Szczegóły spółki

Nazwa HYDROCHEM DGE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5252505541
REGON 142918452
KRS 0000384941
Adres ul. Rafii 22, 04-241 Warszawa
Telefon 228 690 257
Faks 228 690 257
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 7112Z — działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.97 0.98
Zadłużenie / kapitał (D/E) 33.8 45.35
Płynność bieżąca (CR) 1.59 3.6
Płynność szybka (QR) 1.59 3.58
Złota/srebrna reguła bilansowa 33.8 45.35
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 4.27% 0.51%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 638.18% 69.8%
Rentowność aktywów (ROA) 18.34% 1.51%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-06 46/2020 347 105564
Poz. 105564. HYDROCHEM DGE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000384941. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 29.04.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/11535/20/553]

W dniu 28.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Poz. 105564. HYDROCHEM DGE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000384941. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 29.04.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/11535/20/553]

W dniu 28.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
2020-02-13 30/2020 287 67501
Poz. 67501. HYDROCHEM DGE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000384941. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.04.2011.
[RDF/188181/20/919]

W dniu 06.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.02.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 67501. HYDROCHEM DGE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000384941. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.04.2011.
[RDF/188181/20/919]

W dniu 06.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.02.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2020-02-13 30/2020 287 67502
Poz. 67502. HYDROCHEM DGE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000384941. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.04.2011.
[RDF/188181/20/320]

W dniu 06.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 67502. HYDROCHEM DGE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000384941. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.04.2011.
[RDF/188181/20/320]

W dniu 06.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2020-02-13 30/2020 287 67503
Poz. 67503. HYDROCHEM DGE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000384941. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.04.2011.
[RDF/188181/20/721]

W dniu 06.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 67503. HYDROCHEM DGE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000384941. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.04.2011.
[RDF/188181/20/721]

W dniu 06.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2020-02-13 30/2020 287 67504
Poz. 67504. HYDROCHEM DGE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000384941. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.04.2011.
[RDF/188181/20/122]

W dniu 06.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 67504. HYDROCHEM DGE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000384941. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.04.2011.
[RDF/188181/20/122]

W dniu 06.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-09-11 176/2018 617 378826
Poz. 378826. HYDROCHEM DGE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000384941. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.04.2011.
[RDF/215625/18/780]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 378826. HYDROCHEM DGE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000384941. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.04.2011.
[RDF/215625/18/780]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-11 176/2018 617 378827
Poz. 378827. HYDROCHEM DGE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000384941. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.04.2011.
[RDF/215626/18/181]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 378827. HYDROCHEM DGE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000384941. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.04.2011.
[RDF/215626/18/181]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-11 176/2018 617 378828
Poz. 378828. HYDROCHEM DGE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000384941. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.04.2011.
[RDF/215627/18/582]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 378828. HYDROCHEM DGE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000384941. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.04.2011.
[RDF/215627/18/582]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-11 176/2018 617 378829
Poz. 378829. HYDROCHEM DGE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000384941. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.04.2011.
[RDF/215628/18/983]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 378829. HYDROCHEM DGE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000384941. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.04.2011.
[RDF/215628/18/983]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki