Szczegóły spółki

Nazwa ME & MY FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8971777072
REGON 021637818
KRS 0000393837
Adres ul. Podwale 7 lok. 5, 50-043 Wrocław
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 7311Z — działalność agencji reklamowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.2 0.18
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.25 0.22
Płynność bieżąca (CR) 7.39 5.92
Płynność szybka (QR) 7.39 5.31
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.25 0.22
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -49.21% 19.23%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -38.29% 29.09%
Rentowność aktywów (ROA) -30.68% 23.88%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-16 115/2020 529 311587
Poz. 311587. ME & MY FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000393837. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 17.08.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/14764/20/530]

W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. BUDZYŃ PEPŁOWSKA 2. KATARZYNA
3. 86043012444 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 311587. ME & MY FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000393837. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 17.08.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/14764/20/530]

W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. BUDZYŃ PEPŁOWSKA 2. KATARZYNA
3. 86043012444 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2020-03-11 49/2020 286 113095
Poz. 113095. ME & MY FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000393837. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 17.08.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/5582/20/232]


W dniu 04.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. HNAT
2. LESŁAW 3. 70050314013 4. PROKURA ŁĄCZNA,
ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.
Poz. 113095. ME & MY FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000393837. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 17.08.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/5582/20/232]


W dniu 04.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. HNAT
2. LESŁAW 3. 70050314013 4. PROKURA ŁĄCZNA,
ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.
2020-02-05 24/2020 313 54019
Poz. 54019. ME & MY FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000393837. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 17.08.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/4283/20/259]

W dniu 29.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub
przekształceniu 1 (dla pozycji: nr wpisu 26 data wpisu
03.09.2019) wykreślić: 2. INFORMACJA O PODJĘ-
CIU UCHWAŁ O POŁĄCZENIU W TRYBIE ART. 492
§ 1 PKT 1 KSH POPRZEZ PRZENIESIENIE NA RZECZ
ME & MY FRIENDS SPÓŁKI AKCYJNEJ CAŁEGO
MAJĄTKU BRAND VOICE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 504045) I MOVEAPP
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(KRS 495171). 1. UCHWAŁA NR 5 NADZWYCZAJ-
NEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIU-
SZY ME & MY FRIENDS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z DNIA
19.07.2019 R., REP. A NR 8622/2019. 2. UCHWAŁA NR
1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓL-
NIKÓW BRAND VOICE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 19.07.2019 R., REP.
A NR 8612/2019. 3. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJ-
NEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW MOVEAPP
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z DNIA 19.07.2019 R., REP. A NR 8617/2019. wpisać:
2. POŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KSH
POPRZEZ PRZENIESIENIE NA RZECZ ME & MY
FRIENDS SPÓŁKI AKCYJNEJ CAŁEGO MAJĄTKU
BRAND VOICE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 504045) I MOVEAPP
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(KRS 495171). 1. UCHWAŁA NR 5 NADZWYCZAJ-
NEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIU-
SZY ME & MY FRIENDS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z DNIA
19.07.2019 R., REP. A NR 8622/2019. 2. UCHWAŁA NR
1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓL-
NIKÓW BRAND VOICE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 19.07.2019 R., REP.
A NR 8612/2019. 3. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJ-
NEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW MOVEAPP
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z DNIA 19.07.2019 R., REP. A NR 8617/2019.
Poz. 54019. ME & MY FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000393837. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 17.08.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/4283/20/259]

W dniu 29.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub
przekształceniu 1 (dla pozycji: nr wpisu 26 data wpisu
03.09.2019) wykreślić: 2. INFORMACJA O PODJĘ-
CIU UCHWAŁ O POŁĄCZENIU W TRYBIE ART. 492
§ 1 PKT 1 KSH POPRZEZ PRZENIESIENIE NA RZECZ
ME & MY FRIENDS SPÓŁKI AKCYJNEJ CAŁEGO
MAJĄTKU BRAND VOICE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 504045) I MOVEAPP
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(KRS 495171). 1. UCHWAŁA NR 5 NADZWYCZAJ-
NEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIU-
SZY ME & MY FRIENDS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z DNIA
19.07.2019 R., REP. A NR 8622/2019. 2. UCHWAŁA NR
1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓL-
NIKÓW BRAND VOICE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 19.07.2019 R., REP.
A NR 8612/2019. 3. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJ-
NEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW MOVEAPP
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z DNIA 19.07.2019 R., REP. A NR 8617/2019. wpisać:
2. POŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KSH
POPRZEZ PRZENIESIENIE NA RZECZ ME & MY
FRIENDS SPÓŁKI AKCYJNEJ CAŁEGO MAJĄTKU
BRAND VOICE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 504045) I MOVEAPP
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(KRS 495171). 1. UCHWAŁA NR 5 NADZWYCZAJ-
NEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIU-
SZY ME & MY FRIENDS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z DNIA
19.07.2019 R., REP. A NR 8622/2019. 2. UCHWAŁA NR
1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓL-
NIKÓW BRAND VOICE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 19.07.2019 R., REP.
A NR 8612/2019. 3. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJ-
NEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW MOVEAPP
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z DNIA 19.07.2019 R., REP. A NR 8617/2019.
2019-12-20 246/2019 365 1184191
Poz. 1184191. ME & MY FRIENDS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000393837. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.08.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/36407/19/686]

W dniu 13.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. CZYCZER-
SKI 2. SZCZEPAN 3. 80032503155 2 1. MŁYŃCZAK
2. MICHAŁ 3. 81080703252 wpisać: 3 1. PIEKART
2. GRZEGORZ 3. 81091212198 4 1. KUBIESA
2. JAKUB MAREK 3. 90051412237
Poz. 1184191. ME & MY FRIENDS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000393837. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.08.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/36407/19/686]

W dniu 13.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. CZYCZER-
SKI 2. SZCZEPAN 3. 80032503155 2 1. MŁYŃCZAK
2. MICHAŁ 3. 81080703252 wpisać: 3 1. PIEKART
2. GRZEGORZ 3. 81091212198 4 1. KUBIESA
2. JAKUB MAREK 3. 90051412237
2019-09-10 175/2019 339 1014818
Poz. 1014818. ME & MY FRIENDS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000393837. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.08.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/26980/19/945]

W dniu 03.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ
SPÓŁKI 2. INFORMACJA O PODJĘCIU UCHWAŁ
O POŁĄCZENIU W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KSH


POPRZEZ PRZENIESIENIE NA RZECZ ME & MY
FRIENDS SPÓŁKI AKCYJNEJ CAŁEGO MAJĄTKU
BRAND VOICE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 504045) I MOVEAPP
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(KRS 495171). 1. UCHWAŁA NR 5 NADZWYCZAJ-
NEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIU-
SZY ME & MY FRIENDS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z DNIA
19.07.2019 R., REP. A NR 8622/2019. 2. UCHWAŁA NR
1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓL-
NIKÓW BRAND VOICE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 19.07.2019 R., REP.
A NR 8612/2019. 3. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJ-
NEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW MOVEAPP
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z DNIA 19.07.2019 R., REP. A NR 8617/2019.
Poz. 1014818. ME & MY FRIENDS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000393837. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.08.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/26980/19/945]

W dniu 03.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ
SPÓŁKI 2. INFORMACJA O PODJĘCIU UCHWAŁ
O POŁĄCZENIU W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KSH


POPRZEZ PRZENIESIENIE NA RZECZ ME & MY
FRIENDS SPÓŁKI AKCYJNEJ CAŁEGO MAJĄTKU
BRAND VOICE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 504045) I MOVEAPP
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(KRS 495171). 1. UCHWAŁA NR 5 NADZWYCZAJ-
NEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIU-
SZY ME & MY FRIENDS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z DNIA
19.07.2019 R., REP. A NR 8622/2019. 2. UCHWAŁA NR
1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓL-
NIKÓW BRAND VOICE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 19.07.2019 R., REP.
A NR 8612/2019. 3. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJ-
NEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW MOVEAPP
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z DNIA 19.07.2019 R., REP. A NR 8617/2019.
2019-07-19 139/2019 1136 769939
Poz. 769939. ME & MY FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000393837. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.08.2011.
[RDF/151020/19/94]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 769939. ME & MY FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000393837. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.08.2011.
[RDF/151020/19/94]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-17 137/2019 1119 729808
Poz. 729808. ME & MY FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000393837. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.08.2011.
[RDF/148482/19/204]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 729808. ME & MY FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000393837. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.08.2011.
[RDF/148482/19/204]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-17 137/2019 1119 729809
Poz. 729809. ME & MY FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000393837. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.08.2011.
[RDF/148500/19/424]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 729809. ME & MY FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000393837. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.08.2011.
[RDF/148500/19/424]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-17 137/2019 1119 729810
Poz. 729810. ME & MY FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000393837. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.08.2011.
[RDF/148523/19/990]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 729810. ME & MY FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000393837. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.08.2011.
[RDF/148523/19/990]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-18 77/2019 313 223180
Poz. 223180. ME & MY FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000393837. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 17.08.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/8962/19/233]

W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. HNAT 2. LESŁAW 3. 70050314013 5. WICEPRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. HNAT 2. LESŁAW
3. 70050314013 4. PROKURA ŁĄCZNA, ŁĄCZNIE
Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.
Poz. 223180. ME & MY FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000393837. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 17.08.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/8962/19/233]

W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. HNAT 2. LESŁAW 3. 70050314013 5. WICEPRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. HNAT 2. LESŁAW
3. 70050314013 4. PROKURA ŁĄCZNA, ŁĄCZNIE
Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.
2018-10-02 191/2018 646 528932
Poz. 528932. ME & MY FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000393837. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.08.2011.
[RDF/352779/18/975]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 528932. ME & MY FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000393837. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.08.2011.
[RDF/352779/18/975]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-02 191/2018 646 528933
Poz. 528933. ME & MY FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000393837. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.08.2011.
[RDF/352780/18/687]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 528933. ME & MY FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000393837. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.08.2011.
[RDF/352780/18/687]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-02 191/2018 646 528934
Poz. 528934. ME & MY FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000393837. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.08.2011.
[RDF/352781/18/88]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 528934. ME & MY FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000393837. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.08.2011.
[RDF/352781/18/88]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-02 191/2018 646 528935
Poz. 528935. ME & MY FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000393837. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.08.2011.
[RDF/352782/18/489]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 528935. ME & MY FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000393837. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.08.2011.
[RDF/352782/18/489]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-22 162/2018 304 327673
Poz. 327673. ME & MY FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000393837. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 17.08.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/15150/18/93]

W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 06.03.2018 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA SZA-
ŁACHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WAR-
SZAWIE, UL. ŚNIADECKICH 17, REP. A NR 1601/2018
- ZMIENIONO §6 UST. 1.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 461550,00 ZŁ
wpisać: 1. 550475,00 ZŁ wykreślić: 3. 4615500 wpi-
sać: 3. 5504750 wykreślić: 5. 461550,00 ZŁ wpisać:
5. 550475,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. D1 2. 192666
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1. D2
2. 192666 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
3 1. D3 2. 192666 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJO-
WANE 4 1. D4 2. 311252 3. AKCJE NIE SĄ UPRZY-
WILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do repre-
zentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wpisać: 1 1. BUDZYŃ PEPŁOWSKA 2. KATA-
RZYNA 3. 86043012444 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 2 1. WAGNER 2. KRZYSZTOF 3. 80031208112
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. WAGNER 2. KRZYSZTOF
3. 80031208112 2 1. BUDZYŃ PEPŁOWSKA 2. KATA-
RZYNA 3. 86043012444 wpisać: 3 1. BRAŻEWICZ
DOSIÓŁKO 2. BARTOSZ 3. 80082300634 4 1. BOKSA
2. KONRAD JAKUB 3. 81082812259
Poz. 327673. ME & MY FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000393837. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 17.08.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/15150/18/93]

W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 06.03.2018 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA SZA-
ŁACHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WAR-
SZAWIE, UL. ŚNIADECKICH 17, REP. A NR 1601/2018
- ZMIENIONO §6 UST. 1.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 461550,00 ZŁ
wpisać: 1. 550475,00 ZŁ wykreślić: 3. 4615500 wpi-
sać: 3. 5504750 wykreślić: 5. 461550,00 ZŁ wpisać:
5. 550475,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. D1 2. 192666
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1. D2
2. 192666 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
3 1. D3 2. 192666 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJO-
WANE 4 1. D4 2. 311252 3. AKCJE NIE SĄ UPRZY-
WILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do repre-
zentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wpisać: 1 1. BUDZYŃ PEPŁOWSKA 2. KATA-
RZYNA 3. 86043012444 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 2 1. WAGNER 2. KRZYSZTOF 3. 80031208112
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. WAGNER 2. KRZYSZTOF
3. 80031208112 2 1. BUDZYŃ PEPŁOWSKA 2. KATA-
RZYNA 3. 86043012444 wpisać: 3 1. BRAŻEWICZ
DOSIÓŁKO 2. BARTOSZ 3. 80082300634 4 1. BOKSA
2. KONRAD JAKUB 3. 81082812259
2018-07-16 136/2018 303 273907
Poz. 273907. ME & MY FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000393837. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 17.08.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/15145/18/777]

W dniu 13.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄ-
SKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW
miejscowość WROCŁAW wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW
gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wykre-
ślić: 2. miejscowość WROCŁAW ulica MARCELEGO
BACCIARELLEGO nr domu 93 kod pocztowy 51-649
poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miej-
scowość WROCŁAW ulica UL. PODWALE nr domu
7 nr lokalu 5 kod pocztowy 50-043 poczta WRO-
CŁAW kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BOKSA 2. KONRAD JAKUB 3. 81082812259
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BRAŻEWICZ
DOSIÓŁKO 2. BARTOSZ 3. 80082300634 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE 3 (dla pozycji: 1. WOLFF
2. JAKUB 3. 81120505172) 5. CZŁONEK ZARZĄDU
wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 (dla pozycji: 1. BUDZYŃ 2. KATARZYNA
3. 86043012444) wykreślić: 1. BUDZYŃ wpisać:
1. BUDZYŃ PEPŁOWSKA
Poz. 273907. ME & MY FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000393837. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 17.08.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/15145/18/777]

W dniu 13.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄ-
SKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW
miejscowość WROCŁAW wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW
gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wykre-
ślić: 2. miejscowość WROCŁAW ulica MARCELEGO
BACCIARELLEGO nr domu 93 kod pocztowy 51-649
poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miej-
scowość WROCŁAW ulica UL. PODWALE nr domu
7 nr lokalu 5 kod pocztowy 50-043 poczta WRO-
CŁAW kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BOKSA 2. KONRAD JAKUB 3. 81082812259
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BRAŻEWICZ
DOSIÓŁKO 2. BARTOSZ 3. 80082300634 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE 3 (dla pozycji: 1. WOLFF
2. JAKUB 3. 81120505172) 5. CZŁONEK ZARZĄDU
wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 (dla pozycji: 1. BUDZYŃ 2. KATARZYNA
3. 86043012444) wykreślić: 1. BUDZYŃ wpisać:
1. BUDZYŃ PEPŁOWSKA

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki