTMENT HOLDING (POLSKA) SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6342800149
REGON 242780252
KRS 0000402094
Adres ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
Telefon 323 578 717
Faks 323 578 717
E-mail lucyna.bindas-wilk1@ingdlabiznesu.pl
WWW b.d.
PKD
  • 6420Z — działalność holdingów finansowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-22 119/2020 464 332073
Poz. 332073. ING INVESTMENT HOLDING (POL-
SKA) SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000402094. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 15.11.2011.
[RDF/206234/20/579]

W dniu 09.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 332073. ING INVESTMENT HOLDING (POL-
SKA) SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000402094. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 15.11.2011.
[RDF/206234/20/579]

W dniu 09.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-06-22 119/2020 464 332074
Poz. 332074. ING INVESTMENT HOLDING (POL-
SKA) SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000402094. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 15.11.2011.
[RDF/206234/20/980]

W dniu 09.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 332074. ING INVESTMENT HOLDING (POL-
SKA) SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000402094. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 15.11.2011.
[RDF/206234/20/980]

W dniu 09.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-06-22 119/2020 464 332075
Poz. 332075. ING INVESTMENT HOLDING (POL-
SKA) SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000402094. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 15.11.2011.
[RDF/206234/20/381]

W dniu 09.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 332075. ING INVESTMENT HOLDING (POL-
SKA) SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000402094. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 15.11.2011.
[RDF/206234/20/381]

W dniu 09.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-06-22 119/2020 464 332076
Poz. 332076. ING INVESTMENT HOLDING (POL-
SKA) SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000402094. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 15.11.2011.
[RDF/206234/20/782]

W dniu 09.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 332076. ING INVESTMENT HOLDING (POL-
SKA) SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000402094. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 15.11.2011.
[RDF/206234/20/782]

W dniu 09.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2019-06-26 122/2019 649 463520
Poz. 463520. ING INVESTMENT HOLDING (POL-
SKA) SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000402094. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 15.11.2011.
[RDF/125576/19/698]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 463520. ING INVESTMENT HOLDING (POL-
SKA) SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000402094. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 15.11.2011.
[RDF/125576/19/698]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-26 122/2019 649 463521
Poz. 463521. ING INVESTMENT HOLDING (POL-
SKA) SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000402094. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 15.11.2011.
[RDF/125576/19/99]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 463521. ING INVESTMENT HOLDING (POL-
SKA) SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000402094. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 15.11.2011.
[RDF/125576/19/99]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-26 122/2019 649 463522
Poz. 463522. ING INVESTMENT HOLDING (POL-
SKA) SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000402094. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 15.11.2011.
[RDF/125576/19/500]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 463522. ING INVESTMENT HOLDING (POL-
SKA) SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000402094. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 15.11.2011.
[RDF/125576/19/500]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-26 122/2019 649 463523
Poz. 463523. ING INVESTMENT HOLDING (POL-
SKA) SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000402094. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 15.11.2011.
[RDF/125577/19/212]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 463523. ING INVESTMENT HOLDING (POL-
SKA) SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000402094. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 15.11.2011.
[RDF/125577/19/212]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-03-19 55/2019 221 120046
Poz. 120046. ING INVESTMENT HOLDING (POL-
SKA) SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000402094. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.11.2011.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/6257/19/68]

W dniu 12.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 03.12.2018R., REPERTORIUM A NR 2208/2018,
NOTARIUSZ VIOLETTA MADZIAR-IZDEBSKA PRO-
WADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WAR-
SZAWIE PRZY UL. J. KASPROWICZA NR 119 A LOK.
69 ZMIENIONO: § 6 UST. 1 I 2
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 158585800,00 ZŁ
wpisać: 1. 308585800,00 ZŁ wykreślić: 3. 1585858
wpisać: 3. 3085858 wykreślić: 5. 158585800,00 ZŁ
wpisać: 5. 308585800,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C 2. 1500000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 120046. ING INVESTMENT HOLDING (POL-
SKA) SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000402094. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.11.2011.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/6257/19/68]

W dniu 12.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 03.12.2018R., REPERTORIUM A NR 2208/2018,
NOTARIUSZ VIOLETTA MADZIAR-IZDEBSKA PRO-
WADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WAR-
SZAWIE PRZY UL. J. KASPROWICZA NR 119 A LOK.
69 ZMIENIONO: § 6 UST. 1 I 2
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 158585800,00 ZŁ
wpisać: 1. 308585800,00 ZŁ wykreślić: 3. 1585858
wpisać: 3. 3085858 wykreślić: 5. 158585800,00 ZŁ
wpisać: 5. 308585800,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C 2. 1500000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2018-12-24 248/2018 340 1182983
Poz. 1182983. ING ABL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000402094. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 15.11.2011.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/39548/18/682]W dniu 12.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 03.12.2018R., REPERTORIUM A NR 2208/2018,
NOTARIUSZ VIOLETTA MADZIAR-IZDEBSKA, KAN-
CELRIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. KASPRO-
WICZA 119A LOK. 69 ZMIENIONO: § 1 UST. 1, § 13
UST. 3, § 14 UST. 2 PKT 2, § 15 PKT 10, § 16 UST. 1 I 3,
§ 16 UST. 4 PKT 2 DODANO: § 15 PKT 11-13
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. ŻBIKOWSKI 2. ANDRZEJ MARIAN
3. 54020205851 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2 1. ŁUNIEWSKA 2. EWA 3. 67061011026 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. KRYSZEŃ
2. MARCIN 3. 76010710411 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 4 1. SEROCKI 2. PAWEŁ 3. 72040400672
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 5 1. SZEWIECZEK
2. DANIEL 3. 75081114894 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BIŁOUS 2. TOMASZ
3. 75070801453 2 1. GÓRAL 2. KRZYSZTOF
3. 74060400517 wpisać: 3 1. BOLESŁAWSKI
2. MICHAŁ JERZY 3. 74043000491 4 1. ERDMAN
2. JOANNA 3. 71100101001 5 1. GIŻYCKI 2. MAR-
CIN 3. 76042002078 6 1. GRACZYK 2. BOŻENA
3. 70032407566
Poz. 1182983. ING ABL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000402094. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 15.11.2011.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/39548/18/682]W dniu 12.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 03.12.2018R., REPERTORIUM A NR 2208/2018,
NOTARIUSZ VIOLETTA MADZIAR-IZDEBSKA, KAN-
CELRIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. KASPRO-
WICZA 119A LOK. 69 ZMIENIONO: § 1 UST. 1, § 13
UST. 3, § 14 UST. 2 PKT 2, § 15 PKT 10, § 16 UST. 1 I 3,
§ 16 UST. 4 PKT 2 DODANO: § 15 PKT 11-13
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. ŻBIKOWSKI 2. ANDRZEJ MARIAN
3. 54020205851 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2 1. ŁUNIEWSKA 2. EWA 3. 67061011026 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. KRYSZEŃ
2. MARCIN 3. 76010710411 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 4 1. SEROCKI 2. PAWEŁ 3. 72040400672
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 5 1. SZEWIECZEK
2. DANIEL 3. 75081114894 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BIŁOUS 2. TOMASZ
3. 75070801453 2 1. GÓRAL 2. KRZYSZTOF
3. 74060400517 wpisać: 3 1. BOLESŁAWSKI
2. MICHAŁ JERZY 3. 74043000491 4 1. ERDMAN
2. JOANNA 3. 71100101001 5 1. GIŻYCKI 2. MAR-
CIN 3. 76042002078 6 1. GRACZYK 2. BOŻENA
3. 70032407566
2018-12-24 248/2018 340 1182984
Poz. 1182984. ING INVESTMENT HOLDING (POL-
SKA) SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000402094. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.11.2011.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/40133/18/320]

W dniu 13.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ING ABL
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. ING INVE-
STMENT HOLDING (POLSKA) SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1182984. ING INVESTMENT HOLDING (POL-
SKA) SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000402094. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.11.2011.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/40133/18/320]

W dniu 13.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ING ABL
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. ING INVE-
STMENT HOLDING (POLSKA) SPÓŁKA AKCYJNA
2018-12-12 240/2018 430 1164547
Poz. 1164547. ING ABL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000402094. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 15.11.2011.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/26724/18/418]

W dniu 30.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. FREJLICH 2. JACEK
3. 63110500615 wpisać: 2 1. GÓRAL 2. KRZYSZTOF
3. 74060400517
Poz. 1164547. ING ABL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000402094. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 15.11.2011.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/26724/18/418]

W dniu 30.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. FREJLICH 2. JACEK
3. 63110500615 wpisać: 2 1. GÓRAL 2. KRZYSZTOF
3. 74060400517
2018-11-07 216/2018 1205 944483
Poz. 944483. ING ABL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000402094. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.11.2011.
[RDF/770602/18/972]

W dniu 09.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 944483. ING ABL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000402094. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.11.2011.
[RDF/770602/18/972]

W dniu 09.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-07 216/2018 1205 944484
Poz. 944484. ING ABL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000402094. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.11.2011.
[RDF/770603/18/373]

W dniu 09.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 944484. ING ABL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000402094. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.11.2011.
[RDF/770603/18/373]

W dniu 09.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-07 216/2018 1205 944485
Poz. 944485. ING ABL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000402094. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.11.2011.
[RDF/770604/18/774]

W dniu 09.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 944485. ING ABL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000402094. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.11.2011.
[RDF/770604/18/774]

W dniu 09.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-07 216/2018 1205 944486
Poz. 944486. ING ABL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000402094. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.11.2011.
[RDF/770605/18/175]

W dniu 09.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 944486. ING ABL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000402094. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.11.2011.
[RDF/770605/18/175]

W dniu 09.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki