Szczegóły spółki

Nazwa KREDYTUM.PL SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6711801571
REGON 320993683
KRS 0000390072
Adres ul. Koszalińska 31 lok. 1, 78-100 Kołobrzeg
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6619Z — pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.24 0.24
Zadłużenie / kapitał (D/E) 8.25 8.25
Płynność bieżąca (CR) 3.37 3.37
Płynność szybka (QR) 3.37 3.37
Złota/srebrna reguła bilansowa 8.25 8.25
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -1.41% -1.41%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -12.88% -12.88%
Rentowność aktywów (ROA) -0.38% -0.38%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-03-12 50/2019 276 108536
Poz. 108536. KREDYTUM.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000390072. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.06.2011.
[RDF/980684/19/492]

W dniu 06.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.03.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 108536. KREDYTUM.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000390072. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.06.2011.
[RDF/980684/19/492]

W dniu 06.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.03.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki