Szczegóły spółki

Nazwa CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5252519684
REGON 145874896
KRS 0000400719
Adres ul. Puławska 427, 02-801 Warszawa
Telefon 660 754 200
Faks 660 754 200
E-mail ksiegowosc@calypso.com.pl
WWW b.d.
PKD
 • 9313Z — działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.56 0.94
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.29 14.48
Płynność bieżąca (CR) 3.36 1.31
Płynność szybka (QR) 3.32 1.29
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.29 14.48
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 4.57% -15.24%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 12.98% -358.97%
Rentowność aktywów (ROA) 5.68% -23.18%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-12-24 248/2019 312 1187240
Poz. 1187240. CALYPSO FITNESS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000400719. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 03.11.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/72363/19/651]

W dniu 16.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ROLA 2. JOANNA
EWA 3. 85050902724 wpisać: 2 1. ADAMCZYK
2. ŁUKASZ RYSZARD 3. 81051111691
Poz. 1187240. CALYPSO FITNESS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000400719. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 03.11.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/72363/19/651]

W dniu 16.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ROLA 2. JOANNA
EWA 3. 85050902724 wpisać: 2 1. ADAMCZYK
2. ŁUKASZ RYSZARD 3. 81051111691
2019-09-03 170/2019 375 1003078
Poz. 1003078. CALYPSO FITNESS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000400719. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 03.11.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/45471/19/463]

W dniu 27.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. NAWACKA 2. ILONA
MAŁGORZATA 3. 81012203289 wpisać: 2 1. ROLA
2. JOANNA EWA 3. 85050902724
Poz. 1003078. CALYPSO FITNESS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000400719. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 03.11.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/45471/19/463]

W dniu 27.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. NAWACKA 2. ILONA
MAŁGORZATA 3. 81012203289 wpisać: 2 1. ROLA
2. JOANNA EWA 3. 85050902724
2019-07-19 139/2019 1122 769641
Poz. 769641. CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400719. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.11.2011.
[RDF/151474/19/761]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 769641. CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400719. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.11.2011.
[RDF/151474/19/761]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-19 139/2019 1122 769642
Poz. 769642. CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400719. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.11.2011.
[RDF/151474/19/162]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 769642. CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400719. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.11.2011.
[RDF/151474/19/162]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-19 139/2019 1122 769643
Poz. 769643. CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400719. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.11.2011.
[RDF/151474/19/563]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 769643. CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400719. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.11.2011.
[RDF/151474/19/563]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-19 139/2019 1122 769644
Poz. 769644. CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400719. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.11.2011.
[RDF/151474/19/964]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 769644. CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400719. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.11.2011.
[RDF/151474/19/964]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-19 139/2019 1122 769645
Poz. 769645. CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400719. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.11.2011.
[RDF/151474/19/969]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 769645. CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400719. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.11.2011.
[RDF/151474/19/969]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-19 139/2019 1122 769646
Poz. 769646. CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400719. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.11.2011.
[RDF/151475/19/681]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 769646. CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400719. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.11.2011.
[RDF/151475/19/681]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-19 139/2019 1122 769647
Poz. 769647. CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400719. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.11.2011.
[RDF/151475/19/82]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 769647. CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400719. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.11.2011.
[RDF/151475/19/82]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-19 139/2019 1122 769648
Poz. 769648. CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400719. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.11.2011.
[RDF/151475/19/483]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 769648. CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400719. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.11.2011.
[RDF/151475/19/483]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-10-05 194/2018 641 558309
Poz. 558309. CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400719. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.11.2011.
[RDF/364801/18/770]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 558309. CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400719. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.11.2011.
[RDF/364801/18/770]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-05 194/2018 641 558310
Poz. 558310. CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400719. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.11.2011.
[RDF/364802/18/171]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 558310. CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400719. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.11.2011.
[RDF/364802/18/171]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-05 194/2018 641 558311
Poz. 558311. CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400719. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.11.2011.
[RDF/364931/18/834]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 558311. CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400719. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.11.2011.
[RDF/364931/18/834]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-05 194/2018 641 558312
Poz. 558312. CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400719. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.11.2011.
[RDF/364932/18/235]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 558312. CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400719. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.11.2011.
[RDF/364932/18/235]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-05 194/2018 641 558313
Poz. 558313. CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400719. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.11.2011.
[RDF/364933/18/636]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 558313. CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400719. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.11.2011.
[RDF/364933/18/636]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-05 194/2018 641 558314
Poz. 558314. CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400719. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.11.2011.
[RDF/364934/18/37]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 558314. CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400719. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.11.2011.
[RDF/364934/18/37]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-04 193/2018 624 549275
Poz. 549275. CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400719. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.11.2011.
[RDF/364799/18/766]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 549275. CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400719. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.11.2011.
[RDF/364799/18/766]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-04 193/2018 624 549276
Poz. 549276. CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400719. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.11.2011.
[RDF/364800/18/369]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 549276. CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400719. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.11.2011.
[RDF/364800/18/369]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-03 170/2018 16 38019
Poz. 38019. CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000400719. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
3 listopada 2011 r.
[BMSiG-37958/2018]

Zarząd spółki Calypso Fitness S.A. z siedzibą w Warszawie,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Reje-
stru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Kra-
jowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000400719
(„Spółka”), działając na podstawie art. 539 § 1 i 2 Kodeksu
spółek handlowych („k.s.h.”), niniejszym zawiadamia
akcjonariuszy po raz drugi o zamiarze dokonania podziału
Spółki poprzez wydzielenie z jej majątku zorganizowanych
części przedsiębiorstwa na spółki Masovian Sports Center
Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, NewCo2 Spółka z o.o.
z siedzibą w Warszawie oraz NewCo3 Spółka z o.o. z siedzibą
w Warszawie.

Plan podziału Spółki został ogłoszony w trybie art. 535 § 3 zd.
2 k.s.h. na stronie internetowej Spółki (www.calypso.com.pl)
w dniu 10 sierpnia 2018 r.

Akcjonariusze mogą zapoznawać się z dokumentami wymie-
nionymi w art. 540 § 1 k.s.h., począwszy od dnia publikacji
niniejszego zawiadomienia nieprzerwanie do dnia zakończeniaWalnego Zgromadzenia Spółki podejmującego uchwałę
w sprawie podziału, w siedzibie Spółki przy ul. Puławskiej 427
w Warszawie, w dni robocze, w godzinach 900-1500.
Poz. 38019. CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000400719. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
3 listopada 2011 r.
[BMSiG-37958/2018]

Zarząd spółki Calypso Fitness S.A. z siedzibą w Warszawie,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Reje-
stru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Kra-
jowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000400719
(„Spółka”), działając na podstawie art. 539 § 1 i 2 Kodeksu
spółek handlowych („k.s.h.”), niniejszym zawiadamia
akcjonariuszy po raz drugi o zamiarze dokonania podziału
Spółki poprzez wydzielenie z jej majątku zorganizowanych
części przedsiębiorstwa na spółki Masovian Sports Center
Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, NewCo2 Spółka z o.o.
z siedzibą w Warszawie oraz NewCo3 Spółka z o.o. z siedzibą
w Warszawie.

Plan podziału Spółki został ogłoszony w trybie art. 535 § 3 zd.
2 k.s.h. na stronie internetowej Spółki (www.calypso.com.pl)
w dniu 10 sierpnia 2018 r.

Akcjonariusze mogą zapoznawać się z dokumentami wymie-
nionymi w art. 540 § 1 k.s.h., począwszy od dnia publikacji
niniejszego zawiadomienia nieprzerwanie do dnia zakończeniaWalnego Zgromadzenia Spółki podejmującego uchwałę
w sprawie podziału, w siedzibie Spółki przy ul. Puławskiej 427
w Warszawie, w dni robocze, w godzinach 900-1500.
2018-05-21 97/2018 15 21154
Poz. 21154. CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000400719. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
3 listopada 2011 r.
[BMSiG-20390/2018]

Zarząd spółki Calypso Fitness S.A. z siedzibą w Warszawie,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000400719 (dalej „Spółka”),
na podstawie art. 508 Kodeksu spółek handlowych (ksh)
zawiadamia o połączeniu ze spółką Warsaw Health & Fitness
Center sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nume-
rem KRS 0000217288 („Spółka Przejmowana”).

Połączenie nastąpiło w dniu 27 kwietnia 2018 r. na podsta-
wie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS, z dnia 27 kwietnia 2018 r.,
sygn. WA.XIII NS-REJ.KRS/19740/18/662.

Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ksh,
tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej
na Spółkę Przejmującą, zgodnie z warunkami określonymi
w planie połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym z dnia 6 lutego 2018 r., Nr 26/2018 (5414).
Poz. 21154. CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000400719. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
3 listopada 2011 r.
[BMSiG-20390/2018]

Zarząd spółki Calypso Fitness S.A. z siedzibą w Warszawie,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000400719 (dalej „Spółka”),
na podstawie art. 508 Kodeksu spółek handlowych (ksh)
zawiadamia o połączeniu ze spółką Warsaw Health & Fitness
Center sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nume-
rem KRS 0000217288 („Spółka Przejmowana”).

Połączenie nastąpiło w dniu 27 kwietnia 2018 r. na podsta-
wie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS, z dnia 27 kwietnia 2018 r.,
sygn. WA.XIII NS-REJ.KRS/19740/18/662.

Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ksh,
tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej
na Spółkę Przejmującą, zgodnie z warunkami określonymi
w planie połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym z dnia 6 lutego 2018 r., Nr 26/2018 (5414).
2018-05-08 88/2018 343 117316
Poz. 117316. CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400719. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 03.11.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/19740/18/662]

W dniu 27.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. VAN BERGH 2. JAMES
3. 59041221354 2 1. HAFTARCZYK 2. GRZEGORZ
3. 71071001335 wpisać: 3 1. JASIŃSKI 2. MARCIN
FRYDERYK 3. 74051900398 4 1. SZEWCZYK 2. JARO-
SŁAW MARCIN 3. 86120710797
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ
SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE CALYPSO FITNESS S.A.
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA „) ZE SPÓŁKĄ WARSAW
HEALTH AND FITNESS CENTER SP. Z O.O. (KRS:
0000217288) (SPÓŁKA PRZEJMOWANA”) NA POD-
STAWIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK
HANDLOWYCH TJ. PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO
MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ
PRZEJMUJĄCĄ, ZGODNIE Z WARUNKAMI OKRE-
ŚLONYMI W PLANIE POŁĄCZENIA OGŁOSZONYM
W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM
Z DNIA 6 LUTEGO 2018 R., NR 26/2018 (5414).
UCHWAŁA NR 3/09.04.2018 NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE Z DNIA 9 KWIETNIA 2018 ROKU
W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI ZE SPÓŁKĄ
WARSAW HEALTH AND FITNESS CENTER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REPER-
TORIUM A NR 731/2018. UCHWAŁA NR 1/09.04.2018
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNI-
KÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ WARSAW HEALTH AND
FITNESS CENTER SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WAR-
SZAWIE Z DNIA 9 KWIETNIA 2018 ROKU W SPRA-
WIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI ZE SPÓŁKĄ CALYPSO
FITNESS S.A., REPERTORIUM A NR 736/2018.
Poz. 117316. CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400719. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 03.11.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/19740/18/662]

W dniu 27.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. VAN BERGH 2. JAMES
3. 59041221354 2 1. HAFTARCZYK 2. GRZEGORZ
3. 71071001335 wpisać: 3 1. JASIŃSKI 2. MARCIN
FRYDERYK 3. 74051900398 4 1. SZEWCZYK 2. JARO-
SŁAW MARCIN 3. 86120710797
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ
SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE CALYPSO FITNESS S.A.
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA „) ZE SPÓŁKĄ WARSAW
HEALTH AND FITNESS CENTER SP. Z O.O. (KRS:
0000217288) (SPÓŁKA PRZEJMOWANA”) NA POD-
STAWIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK
HANDLOWYCH TJ. PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO
MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ
PRZEJMUJĄCĄ, ZGODNIE Z WARUNKAMI OKRE-
ŚLONYMI W PLANIE POŁĄCZENIA OGŁOSZONYM
W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM
Z DNIA 6 LUTEGO 2018 R., NR 26/2018 (5414).
UCHWAŁA NR 3/09.04.2018 NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE Z DNIA 9 KWIETNIA 2018 ROKU
W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI ZE SPÓŁKĄ
WARSAW HEALTH AND FITNESS CENTER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REPER-
TORIUM A NR 731/2018. UCHWAŁA NR 1/09.04.2018
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNI-
KÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ WARSAW HEALTH AND
FITNESS CENTER SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WAR-
SZAWIE Z DNIA 9 KWIETNIA 2018 ROKU W SPRA-
WIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI ZE SPÓŁKĄ CALYPSO
FITNESS S.A., REPERTORIUM A NR 736/2018.
2018-02-28 42/2018 12 8812
Poz. 8812. CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA w Warsza-
wie. KRS 0000400719. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
3 listopada 2011 r.
[BMSiG-8146/2018]

Drugie zawiadomienie spółki Calypso Fitness S.A. z siedzibą
w Warszawie o połączeniu.

Zarząd spółki Calypso Fitness S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000400719 (dalej „Spółka”),
działając na podstawie art. 504 § 1 i 2 kodeksu spółek hand-
lowych („k.s.h.”), po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy
o zamiarze połączenia Spółki ze spółką Warsaw Health & Fit-
ness Center sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000217288 („Spółka Przejmowana”).

Akcjonariusze Spółki, aż do dnia poprzedzającego dzień
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, którego
przedmiotem będzie powzięcie uchwały o połączeniu,
mogą zapoznawać się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy
ul. Puławskiej 427, w dni robocze, w godzinach 800-1500,
z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, którego przedmio-
tem będzie powzięcie uchwały o połączeniu, odbędzie się nie
wcześniej niż po upływie miesiąca od daty publikacji pierw-
szego zawiadomienia o połączeniu w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym, tj. nie wcześniej niż w dniu 7 marca 2018 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że ogłoszenia planu
połączenia dokonano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
z dnia 6 lutego 2018 r., Nr 26/2018 (5414).
Poz. 8812. CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA w Warsza-
wie. KRS 0000400719. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
3 listopada 2011 r.
[BMSiG-8146/2018]

Drugie zawiadomienie spółki Calypso Fitness S.A. z siedzibą
w Warszawie o połączeniu.

Zarząd spółki Calypso Fitness S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000400719 (dalej „Spółka”),
działając na podstawie art. 504 § 1 i 2 kodeksu spółek hand-
lowych („k.s.h.”), po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy
o zamiarze połączenia Spółki ze spółką Warsaw Health & Fit-
ness Center sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000217288 („Spółka Przejmowana”).

Akcjonariusze Spółki, aż do dnia poprzedzającego dzień
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, którego
przedmiotem będzie powzięcie uchwały o połączeniu,
mogą zapoznawać się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy
ul. Puławskiej 427, w dni robocze, w godzinach 800-1500,
z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, którego przedmio-
tem będzie powzięcie uchwały o połączeniu, odbędzie się nie
wcześniej niż po upływie miesiąca od daty publikacji pierw-
szego zawiadomienia o połączeniu w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym, tj. nie wcześniej niż w dniu 7 marca 2018 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że ogłoszenia planu
połączenia dokonano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
z dnia 6 lutego 2018 r., Nr 26/2018 (5414).
2018-02-06 26/2018 15 5363
Poz. 5363. CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA w Warsza-
wie. KRS 0000400719. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
3 listopada 2011 r.
[BMSiG-4728/2018]

Ogłoszenie planu połączenia połączone z pierwszym zawia-
domieniem o połączeniu.

Zarząd spółki Calypso Fitness Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pro-
wadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w War-
szawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądo-
wego, pod numerem KRS 0000400719 („Spółka”), ogłasza
plan połączenia Spółki ze spółką Warsaw Health & Fitness
Center spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowa-
dzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warsza-
wie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000217288 (dalej zwaną również „Spółką
Przejmowaną”), uzgodniony w dniu 30 stycznia 2018 r.

          PLAN POŁĄCZENIA
Uzgodniony w dniu 30 stycznia 2018 r. w Warszawie pomiędzy:

1) Calypso Fitness Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie
  (adres: ul. Puławska 427, 02-801 Warszawa), wpisaną
  do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
  Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nume-
  rem KRS 0000400719 (dalej zwaną również „Spółką Przej-
  mującą”), którą reprezentuje Prezes Zarządu - Mikołaj
  Nawacki;
oraz
2) Warsaw Health & Fitness Center spółką z ograniczoną odpo-
  wiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Puławska
  427, 02-801 Warszawa), wpisaną do Rejestru Przedsiębior-
  ców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. War-
  szawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000217288 (dalej
  zwaną również „Spółką Przejmowaną”), którą reprezentuje
  Prezes Zarządu - Mikołaj Nawacki.

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana będą dalej łącznie
zwane „Spółkami”.

Na podstawie art. 498 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. -
Kodeks spółek handlowych (dalej zwanej „k.s.h.”) Spółki
uzgadniają następujący plan połączenia:
1) W związku z faktem, że Spółka Przejmująca jest jedynym
  wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie Spółki Przej-
  mującej ze Spółką Przejmowaną następuje w trybie art. 492
  § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 1, § 5 i § 6 k.s.h.2) Połączenie zostanie dokonane przez przeniesienie całego
  majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą -
  łączenie się przez przejęcie. W związku z tym, że Spółka
  Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej
  połączenie Spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakła-
  dowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h.
3) W związku z łączeniem się Spółek, jedynemu wspólnikowi
  Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnio-
  nym w Spółce Przejmowanej, nie zostają przyznane szcze-
  gólne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 punkt 5 k.s.h.
4) W związku z łączeniem się Spółek, członkom organów
  zarówno Spółki Przejmującej jak i Spółki Przejmowanej, ani
  innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostają
  przyznane szczególne korzyści, o których mowa w art. 499
  § 1 punkt 6 k.s.h.
5) W związku z łączeniem się spółek nie są dokonywane jakie-
  kolwiek zmiany w Umowie Spółki Przejmującej.

Niniejszy plan połączenia został sporządzony w czterech jed-
nobrzmiących egzemplarzach w języku polskim.

Załączniki:
 1) Projekt uchwały o połączeniu;
 2) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej;
 3) Oświadczenia o stanie księgowym Spółki Przejmowanej;
 4) Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej.”

Jednoczenie z ogłoszeniem planu połączenie Zarząd Spółki
po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zamiarze
połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną.

Akcjonariusze Spółki, począwszy od dnia niniejszego ogło-
szenia, aż do dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgroma-
dzenia Akcjonariuszy Spółki, którego przedmiotem będzie
powzięcie uchwały o połączeniu, mogą zapoznawać się
w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 427,
w dni robocze, w godzinach 800-1500, z dokumentami,
o których mowa w art. 505 § 1 Kodeks spółek handlowych
(dalej zwanej „k.s.h.”).
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, którego przed-
miotem będzie powzięcie uchwały o połączeniu, odbędzie się
nie wcześniej niż po upływie miesiąca od daty publikacji
niniejszego zawiadomienia w Monitorze Sądowym i Gospo-
darczym.
Poz. 5363. CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA w Warsza-
wie. KRS 0000400719. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
3 listopada 2011 r.
[BMSiG-4728/2018]

Ogłoszenie planu połączenia połączone z pierwszym zawia-
domieniem o połączeniu.

Zarząd spółki Calypso Fitness Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pro-
wadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w War-
szawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądo-
wego, pod numerem KRS 0000400719 („Spółka”), ogłasza
plan połączenia Spółki ze spółką Warsaw Health & Fitness
Center spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowa-
dzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warsza-
wie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000217288 (dalej zwaną również „Spółką
Przejmowaną”), uzgodniony w dniu 30 stycznia 2018 r.

          PLAN POŁĄCZENIA
Uzgodniony w dniu 30 stycznia 2018 r. w Warszawie pomiędzy:

1) Calypso Fitness Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie
  (adres: ul. Puławska 427, 02-801 Warszawa), wpisaną
  do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
  Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nume-
  rem KRS 0000400719 (dalej zwaną również „Spółką Przej-
  mującą”), którą reprezentuje Prezes Zarządu - Mikołaj
  Nawacki;
oraz
2) Warsaw Health & Fitness Center spółką z ograniczoną odpo-
  wiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Puławska
  427, 02-801 Warszawa), wpisaną do Rejestru Przedsiębior-
  ców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. War-
  szawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000217288 (dalej
  zwaną również „Spółką Przejmowaną”), którą reprezentuje
  Prezes Zarządu - Mikołaj Nawacki.

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana będą dalej łącznie
zwane „Spółkami”.

Na podstawie art. 498 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. -
Kodeks spółek handlowych (dalej zwanej „k.s.h.”) Spółki
uzgadniają następujący plan połączenia:
1) W związku z faktem, że Spółka Przejmująca jest jedynym
  wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie Spółki Przej-
  mującej ze Spółką Przejmowaną następuje w trybie art. 492
  § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 1, § 5 i § 6 k.s.h.2) Połączenie zostanie dokonane przez przeniesienie całego
  majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą -
  łączenie się przez przejęcie. W związku z tym, że Spółka
  Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej
  połączenie Spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakła-
  dowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h.
3) W związku z łączeniem się Spółek, jedynemu wspólnikowi
  Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnio-
  nym w Spółce Przejmowanej, nie zostają przyznane szcze-
  gólne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 punkt 5 k.s.h.
4) W związku z łączeniem się Spółek, członkom organów
  zarówno Spółki Przejmującej jak i Spółki Przejmowanej, ani
  innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostają
  przyznane szczególne korzyści, o których mowa w art. 499
  § 1 punkt 6 k.s.h.
5) W związku z łączeniem się spółek nie są dokonywane jakie-
  kolwiek zmiany w Umowie Spółki Przejmującej.

Niniejszy plan połączenia został sporządzony w czterech jed-
nobrzmiących egzemplarzach w języku polskim.

Załączniki:
 1) Projekt uchwały o połączeniu;
 2) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej;
 3) Oświadczenia o stanie księgowym Spółki Przejmowanej;
 4) Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej.”

Jednoczenie z ogłoszeniem planu połączenie Zarząd Spółki
po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zamiarze
połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną.

Akcjonariusze Spółki, począwszy od dnia niniejszego ogło-
szenia, aż do dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgroma-
dzenia Akcjonariuszy Spółki, którego przedmiotem będzie
powzięcie uchwały o połączeniu, mogą zapoznawać się
w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 427,
w dni robocze, w godzinach 800-1500, z dokumentami,
o których mowa w art. 505 § 1 Kodeks spółek handlowych
(dalej zwanej „k.s.h.”).
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, którego przed-
miotem będzie powzięcie uchwały o połączeniu, odbędzie się
nie wcześniej niż po upływie miesiąca od daty publikacji
niniejszego zawiadomienia w Monitorze Sądowym i Gospo-
darczym.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki