Szczegóły spółki

Nazwa BUDIMEX MOST WSCHODNI SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5272660983
REGON 143183159
KRS 0000395041
Adres ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa
Telefon 22623600, wewn. 168
Faks 22623600
E-mail bogdan.andrasiak@budimex.com.pl
WWW www.budimex.com.pl
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-06 129/2020 465 382100
Poz. 382100. BUDIMEX MOST WSCHODNI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000395041. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 02.09.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/34683/20/684]

W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 4. Adres strony internetowej WWW.MOSTW-
CHODNI.BUDIMEX.PL wpisać: 4. Adres strony inter-
netowej WWW.MOSTWSCHODNI.BUDIMEX.PL
Poz. 382100. BUDIMEX MOST WSCHODNI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000395041. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 02.09.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/34683/20/684]

W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 4. Adres strony internetowej WWW.MOSTW-
CHODNI.BUDIMEX.PL wpisać: 4. Adres strony inter-
netowej WWW.MOSTWSCHODNI.BUDIMEX.PL
2020-01-07 03/2020 342 9982
Poz. 9982. BUDIMEX MOST WSCHODNI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000395041. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 02.09.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/88531/19/521]

W dniu 23.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 02.08.2019R., REP. A NR 5653/2019, NOTARIUSZ
ANNA SZCZEPAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
JACEK NALEWAJEK, MAJA MATIAKOWSKA, ANNA
SZCZEPAŃSKA NOTARIUSZE S.C. WARSZAWA,
ZMIANA §4 STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 340000,00 ZŁ wpi-
sać: 1. 410000,00 ZŁ wykreślić: 3. 340 wpisać: 3. 410
wykreślić: 5. 340000,00 ZŁ wpisać: 5. 410000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. D 2. 70 3. AKCJE NIE
SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 9982. BUDIMEX MOST WSCHODNI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000395041. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 02.09.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/88531/19/521]

W dniu 23.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 02.08.2019R., REP. A NR 5653/2019, NOTARIUSZ
ANNA SZCZEPAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
JACEK NALEWAJEK, MAJA MATIAKOWSKA, ANNA
SZCZEPAŃSKA NOTARIUSZE S.C. WARSZAWA,
ZMIANA §4 STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 340000,00 ZŁ wpi-
sać: 1. 410000,00 ZŁ wykreślić: 3. 340 wpisać: 3. 410
wykreślić: 5. 340000,00 ZŁ wpisać: 5. 410000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. D 2. 70 3. AKCJE NIE
SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-09-16 179/2019 366 1024228
Poz. 1024228. BUDIMEX MOST WSCHODNI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000395041. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 02.09.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/60328/19/223]

W dniu 09.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica
STAWKI nr domu 40 kod pocztowy 01-040 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. SIEDMIOGRODZKA nr domu
9 kod pocztowy 01-204 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. JAKIMIUK 2. IRENA 3. 61050506083 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SKWARSKI 2. ADAM
3. 86030811274 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1024228. BUDIMEX MOST WSCHODNI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000395041. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 02.09.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/60328/19/223]

W dniu 09.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica
STAWKI nr domu 40 kod pocztowy 01-040 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. SIEDMIOGRODZKA nr domu
9 kod pocztowy 01-204 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. JAKIMIUK 2. IRENA 3. 61050506083 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SKWARSKI 2. ADAM
3. 86030811274 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2019-07-08 130/2019 1109 590033
Poz. 590033. BUDIMEX MOST WSCHODNI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000395041. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 02.09.2011.
[RDF/137004/19/78]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 590033. BUDIMEX MOST WSCHODNI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000395041. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 02.09.2011.
[RDF/137004/19/78]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-08 130/2019 1109 590034
Poz. 590034. BUDIMEX MOST WSCHODNI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000395041. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 02.09.2011.
[RDF/137004/19/479]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 590034. BUDIMEX MOST WSCHODNI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000395041. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 02.09.2011.
[RDF/137004/19/479]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-08 130/2019 1109 590035
Poz. 590035. BUDIMEX MOST WSCHODNI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000395041. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 02.09.2011.
[RDF/137004/19/880]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 590035. BUDIMEX MOST WSCHODNI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000395041. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 02.09.2011.
[RDF/137004/19/880]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-10-30 211/2018 1133 853845
Poz. 853845. BUDIMEX MOST WSCHODNI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000395041. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 02.09.2011.
[RDF/614184/18/9]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 853845. BUDIMEX MOST WSCHODNI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000395041. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 02.09.2011.
[RDF/614184/18/9]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-30 211/2018 1133 853846
Poz. 853846. BUDIMEX MOST WSCHODNI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000395041. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 02.09.2011.
[RDF/614185/18/410]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 853846. BUDIMEX MOST WSCHODNI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000395041. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 02.09.2011.
[RDF/614185/18/410]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-30 211/2018 1133 853847
Poz. 853847. BUDIMEX MOST WSCHODNI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000395041. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 02.09.2011.
[RDF/614186/18/811]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 853847. BUDIMEX MOST WSCHODNI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000395041. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 02.09.2011.
[RDF/614186/18/811]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-26 209/2018 1157 813873
Poz. 813873. BUDIMEX MOST WSCHODNI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000395041. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 02.09.2011.
[RDF/580186/18/506]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 813873. BUDIMEX MOST WSCHODNI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000395041. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 02.09.2011.
[RDF/580186/18/506]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-26 209/2018 1157 813874
Poz. 813874. BUDIMEX MOST WSCHODNI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000395041. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 02.09.2011.
[RDF/580187/18/907]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 813874. BUDIMEX MOST WSCHODNI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000395041. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 02.09.2011.
[RDF/580187/18/907]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-26 209/2018 1157 813875
Poz. 813875. BUDIMEX MOST WSCHODNI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000395041. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 02.09.2011.
[RDF/580188/18/308]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 813875. BUDIMEX MOST WSCHODNI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000395041. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 02.09.2011.
[RDF/580188/18/308]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-24 207/2018 1106 773693
Poz. 773693. BUDIMEX MOST WSCHODNI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000395041. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 02.09.2011.
[RDF/538793/18/763]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 773693. BUDIMEX MOST WSCHODNI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000395041. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 02.09.2011.
[RDF/538793/18/763]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-24 207/2018 1106 773694
Poz. 773694. BUDIMEX MOST WSCHODNI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000395041. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 02.09.2011.
[RDF/538794/18/164]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 773694. BUDIMEX MOST WSCHODNI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000395041. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 02.09.2011.
[RDF/538794/18/164]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-24 207/2018 1106 773695
Poz. 773695. BUDIMEX MOST WSCHODNI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000395041. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 02.09.2011.
[RDF/538795/18/565]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 773695. BUDIMEX MOST WSCHODNI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000395041. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 02.09.2011.
[RDF/538795/18/565]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-22 205/2018 1152 733479
Poz. 733479. BUDIMEX MOST WSCHODNI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000395041. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 02.09.2011.
[RDF/651750/18/863]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 733479. BUDIMEX MOST WSCHODNI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000395041. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 02.09.2011.
[RDF/651750/18/863]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-22 205/2018 1152 733480
Poz. 733480. BUDIMEX MOST WSCHODNI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000395041. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 02.09.2011.
[RDF/651751/18/264]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 733480. BUDIMEX MOST WSCHODNI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000395041. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 02.09.2011.
[RDF/651751/18/264]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-19 204/2018 1103 713826
Poz. 713826. BUDIMEX MOST WSCHODNI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000395041. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 02.09.2011.
[RDF/651749/18/151]W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 713826. BUDIMEX MOST WSCHODNI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000395041. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 02.09.2011.
[RDF/651749/18/151]W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki