Szczegóły spółki

Nazwa OS3 GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6423162718
REGON 241912786
KRS 0000386105
Adres ul. Żorska 14 lok. 209, 44-200 Rybnik
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 7311Z — działalność agencji reklamowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.0 0.12
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.0 0.14
Płynność bieżąca (CR) 121.11 2.79
Płynność szybka (QR) 121.11 2.79
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.0 0.14
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 106.09% -1055.41%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 4.4% -42.56%
Rentowność aktywów (ROA) 4.39% -37.26%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-12-24 248/2019 315 1187276
Poz. 1187276. OS3 GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000386105. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.05.2011.
[GL.X NS-REJ.KRS/16668/19/201]

W dniu 16.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. WIŚNIEW-
SKI 2. KRZYSZTOF 3. 71061008553 2 1. PIETRZAK
2. KRZYSZTOF 3. 77092401138 wpisać: 3 1. STAŃ-
CZAK 2. IZA 3. 74112605208
Poz. 1187276. OS3 GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000386105. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.05.2011.
[GL.X NS-REJ.KRS/16668/19/201]

W dniu 16.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. WIŚNIEW-
SKI 2. KRZYSZTOF 3. 71061008553 2 1. PIETRZAK
2. KRZYSZTOF 3. 77092401138 wpisać: 3 1. STAŃ-
CZAK 2. IZA 3. 74112605208
2018-11-14 220/2018 1475 1012491
Poz. 1012491. OS3 GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000386105. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.05.2011.
[GL.X NS-REJ.KRS/12728/18/731]

W dniu 14.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M.
RYBNIK gmina M. RYBNIK miejscowość RYBNIK
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE
powiat RYBNIK gmina RYBNIK miejscowość RYB-
NIK wykreślić: 2. miejscowość RYBNIK ulica PCK
nr domu 26A kod pocztowy 44-200 poczta RYBNIK
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość RYBNIK ulica
UL. ŻORSKA nr domu 14 nr lokalu 209 kod pocz-
towy 44-200 poczta RYBNIK kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 04.07.2018R.
- REP. A NR 4851/2018, NOTARIUSZ ROBERT LUDŹ-
MIERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKO-
WIE - ZMIENIONO: §22; §25 UST. 3.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. RECK 2. JAROSŁAW
3. 84020808372
Poz. 1012491. OS3 GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000386105. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.05.2011.
[GL.X NS-REJ.KRS/12728/18/731]

W dniu 14.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M.
RYBNIK gmina M. RYBNIK miejscowość RYBNIK
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE
powiat RYBNIK gmina RYBNIK miejscowość RYB-
NIK wykreślić: 2. miejscowość RYBNIK ulica PCK
nr domu 26A kod pocztowy 44-200 poczta RYBNIK
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość RYBNIK ulica
UL. ŻORSKA nr domu 14 nr lokalu 209 kod pocz-
towy 44-200 poczta RYBNIK kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 04.07.2018R.
- REP. A NR 4851/2018, NOTARIUSZ ROBERT LUDŹ-
MIERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKO-
WIE - ZMIENIONO: §22; §25 UST. 3.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. RECK 2. JAROSŁAW
3. 84020808372

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki