Szczegóły spółki

Nazwa APOLLO GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7811864293
REGON 301744029
KRS 0000386709
Adres ul. Stanisława Noakowskiego 12 lok. 61, 00-666 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 6619Z — pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 6419Z — pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • 6499Z — pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 6621Z — działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
 • 6831Z — pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.62 0.42
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.65 0.71
Płynność bieżąca (CR) 1.69 2.96
Płynność szybka (QR) 1.69 2.96
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.65 0.71
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 12.52% 24.73%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 27.86% 57.76%
Rentowność aktywów (ROA) 10.51% 33.75%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-08 131/2020 544 395782
Poz. 395782. APOLLO GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000386709. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.05.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/35170/20/726]

W dniu 19.05.2011 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. LENKOWSKA
2. JOANNA 3. 80102202009 2 1. WASIELEWSKI
2. BŁAŻEJ 3. 83042413979 3 1. WOJCIECHOWSKA
2. MARTA PATRYCJA 3. 85072708023 4 1. KANO-
NOWICZ 2. MARCIN ROBERT 3. 80060500454 wpi-
sać: 5 1. MARCZAK 2. TADEUSZ 3. 54051802777
6 1. WOŹNIAK 2. MARIA URSZULA 3. 48070603165
7 1. BIAŁOBRZESKA PALUSZKIEWICZ 2. JANINA
ELŻBIETA 3. 50031803242 8 1. GORBASZEWICZ VEL
GABRYLEWICZ 2. IWONA JANINA 3. 52022206122
Poz. 395782. APOLLO GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000386709. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.05.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/35170/20/726]

W dniu 19.05.2011 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. LENKOWSKA
2. JOANNA 3. 80102202009 2 1. WASIELEWSKI
2. BŁAŻEJ 3. 83042413979 3 1. WOJCIECHOWSKA
2. MARTA PATRYCJA 3. 85072708023 4 1. KANO-
NOWICZ 2. MARCIN ROBERT 3. 80060500454 wpi-
sać: 5 1. MARCZAK 2. TADEUSZ 3. 54051802777
6 1. WOŹNIAK 2. MARIA URSZULA 3. 48070603165
7 1. BIAŁOBRZESKA PALUSZKIEWICZ 2. JANINA
ELŻBIETA 3. 50031803242 8 1. GORBASZEWICZ VEL
GABRYLEWICZ 2. IWONA JANINA 3. 52022206122
2020-04-03 66/2020 135 147524
Poz. 147524. WALUCIARZ.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000386709. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.05.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/16743/20/629]

W dniu 20.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. LIPIEC 2. DOMINIK 3. 83040700433 5. WICEPRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KAMIŃSKA
2. JOANNA 3. 82101412766 4. SAMOISTNA
Poz. 147524. WALUCIARZ.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000386709. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.05.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/16743/20/629]

W dniu 20.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. LIPIEC 2. DOMINIK 3. 83040700433 5. WICEPRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KAMIŃSKA
2. JOANNA 3. 82101412766 4. SAMOISTNA
2019-07-03 127/2019 1093 531696
Poz. 531696. WALUCIARZ.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000386709. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.05.2011.
[RDF/131882/19/770]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 531696. WALUCIARZ.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000386709. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.05.2011.
[RDF/131882/19/770]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-28 124/2019 806 483791
Poz. 483791. WALUCIARZ.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000386709. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.05.2011.
[RDF/127189/19/893]

W dniu 23.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 483791. WALUCIARZ.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000386709. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.05.2011.
[RDF/127189/19/893]

W dniu 23.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-28 124/2019 806 483792
Poz. 483792. WALUCIARZ.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000386709. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.05.2011.
[RDF/127189/19/294]

W dniu 23.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 483792. WALUCIARZ.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000386709. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.05.2011.
[RDF/127189/19/294]

W dniu 23.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-28 124/2019 806 483793
Poz. 483793. WALUCIARZ.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000386709. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.05.2011.
[RDF/127190/19/897]

W dniu 23.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 483793. WALUCIARZ.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000386709. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.05.2011.
[RDF/127190/19/897]

W dniu 23.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-09-19 182/2018 659 439460
Poz. 439460. WALUCIARZ.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000386709. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.05.2011.
[RDF/275902/18/280]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 439460. WALUCIARZ.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000386709. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.05.2011.
[RDF/275902/18/280]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-19 182/2018 659 439461
Poz. 439461. WALUCIARZ.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000386709. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.05.2011.
[RDF/275993/18/570]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 439461. WALUCIARZ.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000386709. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.05.2011.
[RDF/275993/18/570]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-12 177/2018 749 389407
Poz. 389407. WALUCIARZ.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000386709. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.05.2011.
[RDF/229663/18/553]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 389407. WALUCIARZ.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000386709. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.05.2011.
[RDF/229663/18/553]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-07 109/2018 30 24190
Poz. 24190. WALUCIARZ.PL SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000386709. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 maja 2011 r.
[BMSiG-23623/2018]

Zarząd WALUCIARZ.PL SA z siedzibą w Warszawie, zareje-
strowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w War-
szawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, nr 0000386709, na pod-
stawie 402 § 1 KSH zwołuje na 29 czerwca 2018 r., o godz. 1400,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Gdań-
sku, w kancelarii notarialnej Pauliny Łukasiewicz, ul. Gnilna 2,
z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjo-
   nariuszy.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał
   w sprawach:
   - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za rok obrotowy 2017,
   - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obro-
    towy 2017,
   - udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wyko-
    nania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2017,
   - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
    Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok
    obrotowy 2017,
   - przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017 na
    kapitał zapasowy.
  5. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Poz. 24190. WALUCIARZ.PL SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000386709. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 maja 2011 r.
[BMSiG-23623/2018]

Zarząd WALUCIARZ.PL SA z siedzibą w Warszawie, zareje-
strowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w War-
szawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, nr 0000386709, na pod-
stawie 402 § 1 KSH zwołuje na 29 czerwca 2018 r., o godz. 1400,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Gdań-
sku, w kancelarii notarialnej Pauliny Łukasiewicz, ul. Gnilna 2,
z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjo-
   nariuszy.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał
   w sprawach:
   - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za rok obrotowy 2017,
   - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obro-
    towy 2017,
   - udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wyko-
    nania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2017,
   - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
    Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok
    obrotowy 2017,
   - przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017 na
    kapitał zapasowy.
  5. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki