Szczegóły spółki

Nazwa TYSKI SPORT SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6462906643
REGON 241922069
KRS 0000383275
Adres ul. Edukacji 7, 43-100 Tychy
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 9312Z — działalność klubów sportowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.02 0.04
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.02 0.04
Płynność bieżąca (CR) 0.84 0.44
Płynność szybka (QR) 0.8 0.43
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.02 0.04
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -37.51% -37.18%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -3.33% -3.56%
Rentowność aktywów (ROA) -3.25% -3.41%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-11 49/2020 287 113109
Poz. 113109. TYSKI SPORT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000383275. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.04.2011.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/3928/20/974]

W dniu 04.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 05.12.2019R., REPERTORIUM
A NUMER 16781/2019 SPORZĄDZONY W OBEC-
NOŚCI NOTARIUSZA DARIUSZA CELIŃSKIEGO
PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ
BENIAMIN SKABA DARIUSZ CELIŃSKI SPÓŁKA
CYWILNA W TYCHACH PRZY ALEI NIEPODLEGŁO-
ŚCI 49 ZMIENIONE PARAGRAFY (JEDNOSTKI
REDAKCYJNE): §7 UST.1 DODANE PARAGRAFY
(JEDNOSTKI REDAKCYJNE): §7 UST.10
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 145043780,00 ZŁ
wpisać: 1. 145573780,00 ZŁ wykreślić: 3. 14504378
wpisać: 3. 14557378 wykreślić: 5. 145043780,00 ZŁ
wpisać: 5. 145573780,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. I 2. 53000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 113109. TYSKI SPORT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000383275. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.04.2011.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/3928/20/974]

W dniu 04.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 05.12.2019R., REPERTORIUM
A NUMER 16781/2019 SPORZĄDZONY W OBEC-
NOŚCI NOTARIUSZA DARIUSZA CELIŃSKIEGO
PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ
BENIAMIN SKABA DARIUSZ CELIŃSKI SPÓŁKA
CYWILNA W TYCHACH PRZY ALEI NIEPODLEGŁO-
ŚCI 49 ZMIENIONE PARAGRAFY (JEDNOSTKI
REDAKCYJNE): §7 UST.1 DODANE PARAGRAFY
(JEDNOSTKI REDAKCYJNE): §7 UST.10
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 145043780,00 ZŁ
wpisać: 1. 145573780,00 ZŁ wykreślić: 3. 14504378
wpisać: 3. 14557378 wykreślić: 5. 145043780,00 ZŁ
wpisać: 5. 145573780,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. I 2. 53000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-12-12 240/2019 323 1169564
Poz. 1169564. TYSKI SPORT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000383275. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.04.2011.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/28655/19/826]

W dniu 05.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 17.09.2019R., REPERTORIUM A NR 12411/2019,
NOTARIUSZ DARIUSZ CELIŃSKI, KANCELA-
RIA NOTARIALNA BENIAMIN SKABA, DARIUSZ
CELIŃSKI SPÓŁKA CYWILNA W TYCHACH PRZY
ALEI NIEPODLEGŁOŚCI 49 ZMIENIONO: § 7 UST.
1 DODANO: § 7 UST. 9
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 143043780,00 ZŁ
wpisać: 1. 145043780,00 ZŁ wykreślić: 3. 14304378
wpisać: 3. 14504378 wykreślić: 5. 143043780,00 ZŁ
wpisać: 5. 145043780,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. H 2. 200000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 1169564. TYSKI SPORT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000383275. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.04.2011.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/28655/19/826]

W dniu 05.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 17.09.2019R., REPERTORIUM A NR 12411/2019,
NOTARIUSZ DARIUSZ CELIŃSKI, KANCELA-
RIA NOTARIALNA BENIAMIN SKABA, DARIUSZ
CELIŃSKI SPÓŁKA CYWILNA W TYCHACH PRZY
ALEI NIEPODLEGŁOŚCI 49 ZMIENIONO: § 7 UST.
1 DODANO: § 7 UST. 9
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 143043780,00 ZŁ
wpisać: 1. 145043780,00 ZŁ wykreślić: 3. 14304378
wpisać: 3. 14504378 wykreślić: 5. 143043780,00 ZŁ
wpisać: 5. 145043780,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. H 2. 200000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-08-05 150/2019 401 947280
Poz. 947280. TYSKI SPORT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000383275. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.04.2011.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/20637/19/418]

W dniu 29.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. BEDNARSKI 2. GRZEGORZ KRZYSZTOF
3. 79021306639 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla
pozycji: 1. WOŹNIAK 2. KRZYSZTOF 3. 81031918951)
5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES
ZARZĄDU
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. BIZACKI
2. KRZYSZTOF 3. 73040708395 4. PROKURA
ŁĄCZNA- DO WYKONYWANIA W IMIENIU TYSKI
SPORT SPÓŁKA AKCYJNA WSZYSTKICH CZYN-
NOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH W TEN
SPOSÓB, ŻE DO WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI PODJĘ-
TEJ W IMIENIU TYSKI SPORT SPÓŁKA AKCYJNA
POTRZEBNE JEST WSPÓLNE ZŁOŻENIE ZGOD-
NYCH OŚWIADCZEŃ WOLI Z INNYM PROKUREN-
TEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.
Poz. 947280. TYSKI SPORT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000383275. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.04.2011.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/20637/19/418]

W dniu 29.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. BEDNARSKI 2. GRZEGORZ KRZYSZTOF
3. 79021306639 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla
pozycji: 1. WOŹNIAK 2. KRZYSZTOF 3. 81031918951)
5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES
ZARZĄDU
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. BIZACKI
2. KRZYSZTOF 3. 73040708395 4. PROKURA
ŁĄCZNA- DO WYKONYWANIA W IMIENIU TYSKI
SPORT SPÓŁKA AKCYJNA WSZYSTKICH CZYN-
NOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH W TEN
SPOSÓB, ŻE DO WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI PODJĘ-
TEJ W IMIENIU TYSKI SPORT SPÓŁKA AKCYJNA
POTRZEBNE JEST WSPÓLNE ZŁOŻENIE ZGOD-
NYCH OŚWIADCZEŃ WOLI Z INNYM PROKUREN-
TEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.
2019-07-11 133/2019 1143 650017
Poz. 650017. TYSKI SPORT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000383275. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.04.2011.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/18153/19/512]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MICH-
NIEWSKA 2. ADRIANNA 3. 76121815782 4. PRO-
KURA ŁĄCZNA- DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI
SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH W TEN SPOSÓB,
ŻE DO WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI POTRZEBNE JEST
WSPÓLNE ZŁOŻENIE ZGODNYCH OŚWIADCZEŃ
WOLI Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM
ZARZĄDU wpisać: 2 1. BIZACKI 2. KRZYSZTOF
3. 73040708395 4. PROKURA ŁĄCZNA- DO WYKO-
NYWANIA W IMIENIU TYSKI SPORT SPÓŁKA
AKCYJNA WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH
I POZASĄDOWYCH W TEN SPOSÓB, ŻE DO WAŻ-
NOŚCI CZYNNOŚCI PODJĘTEJ W IMIENIU TYSKI
SPORT SPÓŁKA AKCYJNA POTRZEBNE JEST
WSPÓLNE ZŁOŻENIE ZGODNYCH OŚWIADCZEŃ
WOLI Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM
ZARZĄDU.
Poz. 650017. TYSKI SPORT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000383275. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.04.2011.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/18153/19/512]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MICH-
NIEWSKA 2. ADRIANNA 3. 76121815782 4. PRO-
KURA ŁĄCZNA- DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI
SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH W TEN SPOSÓB,
ŻE DO WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI POTRZEBNE JEST
WSPÓLNE ZŁOŻENIE ZGODNYCH OŚWIADCZEŃ
WOLI Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM
ZARZĄDU wpisać: 2 1. BIZACKI 2. KRZYSZTOF
3. 73040708395 4. PROKURA ŁĄCZNA- DO WYKO-
NYWANIA W IMIENIU TYSKI SPORT SPÓŁKA
AKCYJNA WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH
I POZASĄDOWYCH W TEN SPOSÓB, ŻE DO WAŻ-
NOŚCI CZYNNOŚCI PODJĘTEJ W IMIENIU TYSKI
SPORT SPÓŁKA AKCYJNA POTRZEBNE JEST
WSPÓLNE ZŁOŻENIE ZGODNYCH OŚWIADCZEŃ
WOLI Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM
ZARZĄDU.
2019-06-25 121/2019 604 452885
Poz. 452885. TYSKI SPORT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000383275. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.04.2011.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/11699/19/210]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 12.03.2019R. REPERTORIUM
A NUMER 2971/2019 SPORZĄDZONY W OBECNO-
ŚCI NOTARIUSZA DARIUSZA CELIŃSKIEGO PRO-
WADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ BENIA-
MIN SKABA DARIUSZ CELIŃSKI SPÓŁKA CYWILNA
W TYCHACH PRZY ALEI NIEPODLEGŁOŚCI 49 ZMIE-
NIONE PARAGRAFY (JEDNOSTKI REDAKCYJNE):
§7 UST.1 DODANE PARAGRAFY (JEDNOSTKI
REDAKCYJNE): §7 UST.8
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 142428780,00 ZŁ
wpisać: 1. 143043780,00 ZŁ wykreślić: 3. 14242878
wpisać: 3. 14304378 wykreślić: 5. 126048780,00 ZŁ
wpisać: 5. 143043780,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. G 2. 61500 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. JASIŃSKI 2. BRO-
NISŁAW 3. 61101409215 wpisać: 2 1. SIEMIŃSKA
2. AGNIESZKA 3. 81091413766
Poz. 452885. TYSKI SPORT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000383275. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.04.2011.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/11699/19/210]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 12.03.2019R. REPERTORIUM
A NUMER 2971/2019 SPORZĄDZONY W OBECNO-
ŚCI NOTARIUSZA DARIUSZA CELIŃSKIEGO PRO-
WADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ BENIA-
MIN SKABA DARIUSZ CELIŃSKI SPÓŁKA CYWILNA
W TYCHACH PRZY ALEI NIEPODLEGŁOŚCI 49 ZMIE-
NIONE PARAGRAFY (JEDNOSTKI REDAKCYJNE):
§7 UST.1 DODANE PARAGRAFY (JEDNOSTKI
REDAKCYJNE): §7 UST.8
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 142428780,00 ZŁ
wpisać: 1. 143043780,00 ZŁ wykreślić: 3. 14242878
wpisać: 3. 14304378 wykreślić: 5. 126048780,00 ZŁ
wpisać: 5. 143043780,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. G 2. 61500 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. JASIŃSKI 2. BRO-
NISŁAW 3. 61101409215 wpisać: 2 1. SIEMIŃSKA
2. AGNIESZKA 3. 81091413766
2019-02-21 37/2019 286 79819
Poz. 79819. TYSKI SPORT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000383275. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.04.2011.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/1790/19/695]

W dniu 14.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. WOŹNIAK 2. KRZYSZTOF 3. 81031918951
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. MICHNIEW-
SKA 2. ADRIANNA 3. 76121815782 4. PROKURA
ŁĄCZNA- DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDO-
WYCH I POZASĄDOWYCH W TEN SPOSÓB, ŻE
DO WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI POTRZEBNE JEST
WSPÓLNE ZŁOŻENIE ZGODNYCH OŚWIADCZEŃ
WOLI Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM
ZARZĄDU
Poz. 79819. TYSKI SPORT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000383275. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.04.2011.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/1790/19/695]

W dniu 14.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. WOŹNIAK 2. KRZYSZTOF 3. 81031918951
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. MICHNIEW-
SKA 2. ADRIANNA 3. 76121815782 4. PROKURA
ŁĄCZNA- DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDO-
WYCH I POZASĄDOWYCH W TEN SPOSÓB, ŻE
DO WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI POTRZEBNE JEST
WSPÓLNE ZŁOŻENIE ZGODNYCH OŚWIADCZEŃ
WOLI Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM
ZARZĄDU
2019-01-07 04/2019 247 10720
Poz. 10720. TYSKI SPORT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000383275. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.04.2011.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/39825/18/140]W dniu 27.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 6. TAK wpi-
sać: 6. NIE
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. LEROCH
2. ALEKSANDRA 3. 80022800626 4. PROKURA
ŁĄCZNA - DO WYKONYWANIA W IMIENIU TYSKI
SPORT SPÓŁKI AKCYJNEJ WSZYSTKICH CZYN-
NOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH W TEN
SPOSÓB, ŻE DO WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI PODJĘ-
TEJ W IMIENIU TYSKI SPORT SPÓŁKI AKCYJNEJ
POTRZEBNE JEST WSPÓLNE ZŁOŻENIE ZGOD-
NYCH OŚWIADCZEŃ WOLI PRZEZ OBU PRO-
KURENTÓW. 2 1. MICHNIEWSKA 2. ADRIANNA
3. 76121815782 4. PROKURA ŁĄCZNA - DO WYKO-
NYWANIA W IMIENIU TYSKI SPORT SPÓŁKI
AKCYJNEJ WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH
I POZASĄDOWYCH W TEN SPOSÓB, ŻE DO WAŻ-
NOŚCI CZYNNOŚCI PODJĘTEJ W IMIENIU TYSKI
SPORT SPÓŁKI AKCYJNEJ POTRZEBNE JEST
WSPÓLNE ZŁOŻENIE ZGODNYCH OŚWIADCZEŃ
WOLI PRZEZ OBU PROKURENTÓW.
Dz. 3. Rub. 4. Przedmiot działalności statutowej
organizacji pożytku publicznego wykreślić: 1 1. 93
12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH
2 1. 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYW-
KOWA I REKREACYJNA 3 1. 93 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
OBIEKTÓW SPORTOWYCH 4 1. 93 19 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM 1 2. 85 51
Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ
ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
2 2. 96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ
Poz. 10720. TYSKI SPORT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000383275. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.04.2011.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/39825/18/140]W dniu 27.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 6. TAK wpi-
sać: 6. NIE
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. LEROCH
2. ALEKSANDRA 3. 80022800626 4. PROKURA
ŁĄCZNA - DO WYKONYWANIA W IMIENIU TYSKI
SPORT SPÓŁKI AKCYJNEJ WSZYSTKICH CZYN-
NOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH W TEN
SPOSÓB, ŻE DO WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI PODJĘ-
TEJ W IMIENIU TYSKI SPORT SPÓŁKI AKCYJNEJ
POTRZEBNE JEST WSPÓLNE ZŁOŻENIE ZGOD-
NYCH OŚWIADCZEŃ WOLI PRZEZ OBU PRO-
KURENTÓW. 2 1. MICHNIEWSKA 2. ADRIANNA
3. 76121815782 4. PROKURA ŁĄCZNA - DO WYKO-
NYWANIA W IMIENIU TYSKI SPORT SPÓŁKI
AKCYJNEJ WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH
I POZASĄDOWYCH W TEN SPOSÓB, ŻE DO WAŻ-
NOŚCI CZYNNOŚCI PODJĘTEJ W IMIENIU TYSKI
SPORT SPÓŁKI AKCYJNEJ POTRZEBNE JEST
WSPÓLNE ZŁOŻENIE ZGODNYCH OŚWIADCZEŃ
WOLI PRZEZ OBU PROKURENTÓW.
Dz. 3. Rub. 4. Przedmiot działalności statutowej
organizacji pożytku publicznego wykreślić: 1 1. 93
12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH
2 1. 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYW-
KOWA I REKREACYJNA 3 1. 93 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
OBIEKTÓW SPORTOWYCH 4 1. 93 19 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM 1 2. 85 51
Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ
ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
2 2. 96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ
2018-11-16 222/2018 1276 1052692
Poz. 1052692. TYSKI SPORT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000383275. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.04.2011.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/25876/18/855]

W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.07.2018R., REP.
A NR 9338/2018, NOTARIUSZ DARIUSZ CELIŃSKI,
KANCELARIA NOTARIALNA BENIAMIN SKABA,
DARIUSZ CELIŃSKI SPÓŁKA CYWILNA W TYCHACH
PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 49 ZMIENIONO: § 6,
§ 19 UST. 1, § 32 UST. 1 PKT. 14 DODANO: § 16 UST.
6, § 24 UST. 2 PKT. 8 USUNIĘTO: § 5 UST. 5, § 17 UST.
4, § 20 UST. 4 LIT. C
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ROSIKOWSKI
2. JANUSZ 3. 55080505756 wpisać: 2 1. JASIŃSKI
2. BRONISŁAW 3. 61101409215
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. LEROCH 2. ALEK-
SANDRA 3. 80022800626 4. PROKURA ŁĄCZNA - DO
WYKONYWANIA W IMIENIU TYSKI SPORT SPÓŁKI
AKCYJNEJ WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH
I POZASĄDOWYCH W TEN SPOSÓB, ŻE DO WAŻ-
NOŚCI CZYNNOŚCI PODJĘTEJ W IMIENIU TYSKI
SPORT SPÓŁKI AKCYJNEJ POTRZEBNE JEST
WSPÓLNE ZŁOŻENIE ZGODNYCH OŚWIADCZEŃ
WOLI PRZEZ OBU PROKURENTÓW. 2 1. MICH-
NIEWSKA 2. ADRIANNA 3. 76121815782 4. PRO-
KURA ŁĄCZNA - DO WYKONYWANIA W IMIENIU
TYSKI SPORT SPÓŁKI AKCYJNEJ WSZYSTKICH
CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH
W TEN SPOSÓB, ŻE DO WAŻNOŚCI CZYNNO-
ŚCI PODJĘTEJ W IMIENIU TYSKI SPORT SPÓŁKI
AKCYJNEJ POTRZEBNE JEST WSPÓLNE ZŁOŻE-
NIE ZGODNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI PRZEZ OBU
PROKURENTÓW.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykre-
ślić: 1 1. 77 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA
SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO wpi-
sać: 2 1. 93 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTO-
WYCH wykreślić: 1 2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE
OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 2 2. 56 10 A RESTAU-
RACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONO-
MICZNE 3 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA
DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 4 2. 56 30
Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
5 2. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAW-
NICZA 6 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻA-
WIONYMI 7 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBRO-
CIE NIERUCHOMOŚCIAMI 8 2. 81 10 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM
PORZĄDKU W BUDYNKACH 9 2. 47 19 Z POZO-


STAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH wpisać:
10 2. 93 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTO-
WYCH 11 2. 93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA ZE SPORTEM 12 2. 93 29 Z POZO-
STAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKRE-
ACYJNA 13 2. 96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ 14
2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHO-
MOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
15 2. 85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI
SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKRE-
ACYJNYCH 16 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALI-
ZOWANYCH SKLEPACH 17 2. 47 71 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPE-
CJALIZOWANYCH SKLEPACH 18 2. 73 11 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
Poz. 1052692. TYSKI SPORT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000383275. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.04.2011.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/25876/18/855]

W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.07.2018R., REP.
A NR 9338/2018, NOTARIUSZ DARIUSZ CELIŃSKI,
KANCELARIA NOTARIALNA BENIAMIN SKABA,
DARIUSZ CELIŃSKI SPÓŁKA CYWILNA W TYCHACH
PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 49 ZMIENIONO: § 6,
§ 19 UST. 1, § 32 UST. 1 PKT. 14 DODANO: § 16 UST.
6, § 24 UST. 2 PKT. 8 USUNIĘTO: § 5 UST. 5, § 17 UST.
4, § 20 UST. 4 LIT. C
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ROSIKOWSKI
2. JANUSZ 3. 55080505756 wpisać: 2 1. JASIŃSKI
2. BRONISŁAW 3. 61101409215
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. LEROCH 2. ALEK-
SANDRA 3. 80022800626 4. PROKURA ŁĄCZNA - DO
WYKONYWANIA W IMIENIU TYSKI SPORT SPÓŁKI
AKCYJNEJ WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH
I POZASĄDOWYCH W TEN SPOSÓB, ŻE DO WAŻ-
NOŚCI CZYNNOŚCI PODJĘTEJ W IMIENIU TYSKI
SPORT SPÓŁKI AKCYJNEJ POTRZEBNE JEST
WSPÓLNE ZŁOŻENIE ZGODNYCH OŚWIADCZEŃ
WOLI PRZEZ OBU PROKURENTÓW. 2 1. MICH-
NIEWSKA 2. ADRIANNA 3. 76121815782 4. PRO-
KURA ŁĄCZNA - DO WYKONYWANIA W IMIENIU
TYSKI SPORT SPÓŁKI AKCYJNEJ WSZYSTKICH
CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH
W TEN SPOSÓB, ŻE DO WAŻNOŚCI CZYNNO-
ŚCI PODJĘTEJ W IMIENIU TYSKI SPORT SPÓŁKI
AKCYJNEJ POTRZEBNE JEST WSPÓLNE ZŁOŻE-
NIE ZGODNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI PRZEZ OBU
PROKURENTÓW.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykre-
ślić: 1 1. 77 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA
SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO wpi-
sać: 2 1. 93 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTO-
WYCH wykreślić: 1 2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE
OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 2 2. 56 10 A RESTAU-
RACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONO-
MICZNE 3 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA
DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 4 2. 56 30
Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
5 2. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAW-
NICZA 6 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻA-
WIONYMI 7 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBRO-
CIE NIERUCHOMOŚCIAMI 8 2. 81 10 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM
PORZĄDKU W BUDYNKACH 9 2. 47 19 Z POZO-


STAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH wpisać:
10 2. 93 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTO-
WYCH 11 2. 93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA ZE SPORTEM 12 2. 93 29 Z POZO-
STAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKRE-
ACYJNA 13 2. 96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ 14
2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHO-
MOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
15 2. 85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI
SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKRE-
ACYJNYCH 16 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALI-
ZOWANYCH SKLEPACH 17 2. 47 71 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPE-
CJALIZOWANYCH SKLEPACH 18 2. 73 11 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki