Szczegóły spółki

Nazwa SPORTS ADVANTAGE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9372647932
REGON 241931192
KRS 0000384296
Adres ul. Ceramiczna 20, 43-346 Bielsko-Biała
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 9311Z — działalność obiektów sportowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.09 0.08
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.1 0.08
Płynność bieżąca (CR) 14.33 25.88
Płynność szybka (QR) 14.33 25.88
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.1 0.08
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -34.68% 2.52%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -5.54% 0.49%
Rentowność aktywów (ROA) -5.04% 0.46%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-28 41/2020 339 93300
Poz. 93300. SPORTS ADVANTAGE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000384296. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.04.2011.
[RDF/189466/20/745]

W dniu 21.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 93300. SPORTS ADVANTAGE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000384296. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.04.2011.
[RDF/189466/20/745]

W dniu 21.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2020-02-24 37/2020 278 83864
Poz. 83864. SPORTS ADVANTAGE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000384296. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.04.2011.
[RDF/189056/20/563]

W dniu 17.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 83864. SPORTS ADVANTAGE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000384296. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.04.2011.
[RDF/189056/20/563]

W dniu 17.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-26 144/2019 1002 870492
Poz. 870492. SPORTS ADVANTAGE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000384296. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.04.2011.
[RDF/164206/19/853]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 870492. SPORTS ADVANTAGE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000384296. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.04.2011.
[RDF/164206/19/853]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-03-21 57/2019 296 125699
Poz. 125699. SPORTS ADVANTAGE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000384296. SĄD REJONOWY
BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 20.04.2011.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/11029/18/354]W dniu 14.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 21.11.2018R., REPERTORIUM A NUMER
3699/2018, NOTARIUSZ WIESŁAW KŁAPUT, KAN-
CELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY
UL. CECHOWEJ 5/1, 43-300 BIELSKO-BIAŁA - ZMIE-
NIONO § 3 ORAZ § 4 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 2400000,00 ZŁ
wpisać: 1. 3200000,00 ZŁ wykreślić: 2. 1800000,00
ZŁ wpisać: 2. 2400000,00 ZŁ wykreślić: 3. 24000000
wpisać: 3. 32000000 wykreślić: 5. 2400000,00 ZŁ
wpisać: 5. 3200000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. H 2. 8000000
3. 8.000.000 AKCJI SERII H. AKCJE SERII H SĄ
UPRZYWILEJOWANE W TEN SPOSÓB, ŻE NA
KAŻDĄ AKCJĘ SERII H PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY
NA WALNYM ZGROMADZENIU.
Poz. 125699. SPORTS ADVANTAGE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000384296. SĄD REJONOWY
BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 20.04.2011.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/11029/18/354]W dniu 14.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 21.11.2018R., REPERTORIUM A NUMER
3699/2018, NOTARIUSZ WIESŁAW KŁAPUT, KAN-
CELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY
UL. CECHOWEJ 5/1, 43-300 BIELSKO-BIAŁA - ZMIE-
NIONO § 3 ORAZ § 4 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 2400000,00 ZŁ
wpisać: 1. 3200000,00 ZŁ wykreślić: 2. 1800000,00
ZŁ wpisać: 2. 2400000,00 ZŁ wykreślić: 3. 24000000
wpisać: 3. 32000000 wykreślić: 5. 2400000,00 ZŁ
wpisać: 5. 3200000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. H 2. 8000000
3. 8.000.000 AKCJI SERII H. AKCJE SERII H SĄ
UPRZYWILEJOWANE W TEN SPOSÓB, ŻE NA
KAŻDĄ AKCJĘ SERII H PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY
NA WALNYM ZGROMADZENIU.
2018-11-16 222/2018 1273 1052644
Poz. 1052644. SPORTS ADVANTAGE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000384296. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.04.2011.
[RDF/853491/18/527]

W dniu 29.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1052644. SPORTS ADVANTAGE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000384296. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.04.2011.
[RDF/853491/18/527]

W dniu 29.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-11 198/2018 785 609070
Poz. 609070. SPORTS ADVANTAGE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000384296. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.04.2011.
[RDF/429628/18/414]

W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 609070. SPORTS ADVANTAGE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000384296. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.04.2011.
[RDF/429628/18/414]

W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki