Szczegóły spółki

Nazwa PPI CHROBOK SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6462443261
REGON 276695229
KRS 0000400349
Adres ul. Kowola 11, 43-220 Bojszowy Nowe
Telefon 322 189 888
Faks 322 189 888
E-mail ppi@chrobok.com.pl
WWW b.d.
PKD
  • 4399Z — pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.75 0.58
Zadłużenie / kapitał (D/E) 3.03 1.36
Płynność bieżąca (CR) 1.08 1.9
Płynność szybka (QR) 0.61 1.28
Złota/srebrna reguła bilansowa 3.03 1.36
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -7.67% 15.15%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -29.72% 49.46%
Rentowność aktywów (ROA) -7.38% 20.93%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-10-17 202/2019 376 1079224
Poz. 1079224. PPI CHROBOK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400349. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2011.
[RDF/178691/19/534]

W dniu 10.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1079224. PPI CHROBOK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400349. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2011.
[RDF/178691/19/534]

W dniu 10.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-10-17 202/2019 376 1079225
Poz. 1079225. PPI CHROBOK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400349. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2011.
[RDF/178691/19/935]

W dniu 10.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1079225. PPI CHROBOK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400349. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2011.
[RDF/178691/19/935]

W dniu 10.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-10-17 202/2019 376 1079226
Poz. 1079226. PPI CHROBOK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400349. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2011.
[RDF/178693/19/374]

W dniu 10.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1079226. PPI CHROBOK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400349. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2011.
[RDF/178693/19/374]

W dniu 10.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-03-07 47/2019 260 101740
Poz. 101740. PPI CHROBOK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400349. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.10.2011.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/4884/19/292]

W dniu 28.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykre-
ślić: 1 1. ELM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ 3. 146327802 4. 0000435105 wpisać:
2 1. UNITED OILFIELD SERVICES SPOŁKA AKCYJNA
3. 142693020 4. 0000754863
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SYSKA 2. RAFAŁ
3. 83082007334 2 1. SAX 2. BEATA 3. 77031002006
3 1. WÓJTOWICZ 2. ZBIGNIEW 3. 75091106818 wpi-
sać: 4 1. DAŃDA 2. JANUSZ 3. 63091701157 5 1. BIE-
DULSKI 2. ARKADIUSZ 3. 73081702873 6 1. FILIPO-
WICZ 2. CEZARY SŁAWOMIR 3. 54042602214
Poz. 101740. PPI CHROBOK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400349. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.10.2011.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/4884/19/292]

W dniu 28.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykre-
ślić: 1 1. ELM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ 3. 146327802 4. 0000435105 wpisać:
2 1. UNITED OILFIELD SERVICES SPOŁKA AKCYJNA
3. 142693020 4. 0000754863
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SYSKA 2. RAFAŁ
3. 83082007334 2 1. SAX 2. BEATA 3. 77031002006
3 1. WÓJTOWICZ 2. ZBIGNIEW 3. 75091106818 wpi-
sać: 4 1. DAŃDA 2. JANUSZ 3. 63091701157 5 1. BIE-
DULSKI 2. ARKADIUSZ 3. 73081702873 6 1. FILIPO-
WICZ 2. CEZARY SŁAWOMIR 3. 54042602214
2018-11-07 216/2018 1215 944668
Poz. 944668. PPI CHROBOK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400349. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.10.2011.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/24673/18/379]

W dniu 08.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KUCZWALSKI 2. KAROL 3. 83061515957 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. ZAŁUBKA
2. MACIEJ BRONISŁAW 3. 49121702219) 5. WICE-
PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
Poz. 944668. PPI CHROBOK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400349. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.10.2011.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/24673/18/379]

W dniu 08.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KUCZWALSKI 2. KAROL 3. 83061515957 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. ZAŁUBKA
2. MACIEJ BRONISŁAW 3. 49121702219) 5. WICE-
PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
2018-05-30 104/2018 414 145211
Poz. 145211. PPI CHROBOK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400349. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.10.2011.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10954/18/150]

W dniu 16.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. ANTONIK 2. JERZY 3. 69051002577 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 145211. PPI CHROBOK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000400349. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.10.2011.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10954/18/150]

W dniu 16.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. ANTONIK 2. JERZY 3. 69051002577 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki