Szczegóły spółki

Nazwa KRUK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8943023042
REGON 021529170
KRS 0000386317
Adres ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław
Telefon 717 906 128
Faks 717 906 128
E-mail info@kruktfo.pl
WWW b.d.
PKD
  • 6630Z — działalność związana z zarządzaniem funduszami
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.18 0.2
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.22 0.25
Płynność bieżąca (CR) 1.18 1.38
Płynność szybka (QR) 1.18 1.38
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.22 0.25
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -0.38% 2.15%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -0.92% 5.74%
Rentowność aktywów (ROA) -0.76% 4.58%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki