Szczegóły spółki

Nazwa BUDOWLANI RUGBY SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7262638279
REGON 101046580
KRS 0000379312
Adres Aleja T. Kościuszki 59/61 lok. 701, 90-514 Łódź
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2020-02-27 40/2020 284
Poz. 90604. BUDOWLANI RUGBY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000379312. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.03.2011.
[LD.XX NS-REJ.KRS/2263/20/475]

W dniu 20.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M.
ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ wpisać:... (rozwiń)
Poz. 90604. BUDOWLANI RUGBY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000379312. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.03.2011.
[LD.XX NS-REJ.KRS/2263/20/475]

W dniu 20.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M.
ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ wpisać:... (rozwiń)
2019-07-12 134/2019 1099
Poz. 669208. BUDOWLANI RUGBY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000379312. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.03.2011.
[RDF/142817/19/146]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 669208. BUDOWLANI RUGBY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000379312. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.03.2011.
[RDF/142817/19/146]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1099
Poz. 669209. BUDOWLANI RUGBY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000379312. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.03.2011.
[RDF/142817/19/547]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 669209. BUDOWLANI RUGBY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000379312. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.03.2011.
[RDF/142817/19/547]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1099
Poz. 669210. BUDOWLANI RUGBY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000379312. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.03.2011.
[RDF/142818/19/259]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 669210. BUDOWLANI RUGBY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000379312. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.03.2011.
[RDF/142818/19/259]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1099
Poz. 669211. BUDOWLANI RUGBY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000379312. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.03.2011.
[RDF/142818/19/660]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 669211. BUDOWLANI RUGBY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000379312. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.03.2011.
[RDF/142818/19/660]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-01 64/2019 534
Poz. 152199. BUDOWLANI RUGBY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000379312. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.03.2011.
[LD.XX NS-REJ.KRS/356/19/342]

W dniu 25.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 27.06.2019 R. NOTARIUSZ ANNA TOSIK-STRZĘ-
PEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP.
A NR 1575/2018 - ZMIANA TREŚCI §10 STATUTU.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 245000,00 ZŁ wpi-
sać: 1. 545000,00 ZŁ wykreślić: 3. 245 wpisać: 3. 545
wykreślić: 5. 245000,00 ZŁ wpisać: 5. 545000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. D 2. 300 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 152199. BUDOWLANI RUGBY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000379312. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.03.2011.
[LD.XX NS-REJ.KRS/356/19/342]

W dniu 25.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 27.06.2019 R. NOTARIUSZ ANNA TOSIK-STRZĘ-
PEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP.
A NR 1575/2018 - ZMIANA TREŚCI §10 STATUTU.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 245000,00 ZŁ wpi-
sać: 1. 545000,00 ZŁ wykreślić: 3. 245 wpisać: 3. 545
wykreślić: 5. 245000,00 ZŁ wpisać: 5. 545000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. D 2. 300 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2018-10-10 197/2018 744
Poz. 594256. BUDOWLANI RUGBY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000379312. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.03.2011.
[RDF/397871/18/251]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 594256. BUDOWLANI RUGBY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000379312. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.03.2011.
[RDF/397871/18/251]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-20 183/2018 632
Poz. 448397. BUDOWLANI RUGBY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000379312. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.03.2011.
[RDF/281384/18/767]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 448397. BUDOWLANI RUGBY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000379312. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.03.2011.
[RDF/281384/18/767]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-20 183/2018 632
Poz. 448398. BUDOWLANI RUGBY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000379312. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.03.2011.
[RDF/281385/18/168]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 448398. BUDOWLANI RUGBY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000379312. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.03.2011.
[RDF/281385/18/168]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-20 183/2018 632
Poz. 448399. BUDOWLANI RUGBY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000379312. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.03.2011.
[RDF/281386/18/569]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 448399. BUDOWLANI RUGBY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000379312. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.03.2011.
[RDF/281386/18/569]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017