Szczegóły spółki

Nazwa POLSKI GAZ SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5252138640
REGON 016053828
KRS 0000384279
Adres ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
Telefon 8270394
Faks 8270394
E-mail biuro@polskigaz.pl
WWW b.d.
PKD
 • 4671Z — sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • 4221Z — roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 4322Z — wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 4730Z — sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • 4612Z — działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
 • 4617Z — działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 4619Z — działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 4675Z — sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • 4676Z — sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • 4920Z — transport kolejowy towarów
 • 4950A — transport rurociągami paliw gazowych
 • 4950B — transport rurociągowy pozostałych towarów
 • 4941Z — transport drogowy towarów
 • 5224A — przeładunek towarów w portach morskich
 • 5224B — przeładunek towarów w portach śródlądowych
 • 5224C — przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2020-04-20 76/2020 10
Poz. 18731. POLSKI GAZ SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000384279. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 kwiet-
nia 2011 r.
[BMSiG-18247/2020]

Zarząd Spółki Polski Gaz S.A., działając na podstawie art. 399
§ 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 14 maja 2020 r.,
o godz. 1000, w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Artur
Kędzierski, Wojciech Szczypkowski spółka cywilna ul. Bagno 2
lok. 194, 00-112 Warszawa.... (rozwiń)
Poz. 18731. POLSKI GAZ SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000384279. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 kwiet-
nia 2011 r.
[BMSiG-18247/2020]

Zarząd Spółki Polski Gaz S.A., działając na podstawie art. 399
§ 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 14 maja 2020 r.,
o godz. 1000, w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Artur
Kędzierski, Wojciech Szczypkowski spółka cywilna ul. Bagno 2
lok. 194, 00-112 Warszawa.... (rozwiń)
2019-05-23 99/2019 18
Poz. 26534. POLSKI GAZ SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000384279. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 kwiet-
nia 2011 r.
[BMSiG-26353/2019]

Zarząd spółki Polski Gaz S.A., działając na podstawie art. 399
§ 1 i 402 KSH, zwołuje Zwyczajne WZA, które odbędzie się
18 czerwca 2019 r., o godz. 1000, w Warszawie, w Kancelarii
Notarialnej Artur Kędzierski, Wojciech Szczypkowski Spółka
cywilna, ul. Bagno 2 lok. 194, 00-112 Warszawa.... (rozwiń)
Poz. 26534. POLSKI GAZ SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000384279. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 kwiet-
nia 2011 r.
[BMSiG-26353/2019]

Zarząd spółki Polski Gaz S.A., działając na podstawie art. 399
§ 1 i 402 KSH, zwołuje Zwyczajne WZA, które odbędzie się
18 czerwca 2019 r., o godz. 1000, w Warszawie, w Kancelarii
Notarialnej Artur Kędzierski, Wojciech Szczypkowski Spółka
cywilna, ul. Bagno 2 lok. 194, 00-112 Warszawa.... (rozwiń)
2018-05-09 89/2018 24
Poz. 19209. POLSKI GAZ SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000384279. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 kwiet-
nia 2011 r.
[BMSiG-18685/2018]

Zarząd spółki Polski Gaz S.A., działając na podstawie art. 399
§ 1 i 402 KSH, zwołuje Zwyczajne WZA, które odbędzie się
1 czerwca 2018 r., o godz. 1000, w Warszawie w Kancelarii
Notarialnej Artur Kędzierski, Wojciech Szczypkowski spółka
cywilna, ul. Bagno 2 lok. 194, 00-112 Warszawa.... (rozwiń)
Poz. 19209. POLSKI GAZ SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000384279. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 kwiet-
nia 2011 r.
[BMSiG-18685/2018]

Zarząd spółki Polski Gaz S.A., działając na podstawie art. 399
§ 1 i 402 KSH, zwołuje Zwyczajne WZA, które odbędzie się
1 czerwca 2018 r., o godz. 1000, w Warszawie w Kancelarii
Notarialnej Artur Kędzierski, Wojciech Szczypkowski spółka
cywilna, ul. Bagno 2 lok. 194, 00-112 Warszawa.... (rozwiń)