Szczegóły spółki

Nazwa APOLLO GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7811864293
REGON 301744029
KRS 0000386709
Adres ul. Stanisława Noakowskiego 12 lok. 61, 00-666 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6619Z — pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
  • 6419Z — pozostałe pośrednictwo pieniężne
  • 6499Z — pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
  • 6621Z — działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
  • 6831Z — pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2020-04-03 66/2020 135
Poz. 147524. WALUCIARZ.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000386709. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.05.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/16743/20/629]

W dniu 20.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. LIPIEC 2. DOMINIK 3. 83040700433 5. WICEPRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KAMIŃSKA
2. JOANNA 3. 82101412766 4. SAMOISTNA
Poz. 147524. WALUCIARZ.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000386709. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.05.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/16743/20/629]

W dniu 20.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. LIPIEC 2. DOMINIK 3. 83040700433 5. WICEPRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KAMIŃSKA
2. JOANNA 3. 82101412766 4. SAMOISTNA
2019-07-03 127/2019 1093
Poz. 531696. WALUCIARZ.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000386709. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.05.2011.
[RDF/131882/19/770]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 531696. WALUCIARZ.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000386709. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.05.2011.
[RDF/131882/19/770]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-28 124/2019 806
Poz. 483791. WALUCIARZ.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000386709. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.05.2011.
[RDF/127189/19/893]

W dniu 23.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 483791. WALUCIARZ.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000386709. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.05.2011.
[RDF/127189/19/893]

W dniu 23.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-28 124/2019 806
Poz. 483792. WALUCIARZ.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000386709. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.05.2011.
[RDF/127189/19/294]

W dniu 23.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 483792. WALUCIARZ.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000386709. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.05.2011.
[RDF/127189/19/294]

W dniu 23.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-28 124/2019 806
Poz. 483793. WALUCIARZ.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000386709. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.05.2011.
[RDF/127190/19/897]

W dniu 23.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 483793. WALUCIARZ.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000386709. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.05.2011.
[RDF/127190/19/897]

W dniu 23.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-09-19 182/2018 659
Poz. 439460. WALUCIARZ.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000386709. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.05.2011.
[RDF/275902/18/280]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 439460. WALUCIARZ.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000386709. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.05.2011.
[RDF/275902/18/280]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-19 182/2018 659
Poz. 439461. WALUCIARZ.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000386709. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.05.2011.
[RDF/275993/18/570]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 439461. WALUCIARZ.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000386709. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.05.2011.
[RDF/275993/18/570]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-12 177/2018 749
Poz. 389407. WALUCIARZ.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000386709. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.05.2011.
[RDF/229663/18/553]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 389407. WALUCIARZ.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000386709. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.05.2011.
[RDF/229663/18/553]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-07 109/2018 30
Poz. 24190. WALUCIARZ.PL SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000386709. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 maja 2011 r.
[BMSiG-23623/2018]

Zarząd WALUCIARZ.PL SA z siedzibą w Warszawie, zareje-
strowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w War-
szawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, nr 0000386709, na pod-
stawie 402 § 1 KSH zwołuje na 29 czerwca 2018 r., o godz. 1400,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Gdań-
sku, w kancelarii notarialnej Pauliny Łukasiewicz, ul. Gnilna 2,
z następującym porządkiem obrad:... (rozwiń)
Poz. 24190. WALUCIARZ.PL SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000386709. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 maja 2011 r.
[BMSiG-23623/2018]

Zarząd WALUCIARZ.PL SA z siedzibą w Warszawie, zareje-
strowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w War-
szawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, nr 0000386709, na pod-
stawie 402 § 1 KSH zwołuje na 29 czerwca 2018 r., o godz. 1400,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Gdań-
sku, w kancelarii notarialnej Pauliny Łukasiewicz, ul. Gnilna 2,
z następującym porządkiem obrad:... (rozwiń)