Szczegóły spółki

Nazwa K&K HERBAL POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6751414604
REGON 120921780
KRS 0000399586
Adres ul. Bolesława Limanowskiego 1a lok. 8, 32-020 Wieliczka
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4646Z — sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.09 0.12
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.1 0.13
Płynność bieżąca (CR) 9.02 13.11
Płynność szybka (QR) 7.17 10.45
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.1 0.13
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -0.3% -0.89%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -0.32% -0.95%
Rentowność aktywów (ROA) -0.29% -0.84%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-07-12 134/2019 1116 669607
Poz. 669607. K&K HERBAL POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000399586. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.10.2011.
[RDF/142985/19/881]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 669607. K&K HERBAL POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000399586. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.10.2011.
[RDF/142985/19/881]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1116 669608
Poz. 669608. K&K HERBAL POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000399586. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.10.2011.
[RDF/142985/19/282]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 669608. K&K HERBAL POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000399586. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.10.2011.
[RDF/142985/19/282]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1116 669609
Poz. 669609. K&K HERBAL POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000399586. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.10.2011.
[RDF/142985/19/683]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 669609. K&K HERBAL POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000399586. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.10.2011.
[RDF/142985/19/683]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1117 669610
Poz. 669610. K&K HERBAL POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000399586. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.10.2011.
[RDF/142986/19/395]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 669610. K&K HERBAL POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000399586. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.10.2011.
[RDF/142986/19/395]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-23 79/2019 481 231903
Poz. 231903. K&K HERBAL POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000399586. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.10.2011.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5801/19/592]

W dniu 16.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. 315000,00
ZŁ
Poz. 231903. K&K HERBAL POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000399586. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.10.2011.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5801/19/592]

W dniu 16.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. 315000,00
ZŁ
2018-11-07 216/2018 1206 944503
Poz. 944503. K&K HERBAL POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000399586. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.10.2011.
[KR.XII NS-REJ.KRS/13577/18/804]

W dniu 09.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 28.06.2018R. - ZMIANA UMOWY W PAR. 13A
AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTA-
RIUSZA GRAŻYNĘ PŁACZEK, Z KAN. NOT. W KRA-
KOWIE REP. A NR 5307/2018.
Poz. 944503. K&K HERBAL POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000399586. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.10.2011.
[KR.XII NS-REJ.KRS/13577/18/804]

W dniu 09.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 28.06.2018R. - ZMIANA UMOWY W PAR. 13A
AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTA-
RIUSZA GRAŻYNĘ PŁACZEK, Z KAN. NOT. W KRA-
KOWIE REP. A NR 5307/2018.
2018-09-21 184/2018 580 459126
Poz. 459126. K&K HERBAL POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000399586. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.10.2011.
[RDF/291626/18/953]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 459126. K&K HERBAL POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000399586. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.10.2011.
[RDF/291626/18/953]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-21 184/2018 580 459127
Poz. 459127. K&K HERBAL POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000399586. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.10.2011.
[RDF/291627/18/354]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 459127. K&K HERBAL POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000399586. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.10.2011.
[RDF/291627/18/354]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-21 184/2018 580 459128
Poz. 459128. K&K HERBAL POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000399586. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.10.2011.
[RDF/291628/18/755]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 459128. K&K HERBAL POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000399586. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.10.2011.
[RDF/291628/18/755]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-21 184/2018 580 459129
Poz. 459129. K&K HERBAL POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000399586. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.10.2011.
[RDF/291629/18/156]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 459129. K&K HERBAL POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000399586. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.10.2011.
[RDF/291629/18/156]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki