Szczegóły spółki

Nazwa "WARTA POZNAŃ" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7831676494
REGON 301775099
KRS 0000394512
Adres ul. Droga Dębińska 12, 61-555 Poznań
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 9312Z — działalność klubów sportowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 2.02 1.29
Zadłużenie / kapitał (D/E) -1.98 -4.44
Płynność bieżąca (CR) 0.88 0.77
Płynność szybka (QR) 0.88 0.77
Złota/srebrna reguła bilansowa -1.98 -4.44
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 9.64% 58.93%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -20.88% -225.36%
Rentowność aktywów (ROA) 21.36% 65.54%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-04 23/2020 255 51677
Poz. 51677. „WARTA POZNAŃ” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000394512. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.09.2011.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/618/20/137]

W dniu 28.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści: 
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MAJEWSKI 2. KAROL
3. 57102508299 wpisać: 2 1. WOLNY 2. BARTOSZ
3. 77080203632
Poz. 51677. „WARTA POZNAŃ” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000394512. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.09.2011.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/618/20/137]

W dniu 28.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści: 
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MAJEWSKI 2. KAROL
3. 57102508299 wpisać: 2 1. WOLNY 2. BARTOSZ
3. 77080203632
2019-09-12 177/2019 388 1020184
Poz. 1020184. „WARTA POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000394512. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.09.2011.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/23174/19/207]

W dniu 05.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 27.06.2019 R., REP. A NUMER 4436/2019, NOTA-


RIUSZ WOJCIECH RADTKE, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W POZNANIU, ZMIANA § 13 POPRZEZ
NADANIE NOWEGO BRZMIENIA, ZMIANA § 21
POPRZEZ DODANIE UST. 3. PRZYJĘTO TEKST JED-
NOLITY STATUTU SPÓŁKI.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. JANICKI 2. MARCIN
ROBERT 3. 87090302195
Poz. 1020184. „WARTA POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000394512. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.09.2011.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/23174/19/207]

W dniu 05.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 27.06.2019 R., REP. A NUMER 4436/2019, NOTA-


RIUSZ WOJCIECH RADTKE, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W POZNANIU, ZMIANA § 13 POPRZEZ
NADANIE NOWEGO BRZMIENIA, ZMIANA § 21
POPRZEZ DODANIE UST. 3. PRZYJĘTO TEKST JED-
NOLITY STATUTU SPÓŁKI.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. JANICKI 2. MARCIN
ROBERT 3. 87090302195
2019-07-24 142/2019 1037 830323
Poz. 830323. „WARTA POZNAŃ” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000394512. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.09.2011.
[RDF/158350/19/60]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 830323. „WARTA POZNAŃ” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000394512. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.09.2011.
[RDF/158350/19/60]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-24 142/2019 1037 830324
Poz. 830324. „WARTA POZNAŃ” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000394512. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.09.2011.
[RDF/158350/19/461]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 830324. „WARTA POZNAŃ” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000394512. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.09.2011.
[RDF/158350/19/461]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-24 142/2019 1037 830325
Poz. 830325. „WARTA POZNAŃ” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000394512. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.09.2011.
[RDF/158351/19/173]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 830325. „WARTA POZNAŃ” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000394512. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.09.2011.
[RDF/158351/19/173]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-24 142/2019 1037 830326
Poz. 830326. „WARTA POZNAŃ” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000394512. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.09.2011.
[RDF/158351/19/574]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 830326. „WARTA POZNAŃ” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000394512. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.09.2011.
[RDF/158351/19/574]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-01-30 21/2019 220 47105
Poz. 47105. „WARTA POZNAŃ” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000394512. SĄD REJONOWY POZNAŃ-
-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.09.2011.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/1077/19/153]

W dniu 23.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozy-
cji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MIKLOSIK 2. ARKADIUSZ 3. 75090701250
2 1. JAROSZEWICZ 2. JOANNA 3. 79061701988
3 1. SKOWRONEK 2. MAŁGORZATA MARTA
3. 76031504563 wpisać: 4 1. MAJEWSKI 2. KAROL
3. 57102508299 5 1. FARJASZEWSKI 2. BARTŁO-
MIEJ 3. 83061616191 6 1. MEISSNER 2. ARTUR
JANUSZ 3. 84051006413
Poz. 47105. „WARTA POZNAŃ” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000394512. SĄD REJONOWY POZNAŃ-
-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.09.2011.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/1077/19/153]

W dniu 23.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozy-
cji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MIKLOSIK 2. ARKADIUSZ 3. 75090701250
2 1. JAROSZEWICZ 2. JOANNA 3. 79061701988
3 1. SKOWRONEK 2. MAŁGORZATA MARTA
3. 76031504563 wpisać: 4 1. MAJEWSKI 2. KAROL
3. 57102508299 5 1. FARJASZEWSKI 2. BARTŁO-
MIEJ 3. 83061616191 6 1. MEISSNER 2. ARTUR
JANUSZ 3. 84051006413
2018-12-31 251/2018 209 1190490
Poz. 1190490. „WARTA POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000394512. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.09.2011.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/33068/18/393]

W dniu 18.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. WIECZOREK 2. MICHAŁ MARIA 3. 91011208598)
wykreślić: 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELE-
GOWANY DO WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW
CZŁONKA I PREZESA ZARZĄDU OD 17.09.2018 R.
DO 08.10.2018 R. (NIE DŁUŻEJ NIŻ DO DNIA ODWO-
ŁANIA Z RADY NADZORCZEJ) wpisać: 5. CZŁONEK
RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO WYKO-
NYWANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA I PREZESA
ZARZĄDU (NIE DŁUŻEJ NIŻ DO DNIA ODWOŁANIA
Z RADY NADZORCZEJ)
Poz. 1190490. „WARTA POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000394512. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.09.2011.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/33068/18/393]

W dniu 18.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. WIECZOREK 2. MICHAŁ MARIA 3. 91011208598)
wykreślić: 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELE-
GOWANY DO WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW
CZŁONKA I PREZESA ZARZĄDU OD 17.09.2018 R.
DO 08.10.2018 R. (NIE DŁUŻEJ NIŻ DO DNIA ODWO-
ŁANIA Z RADY NADZORCZEJ) wpisać: 5. CZŁONEK
RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO WYKO-
NYWANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA I PREZESA
ZARZĄDU (NIE DŁUŻEJ NIŻ DO DNIA ODWOŁANIA
Z RADY NADZORCZEJ)
2018-11-27 229/2018 500 1135344
Poz. 1135344. „WARTA POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000394512. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.09.2011.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/29307/18/788]

W dniu 15.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejsco-
wość POZNAŃ wpisać: 1. kraj POLSKA wojewódz-
two WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina
POZNAŃ miejscowość POZNAŃ wykreślić: 2. miej-
scowość POZNAŃ ulica PÓŁWIEJSKA nr domu 28
nr lokalu 5 kod pocztowy 61-888 poczta POZNAŃ
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica
UL. DROGA DĘBIŃSKA nr domu 12 kod pocztowy
61-555 poczta POZNAŃ kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. ŁUKOMSKA PYŻALSKA 2. IZABELLA
3. 77112204101 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. WIECZOREK 2. MICHAŁ MARIA 3. 91011208598
5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY
DO WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA
I PREZESA ZARZĄDU OD 17.09.2018 R. DO
08.10.2018 R. (NIE DŁUŻEJ NIŻ DO DNIA ODWOŁA-
NIA Z RADY NADZORCZEJ) 6. NIE
Poz. 1135344. „WARTA POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000394512. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.09.2011.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/29307/18/788]

W dniu 15.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejsco-
wość POZNAŃ wpisać: 1. kraj POLSKA wojewódz-
two WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina
POZNAŃ miejscowość POZNAŃ wykreślić: 2. miej-
scowość POZNAŃ ulica PÓŁWIEJSKA nr domu 28
nr lokalu 5 kod pocztowy 61-888 poczta POZNAŃ
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica
UL. DROGA DĘBIŃSKA nr domu 12 kod pocztowy
61-555 poczta POZNAŃ kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. ŁUKOMSKA PYŻALSKA 2. IZABELLA
3. 77112204101 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. WIECZOREK 2. MICHAŁ MARIA 3. 91011208598
5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY
DO WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA
I PREZESA ZARZĄDU OD 17.09.2018 R. DO
08.10.2018 R. (NIE DŁUŻEJ NIŻ DO DNIA ODWOŁA-
NIA Z RADY NADZORCZEJ) 6. NIE
2018-11-14 220/2018 1513 1012680
Poz. 1012680. „WARTA POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000394512. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.09.2011.
[RDF/821049/18/563]

W dniu 13.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1012680. „WARTA POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000394512. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.09.2011.
[RDF/821049/18/563]

W dniu 13.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-14 220/2018 1513 1012681
Poz. 1012681. „WARTA POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000394512. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.09.2011.
[RDF/821050/18/275]

W dniu 13.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1012681. „WARTA POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000394512. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.09.2011.
[RDF/821050/18/275]

W dniu 13.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-14 220/2018 1513 1012682
Poz. 1012682. „WARTA POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000394512. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.09.2011.
[RDF/821051/18/676]

W dniu 13.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1012682. „WARTA POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000394512. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.09.2011.
[RDF/821051/18/676]

W dniu 13.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-05 214/2018 1227 910764
Poz. 910764. „WARTA POZNAŃ” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000394512. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.09.2011.
[RDF/750916/18/186]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 910764. „WARTA POZNAŃ” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000394512. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.09.2011.
[RDF/750916/18/186]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
2018-11-05 214/2018 1227 910765
Poz. 910765. „WARTA POZNAŃ” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000394512. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.09.2011.
[RDF/750917/18/587]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 910765. „WARTA POZNAŃ” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000394512. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.09.2011.
[RDF/750917/18/587]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
2018-11-05 214/2018 1227 910766
Poz. 910766. „WARTA POZNAŃ” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000394512. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.09.2011.
[RDF/751168/18/856]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 910766. „WARTA POZNAŃ” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000394512. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.09.2011.
[RDF/751168/18/856]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
2018-11-05 214/2018 1227 910767
Poz. 910767. „WARTA POZNAŃ” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000394512. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.09.2011.
[RDF/751169/18/257]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 910767. „WARTA POZNAŃ” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000394512. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.09.2011.
[RDF/751169/18/257]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki