Szczegóły spółki

Nazwa KPSZW SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8992727033
REGON 021497027
KRS 0000381823
Adres Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6420Z — działalność holdingów finansowych
  • 6430Z — działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
  • 6621Z — działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
  • 6622Z — działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
  • 6629Z — pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
  • 6920Z — działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
  • 7010Z — działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
  • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  • 7490Z — pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 8230Z — działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 1.4 1.02
Zadłużenie / kapitał (D/E) -3.52 -49.24
Płynność bieżąca (CR) 0.14 0.28
Płynność szybka (QR) 0.14 0.28
Złota/srebrna reguła bilansowa -3.52 -49.24
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -203.74% 82.11%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 132.35% -1611.87%
Rentowność aktywów (ROA) -52.44% 33.42%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki