Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki XDISC SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-24
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyXDISC SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoMAZOWIECKIE
Powiatm. st. Warszawa
GminaPraga-Północ
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAZOWIECKIE
Powiatm. st. Warszawa
GminaPraga-Północ
Ulicaul. Jagiellońska
Nr domu82
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy03-301
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2680Z - produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
1811Z - drukowanie gazet
1812Z - pozostałe drukowanie
1813Z - działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
1814Z - introligatorstwo i podobne usługi
1820Z - reprodukcja zapisanych nośników informacji
2711Z - produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
2712Z - produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
2720Z - produkcja baterii i akumulatorów
2731Z - produkcja kabli światłowodowych
2732Z - produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
2733Z - produkcja sprzętu instalacyjnego
2740Z - produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
2751Z - produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
2752Z - produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
2790Z - produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
3511Z - wytwarzanie energii elektrycznej
3512Z - przesyłanie energii elektrycznej
3513Z - dystrybucja energii elektrycznej
3514Z - handel energią elektryczną
4321Z - wykonywanie instalacji elektrycznych
4611Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
4612Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
4613Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
4614Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
4615Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
4616Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
4617Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
4618Z - działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
4619Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
4621Z - sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
4622Z - sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
4623Z - sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
4624Z - sprzedaż hurtowa skór
4631Z - sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
4632Z - sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
4633Z - sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
4634A - sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
4634B - sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
4635Z - sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
4636Z - sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
4637Z - sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
4638Z - sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
4639Z - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
4641Z - sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
4642Z - sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
4643Z - sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
4644Z - sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
4645Z - sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
4646Z - sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
4647Z - sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
4648Z - sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
4649Z - sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
4651Z - sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
4652Z - sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
4661Z - sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
4662Z - sprzedaż hurtowa obrabiarek
4663Z - sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
4664Z - sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
4665Z - sprzedaż hurtowa mebli biurowych
4666Z - sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
4669Z - sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
4671Z - sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
4672Z - sprzedaż hurtowa metali i rud metali
4673Z - sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
4674Z - sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
4675Z - sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
4676Z - sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
4677Z - sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
4690Z - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
4711Z - sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
4719Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
4721Z - sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4722Z - sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4723Z - sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4724Z - sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4725Z - sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4726Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4729Z - sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4730Z - sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
4741Z - sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4742Z - sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4743Z - sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4751Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4752Z - sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4753Z - sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4754Z - sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4759Z - sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4761Z - sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4762Z - sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4763Z - sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4764Z - sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4765Z - sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4771Z - sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4772Z - sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4773Z - sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4774Z - sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4775Z - sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4776Z - sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4777Z - sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4778Z - sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4779Z - sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4781Z - sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
4782Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
4789Z - sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
4791Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
4799Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
7022Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
7219Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
7311Z - działalność agencji reklamowych
7312A - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
7312B - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
7312C - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)
7312D - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000383408

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

1. Dane jednostki:

a) Nazwa: XDISC S.A.

b) Siedziba: Warszawa, ul. Jagiellońska 82

c) podstawowy przedmiot działalności: hurtowa dystrybucja zapisanych nośników informacji (PKD – 4643Z)

2. Czas trwania Spółki: nieograniczony

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2018 r. - 31.12.2018r.

4. Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe Spółki .

5. Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności.

6. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów
i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie rocznego planu amortyzacji. Składniki majątkowe, których wartość nie przekracza kwoty 3 500 zł objęte są ewidencją bilansową i umarzane są w 100% w momencie zakupu.

Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych:
- Licencje 50 %
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w oparciu o stawki amortyzacyjne uwzględniające okres ekonomicznej użyteczności ŚT lub WNiP.
Stosowane stawki amortyzacyjne dla środków trwałych są następujące:
- urządzenia techniczne i maszyny od 14 do 50%
- pozostałe środki trwałe od 10 do 50%
Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania.Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w walucie polskiej wyceniono według wartości nominalnej.
Środki pieniężne w walucie obcej wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, odnosząc różnice kursowe na przychody lub koszty finansowe.

Należności

Należności i roszczenia oraz zobowiązania wyceniane są w ciągu roku obrotowego według wartości nominalnej, ustalonej przy ich powstaniu. Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
Na dzień bilansowy należności wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Zobowiązania

Na dzień powstania zobowiązania wyceniane są w wartościach nominalnych. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, a zobowiązania wyrażone w walutach obcych po obowiązującym średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody, koszty, wynik finansowy

Rachunek zysków i strat Spółka sporządza według wariantu porównawczego.

Przychody i zyski
Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli.
Koszty i straty
Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.
Wynik finansowy
Na wynik finansowy netto składają się:
1. wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych ( pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),
2. wynik operacji finansowych,
3. wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki, nie związanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia; również zdarzeń nietypowych i zaległych),
4. obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów. Kwota podatku dochodowego, obliczona zgodnie z przepisami prawa podatkowego, jest korygowana o rezerwy lub aktywa na podatek dochodowy, w przypadku wystąpienia różnic przejściowych pomiędzy wynikiem finansowym brutto a podstawą opodatkowania.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego obliczane w związku z występowaniem ujemnych różnic przejściowych między wartością księgową aktywów i pasywów a ich wartością podatkową. Pozycję tą ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują zmniejszenie podstawy opodatkowania.
Inne rozliczenia międzyokresowe obejmujące część już poniesionych kosztów, która z uwagi na okres ich skutkowania będzie odpisana w ciężar wyniku po upływie 12 miesięcy od dnia bilansowego. Wykazuje się je w wartości nominalnej, po upewnieniu się, że poniesione koszty w przyszłości przyniosą jednostce korzyści.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Do krótkoterminowych czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się koszty z istoty swej dotyczące przyszłych okresów, np. ubezpieczenia, prenumeraty.

ZapasyTowary
Towary stanowią zapisane i niezapisane nośniki optyczne, panele fotowoltaiczne oraz podzespoły instalacji fotowoltaicznych nabyte przez Spółkę celem dalszej odprzedaży. W ciągu roku obrotowego przychody towarów wycenia się według cen nabycia. Rozchód towarów wyceniany jest przy użyciu metody FIFO. Na dzień bilansowy wartość stanu końcowego towarów wycenia się według cen nabycia nie wyższych od ich ceny sprzedaży netto.

Kapitał własny

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wartości nominalnej wyemitowanych i zarejestrowanych akcji. Na dzień 31.12.2018 r. kapitał zakładowy (akcyjny) składał się z 1 087 000 sztuk akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł za każdą akcję.

Międzyokresowe rozliczenia przychodów

Międzyokresowe rozliczenia przychodów obejmują przychody przyszłych okresów i są dokonywane w celu prawidłowego przypisania przychodów do danego okresu, którego dotyczą.

Rezerwy na zobowiązania

Spółka tworzy rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty oraz na jeszcze nie poniesione, lecz przypadające na rok obrotowy, (zgodnie z zasadą współmierności), koszty.
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w związku z wystąpieniem dodatnich różnic przejściowych między wykazaną w księgach bilansową wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową. Pozycję tą ustala się w wysokości podatku dochodowego wymagającego w przyszłości zapłaty w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które spowodują zwiększenie podstawy opodatkowania.
Pozostałe rezerwy tworzone są na grożące spółce straty, niewykorzystane urlopy pracownicze, inne określone koszty, jakie trzeba będzie ponieść w następnych okresach sprawozdawczych, a które w całości lub części przypadają na rok bieżący.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe4 820 628,302 411 478,73
IWartości niematerialne i prawne1 955,10
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne1 955,10
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe4 149 993,701 673 906,70
1Środki trwałe1 269 510,821 673 906,70
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej50 759,68170 297,32
c) urządzenia techniczne i maszyny1 114 245,101 329 552,56
d) środki transportu94 169,89157 924,09
e) inne środki trwałe10 336,1516 132,73
2Środki trwałe w budowie2 874 683,91
3Zaliczki na środki trwałe w budowie5 798,97
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe666 413,92725 468,42
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe666 413,92725 468,42
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale634 908,72444 908,72
– udziały lub akcje634 908,72444 908,72
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach31 505,20280 559,70
– udziały lub akcje31 505,2042 055,20
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki238 504,50
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 265,5812 103,61
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 265,5812 103,61
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe11 290 233,5812 597 666,45
IZapasy2 103 102,621 726 335,02
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary2 095 198,641 725 698,79
5Zaliczki na dostawy i usługi7 903,98636,23
IINależności krótkoterminowe8 284 766,728 779 118,13
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale4 295 156,995 248 810,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:4 295 156,995 248 810,47
– do 12 miesięcy4 295 156,995 248 810,47
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek3 989 609,733 530 307,66
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:3 468 306,372 972 184,56
– do 12 miesięcy3 419 430,612 832 407,90
– powyżej 12 miesięcy48 875,76139 776,66
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych451 400,04491 781,24
c) inne69 903,3266 341,86
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe470 572,241 712 692,37
1Krótkoterminowe aktywa finansowe470 572,241 712 692,37
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach5 000,00154 099,24
– udziały lub akcje100 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki5 000,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe54 099,24
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne465 572,241 558 593,13
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach465 572,241 558 593,13
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe431 792,00379 520,93
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem16 110 861,8815 009 145,18
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny3 329 056,873 388 638,52
IKapitał (fundusz) podstawowy1 087 000,001 087 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:303 723,94288 086,42
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych1 997 914,581 818 083,11
VIZysk (strata) netto-59 581,65195 468,99
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania12 781 805,0111 620 506,66
IRezerwy na zobowiązania123 934,8172 411,50
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego24 449,5710 491,31
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne91 485,2453 920,19
– długoterminowa
– krótkoterminowa91 485,2453 920,19
3Pozostałe rezerwy8 000,008 000,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe8 000,008 000,00
IIZobowiązania długoterminowe1 913 872,951 889 560,47
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek1 913 872,951 889 560,47
a) kredyty i pożyczki1 850 000,001 850 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe63 872,9539 560,47
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe8 999 469,079 123 716,35
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale389 346,491 027 123,93
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:389 346,491 027 123,93
– do 12 miesięcy389 346,491 027 123,93
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek8 606 689,358 095 364,69
a) kredyty i pożyczki3 777 498,993 891 683,41
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe57 595,9177 755,15
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:4 074 210,233 455 326,67
– do 12 miesięcy4 074 210,233 455 326,67
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych469 454,68498 509,66
h) z tytułu wynagrodzeń227 171,77170 905,85
i) inne757,771 183,95
4Fundusze specjalne3 433,231 227,73
IVRozliczenia międzyokresowe1 744 528,18534 818,34
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe1 744 528,18534 818,34
– długoterminowe
– krótkoterminowe1 744 528,18534 818,34
Pasywa razem16 110 861,8815 009 145,18
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:35 828 690,7530 765 618,73
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów1 878 243,682 095 652,36
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów33 950 447,0728 669 966,37
BKoszty działalności operacyjnej35 985 867,9030 145 691,17
IAmortyzacja532 881,72729 455,68
IIZużycie materiałów i energii1 220 737,02881 526,48
IIIUsługi obce5 686 010,565 714 156,19
IVPodatki i opłaty, w tym:21 361,0037 121,32
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia3 148 701,592 538 794,72
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:544 218,08349 658,20
– emerytalne230 020,92150 436,59
VIIPozostałe koszty rodzajowe202 493,77166 342,01
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów24 629 464,1619 728 636,57
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-157 177,15619 927,56
DPozostałe przychody operacyjne970 519,68421 969,58
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych139 233,68278 153,69
IIDotacje671 917,3639 102,63
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne159 368,64104 713,26
EPozostałe koszty operacyjne292 515,24268 114,07
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne292 515,24268 114,07
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)520 827,29773 783,07
GPrzychody finansowe52 812,532 691,91
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:74,53446,07
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:43 641,00
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne9 097,002 245,84
HKoszty finansowe524 909,18433 108,29
IOdsetki, w tym:321 408,82313 278,05
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne203 500,36119 830,24
IZysk (strata) brutto (F+G–H)48 730,64343 366,69
JPodatek dochodowy108 312,29147 897,70
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-59 581,65195 468,99
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)3 388 638,523 193 169,53
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach3 388 638,523 193 169,53
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 087 000,001 087 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 087 000,001 087 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu288 086,42283 902,87
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego15 637,524 183,55
a) zwiększenie (z tytułu)15 637,524 183,55
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)15 637,524 183,55
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- transakcje z akcjami własnymi
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu303 723,94288 086,42
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
- transakcje z akcjami własnymi
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu1 818 083,111 769 972,28
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu1 818 083,111 769 972,28
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach1 818 083,111 769 972,28
a) zwiększenie (z tytułu)195 468,9952 294,38
– podziału zysku z lat ubiegłych195 468,9952 294,38
b) zmniejszenie (z tytułu)15 637,524 183,55
– przeniesienia na kapitał zapasowy15 637,524 183,55
– wypłat dywidend
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu1 997 914,581 818 083,11
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu1 997 914,581 818 083,11
6Wynik netto-59 581,65195 468,99
Azysk netto-59 581,65195 468,99
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)3 329 056,873 388 638,52
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)3 329 056,873 388 638,52
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej954 478,19199 273,38
IZysk (strata) netto-59 581,65195 468,99
IIKorekty razem1 014 059,843 804,39
1Amortyzacja532 881,72729 455,68
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)504 862,74308 871,87
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-182 874,68-278 153,69
5Zmiana stanu rezerw51 523,31-12 421,33
6Zmiana stanu zapasów-376 767,60531 661,96
7Zmiana stanu należności-667 938,83-1 307 500,66
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-14 903,62-89 630,01
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych1 167 276,80121 520,57
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)954 478,19199 273,38
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-1 327 014,53548 974,45
IWpływy1 854 614,74482 170,80
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 412 923,74482 170,80
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:441 691,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach441 691,00
– zbycie aktywów finansowych135 091,00
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych238 400,00
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych68 200,00
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki3 181 629,27-66 803,65
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 991 834,04-448 986,73
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:183 996,26382 183,08
a) w jednostkach powiązanych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach183 996,26382 183,08
– nabycie aktywów finansowych183 996,26143 783,08
– udzielone pożyczki długoterminowe238 400,00
4Inne wydatki inwestycyjne5 798,97
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 327 014,53548 974,45
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-720 484,5544 201,71
IWpływy917 514,75
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki917 514,75
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki720 484,55873 313,04
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek114 184,42
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych-6 976,83334 302,43
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego108 414,22230 034,24
8Odsetki504 862,74308 976,37
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-720 484,5544 201,71
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-1 093 020,89792 449,54
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-1 093 020,89792 449,54
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych71 159,4467 224,50
FŚrodki pieniężne na początek okresu1 558 593,13766 143,59
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:465 572,241 558 593,13
– o ograniczonej możliwości dysponowania16 638,67
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok48 730,64
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:725 837,55725 837,55
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:-3 136,30-3 136,30
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:918 194,28918 194,28
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:125 136,84125 136,84
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:75 459,0075 459,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym444 819,51
K. Podatek dochodowy84 516,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

nota1

-

nota2

-

nota3

-

nota4

-

nota5

-

nota6-7

-

nota8-9

-

nota10

-

nota11

-

nota12-15

-

nota16-18

-

nota19-21

-

nota22

-

nota23-24

-

nota25-26

-

nota27

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki