Szczegóły spółki

Nazwa PZU LAB SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5272664001
REGON 144410960
KRS 0000395977
Adres ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa
Telefon 225 823 548
Faks 225 823 548
E-mail mgalicka@pzu.pl
WWW b.d.
PKD
 • 7112Z — działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 6621Z — działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
 • 7490Z — pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 7120B — pozostałe badania i analizy techniczne
 • 7219Z — badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 7220Z — badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • 9609Z — pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 8559B — pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 8560Z — działalność wspomagająca edukację
 • 8230Z — działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 5814Z — wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • 6312Z — działalność portali internetowych
 • 6311Z — przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • 6629Z — pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
 • 7740Z — dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • 8299Z — pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 6832Z — zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 6810Z — kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 7739Z — wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 6203Z — działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 1813Z — działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 • 7320Z — badanie rynku i opinii publicznej
 • 7311Z — działalność agencji reklamowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.07 0.12
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.07 0.14
Płynność bieżąca (CR) 59.57 44.86
Płynność szybka (QR) 59.41 44.86
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.07 0.14
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -611.1% -101.64%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -15.28% -50.19%
Rentowność aktywów (ROA) -14.23% -43.98%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki