Szczegóły spółki

Nazwa FORTUNATO SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5272557564
REGON 141165795
KRS 0000391134
Adres ul. Tęczowa 29, 53-601 Wrocław
Telefon 513 815 203
Faks 513 815 203
E-mail marta.sahin@fortunado.pl
WWW b.d.
PKD
  • 6499Z — pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.6 0.55
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.52 1.25
Płynność bieżąca (CR) 0.67 1.26
Płynność szybka (QR) 0.67 1.26
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.52 1.25
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 22.23% 14.02%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 25.71% 17.0%
Rentowność aktywów (ROA) 10.21% 7.57%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-07-31 147/2019 1240 929806
Poz. 929806. FORTUNATO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000391134. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 11.07.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/24650/19/537]

W dniu 23.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 05.06.2019, REP. A NR 2765/2019, NOTARIUSZ
MAŁGORZATA LENART, KANCELARIA NOTA-
RIALNA WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO: § 13, § 17
UST.: 2, 4; USUNIĘTO: § 6 UST. 3, § 6A, § 9, § 11 UST.
4, § 14 UST. 2, § 20 UST. 4.
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić:
1 1. LESTINIATA A.S. 5. TAK
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. WYSOCKI 2. KRZYSZ-
TOF ARTUR 3. 76051808430 wpisać: 2 1. KARPICKA
2. NATALIA MONIKA 3. 80092503786
Poz. 929806. FORTUNATO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000391134. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 11.07.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/24650/19/537]

W dniu 23.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 05.06.2019, REP. A NR 2765/2019, NOTARIUSZ
MAŁGORZATA LENART, KANCELARIA NOTA-
RIALNA WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO: § 13, § 17
UST.: 2, 4; USUNIĘTO: § 6 UST. 3, § 6A, § 9, § 11 UST.
4, § 14 UST. 2, § 20 UST. 4.
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić:
1 1. LESTINIATA A.S. 5. TAK
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. WYSOCKI 2. KRZYSZ-
TOF ARTUR 3. 76051808430 wpisać: 2 1. KARPICKA
2. NATALIA MONIKA 3. 80092503786
2019-04-18 77/2019 311 223142
Poz. 223142. FORTUNATO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000391134. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 11.07.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/13065/19/179]

W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. PILARSKI
2. PAWEŁ BARTŁOMIEJ 3. 82011905493 4. PRO-
KURA ŁĄCZNA (Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO
Z DRUGIM PROKURENTEM ŁĄCZNYM)
Poz. 223142. FORTUNATO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000391134. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 11.07.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/13065/19/179]

W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. PILARSKI
2. PAWEŁ BARTŁOMIEJ 3. 82011905493 4. PRO-
KURA ŁĄCZNA (Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO
Z DRUGIM PROKURENTEM ŁĄCZNYM)
2018-11-28 230/2018 426 1138316
Poz. 1138316. FORTUNATO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000391134. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 11.07.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/29191/18/69]

W dniu 16.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. PIETRUSIAK
2. JAGODA ANNA 3. 88050109467 4. PROKURA
ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO
DRUGIM PROKURENTEM ŁĄCZNYM. 2 (dla pozycji:
1. PILARSKI 2. PAWEŁ BARTŁOMIEJ 3. 82011905493)
4. PROKURA ŁĄCZNA (Z DRUGIM PROKUREN-
TEM ŁĄCZNYM) wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA (Z
CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO Z DRUGIM PROKU-
RENTEM ŁĄCZNYM) 3 1. SADOWA NARWOYSZ
2. ANETA MARIA 3. 75120802360 4. PROKURA
ŁĄCZNA (Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO Z DRU-
GIM PROKURENTEM ŁĄCZNYM)
Poz. 1138316. FORTUNATO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000391134. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 11.07.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/29191/18/69]

W dniu 16.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. PIETRUSIAK
2. JAGODA ANNA 3. 88050109467 4. PROKURA
ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO
DRUGIM PROKURENTEM ŁĄCZNYM. 2 (dla pozycji:
1. PILARSKI 2. PAWEŁ BARTŁOMIEJ 3. 82011905493)
4. PROKURA ŁĄCZNA (Z DRUGIM PROKUREN-
TEM ŁĄCZNYM) wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA (Z
CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO Z DRUGIM PROKU-
RENTEM ŁĄCZNYM) 3 1. SADOWA NARWOYSZ
2. ANETA MARIA 3. 75120802360 4. PROKURA
ŁĄCZNA (Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO Z DRU-
GIM PROKURENTEM ŁĄCZNYM)

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki