Szczegóły spółki

Nazwa XDISC SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 1132450605
REGON 015599494
KRS 0000383408
Adres ul. Jagiellońska 82, 03-301 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 2680Z — produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
 • 1811Z — drukowanie gazet
 • 1812Z — pozostałe drukowanie
 • 1813Z — działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 • 1814Z — introligatorstwo i podobne usługi
 • 1820Z — reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • 2711Z — produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
 • 2712Z — produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
 • 2720Z — produkcja baterii i akumulatorów
 • 2731Z — produkcja kabli światłowodowych
 • 2732Z — produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
 • 2733Z — produkcja sprzętu instalacyjnego
 • 2740Z — produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
 • 2751Z — produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • 2752Z — produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • 2790Z — produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
 • 3511Z — wytwarzanie energii elektrycznej
 • 3512Z — przesyłanie energii elektrycznej
 • 3513Z — dystrybucja energii elektrycznej
 • 3514Z — handel energią elektryczną
 • 4321Z — wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 4611Z — działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
 • 4612Z — działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
 • 4613Z — działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
 • 4614Z — działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
 • 4615Z — działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
 • 4616Z — działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
 • 4617Z — działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 4618Z — działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
 • 4619Z — działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 4621Z — sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
 • 4622Z — sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
 • 4623Z — sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
 • 4624Z — sprzedaż hurtowa skór
 • 4631Z — sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
 • 4632Z — sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
 • 4633Z — sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
 • 4634A — sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
 • 4634B — sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
 • 4635Z — sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
 • 4636Z — sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
 • 4637Z — sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
 • 4638Z — sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
 • 4639Z — sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 4641Z — sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
 • 4642Z — sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
 • 4643Z — sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
 • 4644Z — sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
 • 4645Z — sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
 • 4646Z — sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
 • 4647Z — sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
 • 4648Z — sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
 • 4649Z — sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 • 4651Z — sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • 4652Z — sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • 4661Z — sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
 • 4662Z — sprzedaż hurtowa obrabiarek
 • 4663Z — sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
 • 4664Z — sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
 • 4665Z — sprzedaż hurtowa mebli biurowych
 • 4666Z — sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
 • 4669Z — sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • 4671Z — sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • 4672Z — sprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • 4673Z — sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 4674Z — sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • 4675Z — sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • 4676Z — sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • 4677Z — sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • 4690Z — sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 4711Z — sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 4719Z — pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 4721Z — sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 4722Z — sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 4723Z — sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 4724Z — sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 4725Z — sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 4726Z — sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 4729Z — sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 4730Z — sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • 4741Z — sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 4742Z — sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 4743Z — sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 4751Z — sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 4752Z — sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 4753Z — sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 4754Z — sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 4759Z — sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 4761Z — sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 4762Z — sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 4763Z — sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 4764Z — sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 4765Z — sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 4771Z — sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 4772Z — sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 4773Z — sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 4774Z — sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 4775Z — sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 4776Z — sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 4777Z — sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 4778Z — sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 4779Z — sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 4781Z — sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 4782Z — sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 4789Z — sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 4791Z — sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
 • 4799Z — pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 7219Z — badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 7311Z — działalność agencji reklamowych
 • 7312A — pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
 • 7312B — pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 • 7312C — pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)
 • 7312D — pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.77 0.79
Zadłużenie / kapitał (D/E) 3.43 3.84
Płynność bieżąca (CR) 1.38 1.25
Płynność szybka (QR) 1.19 1.02
Złota/srebrna reguła bilansowa 3.43 3.84
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 0.64% -0.17%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 5.77% -1.79%
Rentowność aktywów (ROA) 1.3% -0.37%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki