Szczegóły spółki

Nazwa CHROBRY GŁOGÓW SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6932061552
REGON 020094600
KRS 0000397069
Adres ul. Rudnowska 17 B, 67-200 Głogów
Telefon 768 356 193
Faks 768 356 193
E-mail sekretariat@gos-glogow.pl
WWW www.gos-glogow.pl
PKD
  • 9311Z — działalność obiektów sportowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.3 0.27
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.42 0.36
Płynność bieżąca (CR) 1.19 1.2
Płynność szybka (QR) 1.18 1.18
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.42 0.36
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -74.3% -78.99%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -10.69% -12.24%
Rentowność aktywów (ROA) -7.51% -9.0%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-07-31 147/2019 1235 929703
Poz. 929703. CHROBRY GŁOGÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000397069. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.09.2011.
[WR.IX NS-REJ.KRS/14489/19/900]

W dniu 19.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. SZAJOWSKA 2. EMILIA MAŁGORZATA
3. 75050701225 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. TRAWIŃSKI 2. JAROSŁAW ZENON
3. 73031001656 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 929703. CHROBRY GŁOGÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000397069. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.09.2011.
[WR.IX NS-REJ.KRS/14489/19/900]

W dniu 19.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. SZAJOWSKA 2. EMILIA MAŁGORZATA
3. 75050701225 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. TRAWIŃSKI 2. JAROSŁAW ZENON
3. 73031001656 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2019-07-31 147/2019 1235 929704
Poz. 929704. CHROBRY GŁOGÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000397069. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.09.2011.
[WR.IX NS-REJ.KRS/11857/19/326]W dniu 19.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 10.05.2019R. REP. A NR 2082/2019, NOTARIUSZ
EDYTA BUTROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W GŁOGOWIE - ZMIANA § 6 UST. 1 STATUTU
SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 44412000,00 ZŁ
wpisać: 1. 44412500,00 ZŁ wykreślić: 3. 88824 wpi-
sać: 3. 88825 wykreślić: 5. 44412000,00 ZŁ wpisać:
5. 44412500,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić:
2. 10994 wpisać: 2. 4995 2 1. W 2. 6000 3. AKCJE NIE
SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 929704. CHROBRY GŁOGÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000397069. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.09.2011.
[WR.IX NS-REJ.KRS/11857/19/326]W dniu 19.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 10.05.2019R. REP. A NR 2082/2019, NOTARIUSZ
EDYTA BUTROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W GŁOGOWIE - ZMIANA § 6 UST. 1 STATUTU
SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 44412000,00 ZŁ
wpisać: 1. 44412500,00 ZŁ wykreślić: 3. 88824 wpi-
sać: 3. 88825 wykreślić: 5. 44412000,00 ZŁ wpisać:
5. 44412500,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić:
2. 10994 wpisać: 2. 4995 2 1. W 2. 6000 3. AKCJE NIE
SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-05-24 100/2019 559 317219
Poz. 317219. CHROBRY GŁOGÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000397069. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.09.2011.
[RDF/112946/19/390]

W dniu 17.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 317219. CHROBRY GŁOGÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000397069. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.09.2011.
[RDF/112946/19/390]

W dniu 17.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-24 100/2019 559 317220
Poz. 317220. CHROBRY GŁOGÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000397069. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.09.2011.
[RDF/112947/19/102]

W dniu 17.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 317220. CHROBRY GŁOGÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000397069. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.09.2011.
[RDF/112947/19/102]

W dniu 17.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-24 100/2019 559 317221
Poz. 317221. CHROBRY GŁOGÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000397069. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.09.2011.
[RDF/112947/19/503]

W dniu 17.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 317221. CHROBRY GŁOGÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000397069. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.09.2011.
[RDF/112947/19/503]

W dniu 17.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-24 100/2019 559 317222
Poz. 317222. CHROBRY GŁOGÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000397069. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.09.2011.
[RDF/112947/19/904]

W dniu 17.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 317222. CHROBRY GŁOGÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000397069. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.09.2011.
[RDF/112947/19/904]

W dniu 17.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-02-08 28/2019 268 61574
Poz. 61574. CHROBRY GŁOGÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000397069. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 23.09.2011.
[WR.IX NS-REJ.KRS/1936/19/377]

W dniu 01.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 31.12.2018 R., NOTARIUSZ EDYTA BUTROW-
SKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GŁOGOWIE,
UL. PARAFIALNA 3, REP. A NR 6119/2018, ZMIE-
NIONO § 6 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 43564000,00
ZŁ wpisać: 1. 44412000,00 ZŁ wykreślić: 3. 87128
wpisać: 3. 88824 wykreślić: 4. 500,00 ZŁ wpisać:
4. 500,00 ZŁ wykreślić: 5. 43564000,00 ZŁ wpisać:
5. 44412000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić:
2. 14994 wpisać: 2. 10994 2 1. U 2. 5696 3. AKCJE NIE
SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 61574. CHROBRY GŁOGÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000397069. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 23.09.2011.
[WR.IX NS-REJ.KRS/1936/19/377]

W dniu 01.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 31.12.2018 R., NOTARIUSZ EDYTA BUTROW-
SKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GŁOGOWIE,
UL. PARAFIALNA 3, REP. A NR 6119/2018, ZMIE-
NIONO § 6 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 43564000,00
ZŁ wpisać: 1. 44412000,00 ZŁ wykreślić: 3. 87128
wpisać: 3. 88824 wykreślić: 4. 500,00 ZŁ wpisać:
4. 500,00 ZŁ wykreślić: 5. 43564000,00 ZŁ wpisać:
5. 44412000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić:
2. 14994 wpisać: 2. 10994 2 1. U 2. 5696 3. AKCJE NIE
SĄ UPRZYWILEJOWANE
2018-11-07 216/2018 1197 944350
Poz. 944350. CHROBRY GŁOGÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000397069. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.09.2011.
[WR.IX NS-REJ.KRS/19210/18/194]

W dniu 09.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 26.06.2018 R. REPERTORIUM „A” NUMER
3019/2018, NOTARIUSZ EDYTA BUTROWSKA, KAN-
CELARIA NOTARIALNA W GŁOGOWIE, UL. PARA-
FIALNA 3 - ZMIANA § 6 UST. 1 STATUTU.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 43563500,00 ZŁ
wpisać: 1. 43564000,00 ZŁ wykreślić: 3. 87127 wpi-
sać: 3. 87128 wykreślić: 5. 43563500,00 ZŁ wpisać:
5. 43564000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić:
2. 20593 wpisać: 2. 14994 2 1. T 2. 5600 3. AKCJE NIE
SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 944350. CHROBRY GŁOGÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000397069. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.09.2011.
[WR.IX NS-REJ.KRS/19210/18/194]

W dniu 09.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 26.06.2018 R. REPERTORIUM „A” NUMER
3019/2018, NOTARIUSZ EDYTA BUTROWSKA, KAN-
CELARIA NOTARIALNA W GŁOGOWIE, UL. PARA-
FIALNA 3 - ZMIANA § 6 UST. 1 STATUTU.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 43563500,00 ZŁ
wpisać: 1. 43564000,00 ZŁ wykreślić: 3. 87127 wpi-
sać: 3. 87128 wykreślić: 5. 43563500,00 ZŁ wpisać:
5. 43564000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić:
2. 20593 wpisać: 2. 14994 2 1. T 2. 5600 3. AKCJE NIE
SĄ UPRZYWILEJOWANE
2018-07-02 126/2018 418 231180
Poz. 231180. CHROBRY GŁOGÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000397069. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.09.2011.
[RDF/91041/18/844]

W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 231180. CHROBRY GŁOGÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000397069. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.09.2011.
[RDF/91041/18/844]

W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-02 126/2018 418 231181
Poz. 231181. CHROBRY GŁOGÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000397069. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.09.2011.
[RDF/91042/18/245]

W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 231181. CHROBRY GŁOGÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000397069. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.09.2011.
[RDF/91042/18/245]

W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-02 126/2018 418 231182
Poz. 231182. CHROBRY GŁOGÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000397069. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.09.2011.
[RDF/91043/18/646]

W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 231182. CHROBRY GŁOGÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000397069. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.09.2011.
[RDF/91043/18/646]

W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-02 126/2018 418 231183
Poz. 231183. CHROBRY GŁOGÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000397069. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.09.2011.
[RDF/91044/18/47]

W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 231183. CHROBRY GŁOGÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000397069. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.09.2011.
[RDF/91044/18/47]

W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-04-16 74/2018 253 100150
Poz. 100150. CHROBRY GŁOGÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000397069. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.09.2011.
[WR.IX NS-REJ.KRS/9298/18/963]

W dniu 09.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 15.03.2018 R., REPERTORIUM „A” NUMER
1204/2018, NOTARIUSZ EDYTA BUTROWSKA, KAN-
CELARIA NOTARIALNA W GŁOGOWIE, UL. PARA-
FIALNA 3 - ZMIANA § 6 UST. 1 STATUTU.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 42763500,00
ZŁ wpisać: 1. 43563500,00 ZŁ wykreślić: 3. 85527
wpisać: 3. 87127 wykreślić: 4. 500,00 ZŁ wpisać:
4. 500,00 ZŁ wykreślić: 5. 42763500,00 ZŁ wpisać:
5. 43563500,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. S 2. 1600 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 100150. CHROBRY GŁOGÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000397069. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.09.2011.
[WR.IX NS-REJ.KRS/9298/18/963]

W dniu 09.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 15.03.2018 R., REPERTORIUM „A” NUMER
1204/2018, NOTARIUSZ EDYTA BUTROWSKA, KAN-
CELARIA NOTARIALNA W GŁOGOWIE, UL. PARA-
FIALNA 3 - ZMIANA § 6 UST. 1 STATUTU.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 42763500,00
ZŁ wpisać: 1. 43563500,00 ZŁ wykreślić: 3. 85527
wpisać: 3. 87127 wykreślić: 4. 500,00 ZŁ wpisać:
4. 500,00 ZŁ wykreślić: 5. 42763500,00 ZŁ wpisać:
5. 43563500,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. S 2. 1600 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2018-03-27 61/2018 223 83045
Poz. 83045. CHROBRY GŁOGÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000397069. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 23.09.2011.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6349/18/647]

W dniu 20.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 43763500,00 ZŁ
wpisać: 1. 42763500,00 ZŁ wykreślić: 5. 43763500,00
ZŁ wpisać: 5. 42763500,00 ZŁ
Poz. 83045. CHROBRY GŁOGÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000397069. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 23.09.2011.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6349/18/647]

W dniu 20.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 43763500,00 ZŁ
wpisać: 1. 42763500,00 ZŁ wykreślić: 5. 43763500,00
ZŁ wpisać: 5. 42763500,00 ZŁ
2018-02-27 41/2018 302 55478
Poz. 55478. CHROBRY GŁOGÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000397069. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 23.09.2011.
[WR.IX NS-REJ.KRS/853/18/641]

W dniu 20.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 29.12.2017 R., REPERTORIUM A NUMER
7046/2017, NOTARIUSZ EDYTA BUTROWSKA, KAN-
CELARIA NOTARIALNA W GŁOGOWIE, UL. PARA-
FIALNA 3 - ZMIANA § 6 UST. 1 STATUTU.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 41613500,00
ZŁ wpisać: 1. 43763500,00 ZŁ wykreślić: 3. 83227


wpisać: 3. 85527 wykreślić: 4. 500,00 ZŁ wpisać:
4. 500,00 ZŁ wykreślić: 5. 41613500,00 ZŁ wpisać:
5. 43763500,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić:
2. 23993 wpisać: 2. 20593 2 1. R 2. 5700 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 55478. CHROBRY GŁOGÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000397069. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 23.09.2011.
[WR.IX NS-REJ.KRS/853/18/641]

W dniu 20.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 29.12.2017 R., REPERTORIUM A NUMER
7046/2017, NOTARIUSZ EDYTA BUTROWSKA, KAN-
CELARIA NOTARIALNA W GŁOGOWIE, UL. PARA-
FIALNA 3 - ZMIANA § 6 UST. 1 STATUTU.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 41613500,00
ZŁ wpisać: 1. 43763500,00 ZŁ wykreślić: 3. 83227


wpisać: 3. 85527 wykreślić: 4. 500,00 ZŁ wpisać:
4. 500,00 ZŁ wykreślić: 5. 41613500,00 ZŁ wpisać:
5. 43763500,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić:
2. 23993 wpisać: 2. 20593 2 1. R 2. 5700 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki