Szczegóły spółki

Nazwa KOMBI TRANS SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6252439336
REGON 241984030
KRS 0000393747
Adres ul. Henryka Dulęby 7, 40-833 Katowice
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 5229C — działalność pozostałych agencji transportowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.39 0.16
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.63 0.19
Płynność bieżąca (CR) 2.69 6.36
Płynność szybka (QR) 2.69 6.26
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.63 0.19
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 2.01% -131.26%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 27.76% -374.84%
Rentowność aktywów (ROA) 17.04% -316.26%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-12-12 240/2019 320 1169535
Poz. 1169535. KOMBI TRANS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000393747. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 18.08.2011.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/31147/19/312]

W dniu 05.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. KROGULEC 2. AGNIESZKA PATRYCJA
3. 68051201986 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. BARANIECKA 2. HANNA3. 59091301749 2 1. JASIAK 2. CZESŁAWA STANI-
SŁAWA 3. 57111305980 3 1. WOŁODKO 2. ANNA
KRYSTYNA 3. 68090203020
Poz. 1169535. KOMBI TRANS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000393747. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 18.08.2011.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/31147/19/312]

W dniu 05.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. KROGULEC 2. AGNIESZKA PATRYCJA
3. 68051201986 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. BARANIECKA 2. HANNA3. 59091301749 2 1. JASIAK 2. CZESŁAWA STANI-
SŁAWA 3. 57111305980 3 1. WOŁODKO 2. ANNA
KRYSTYNA 3. 68090203020
2018-05-21 97/2018 308 127421
Poz. 127421. KOMBI TRANS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000393747. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 18.08.2011.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/13255/18/57]

W dniu 30.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 09.03.2018R.REP. A NR 448/2018, NOTARIUSZ
ADAM PALUCH, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY
UL. KRUCZEJ 23/31 LOK.52/55 W WARSZAWIE;
ZMIENIONO: PAR.16 STATUTU
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, DO SKŁADA-
NIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ I WNIOSKÓ-
W,UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA
W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - W PRZY-
PADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDEN
CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZY-
PADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ
CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
Z PROKURENTEM
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. NOWAK 2. KRY-
STYNA BARBARA 3. 56120103248 4. SAMODZIELNA
Poz. 127421. KOMBI TRANS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000393747. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 18.08.2011.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/13255/18/57]

W dniu 30.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 09.03.2018R.REP. A NR 448/2018, NOTARIUSZ
ADAM PALUCH, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY
UL. KRUCZEJ 23/31 LOK.52/55 W WARSZAWIE;
ZMIENIONO: PAR.16 STATUTU
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, DO SKŁADA-
NIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ I WNIOSKÓ-
W,UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA
W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - W PRZY-
PADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDEN
CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZY-
PADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ
CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
Z PROKURENTEM
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. NOWAK 2. KRY-
STYNA BARBARA 3. 56120103248 4. SAMODZIELNA

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki