Szczegóły spółki

Nazwa "MAKROCHEM" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7123240544
REGON 060741528
KRS 0000378832
Adres ul. Mariana Rapackiego 2, 20-150 Lublin
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4675Z — sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.58 0.59
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.37 1.46
Płynność bieżąca (CR) 4.0 2.34
Płynność szybka (QR) 3.04 1.39
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.37 1.46
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 4.19% 4.66%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 14.74% 17.18%
Rentowność aktywów (ROA) 6.23% 6.98%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-23 15/2020 288 34500
Poz. 34500. „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378832. SĄD REJONOWY LUBLIN-
-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.02.2011.
[LU.VI NS-REJ.KRS/760/20/635]W dniu 16.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. LEZIAK
2. MIROSŁAW EDWARD 3. 64020505530 4. PRO-
KURA SAMOISTNA
Poz. 34500. „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378832. SĄD REJONOWY LUBLIN-
-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.02.2011.
[LU.VI NS-REJ.KRS/760/20/635]W dniu 16.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. LEZIAK
2. MIROSŁAW EDWARD 3. 64020505530 4. PRO-
KURA SAMOISTNA
2019-10-04 193/2019 449 1057193
Poz. 1057193. „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378832. SĄD REJONOWY LUBLIN-
-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.02.2011.
[LU.VI NS-REJ.KRS/15933/19/465]

W dniu 27.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały 1 (dla pozycji: 1. „MAKRO-
CHEM” SPÓŁKA AKCYJNA SUCURSAL EN ESPAŇA
2. kraj HISZPANIA województwo NAVARRA gmina
VIANA miejscowość VIANA) wykreślić: 2. kraj
HISZPANIA województwo NAVARRA gmina VIANA
miejscowość VIANA wpisać: 2. kraj HISZPANIA
województwo LA RIOJA gmina ARRUBAL miejsco-
wość ARRUBAL wykreślić: 3. miejscowość VIANA
ulica CAMINO DE LA SERNA nr domu 2 kod pocz-
towy 31230 poczta VIANA kraj HISZPANIA wpisać:
3. miejscowość ARRUBAL ulica CALLE RIO PIQU-
ERAS nr domu 146 kod pocztowy 26151 poczta
ARRUBAL kraj HISZPANIA


Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. LEZIAK 2. MIROSŁAW EDWARD 3. 64020505530
5. PREZES 6. NIE wpisać: 2 1. LEWENBERG 2. IGOR
3. 69021016076 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. PILECKA 2. GRAŻYNA
AUGUSTYNA 3. 64012809402 4. PROKURA SAMO-
ISTNA 2 1. SZWAJKA 2. JAKUB 3. 78122101635
4. PROKURA SAMOISTNA 3 1. KOCOŁ 2. PAWEŁ
JAN 3. 64013108838 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 1057193. „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378832. SĄD REJONOWY LUBLIN-
-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.02.2011.
[LU.VI NS-REJ.KRS/15933/19/465]

W dniu 27.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały 1 (dla pozycji: 1. „MAKRO-
CHEM” SPÓŁKA AKCYJNA SUCURSAL EN ESPAŇA
2. kraj HISZPANIA województwo NAVARRA gmina
VIANA miejscowość VIANA) wykreślić: 2. kraj
HISZPANIA województwo NAVARRA gmina VIANA
miejscowość VIANA wpisać: 2. kraj HISZPANIA
województwo LA RIOJA gmina ARRUBAL miejsco-
wość ARRUBAL wykreślić: 3. miejscowość VIANA
ulica CAMINO DE LA SERNA nr domu 2 kod pocz-
towy 31230 poczta VIANA kraj HISZPANIA wpisać:
3. miejscowość ARRUBAL ulica CALLE RIO PIQU-
ERAS nr domu 146 kod pocztowy 26151 poczta
ARRUBAL kraj HISZPANIA


Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. LEZIAK 2. MIROSŁAW EDWARD 3. 64020505530
5. PREZES 6. NIE wpisać: 2 1. LEWENBERG 2. IGOR
3. 69021016076 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. PILECKA 2. GRAŻYNA
AUGUSTYNA 3. 64012809402 4. PROKURA SAMO-
ISTNA 2 1. SZWAJKA 2. JAKUB 3. 78122101635
4. PROKURA SAMOISTNA 3 1. KOCOŁ 2. PAWEŁ
JAN 3. 64013108838 4. PROKURA SAMOISTNA
2019-07-16 136/2019 1101 709803
Poz. 709803. „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378832. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.02.2011.
[RDF/147429/19/239]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 709803. „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378832. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.02.2011.
[RDF/147429/19/239]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-16 136/2019 1101 709804
Poz. 709804. „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378832. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.02.2011.
[RDF/147429/19/640]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 709804. „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378832. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.02.2011.
[RDF/147429/19/640]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-16 136/2019 1101 709805
Poz. 709805. „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378832. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.02.2011.
[RDF/147429/19/41]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 709805. „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378832. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.02.2011.
[RDF/147429/19/41]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-16 136/2019 1101 709806
Poz. 709806. „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378832. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.02.2011.
[RDF/147430/19/644]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 709806. „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378832. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.02.2011.
[RDF/147430/19/644]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-16 136/2019 1101 709807
Poz. 709807. „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378832. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.02.2011.
[RDF/147441/19/467]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 709807. „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378832. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.02.2011.
[RDF/147441/19/467]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-16 136/2019 1101 709808
Poz. 709808. „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378832. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.02.2011.
[RDF/147441/19/868]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 709808. „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378832. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.02.2011.
[RDF/147441/19/868]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-16 136/2019 1101 709809
Poz. 709809. „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378832. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.02.2011.
[RDF/147441/19/269]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 709809. „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378832. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.02.2011.
[RDF/147441/19/269]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-16 136/2019 1101 709810
Poz. 709810. „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378832. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.02.2011.
[RDF/147441/19/670]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 709810. „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378832. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.02.2011.
[RDF/147441/19/670]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-19 118/2019 662 428948
Poz. 428948. „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378832. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.02.2011.
[RDF/122599/18/240]

W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428948. „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378832. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.02.2011.
[RDF/122599/18/240]

W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-06-19 118/2019 662 428949
Poz. 428949. „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378832. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.02.2011.
[RDF/122599/18/641]

W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428949. „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378832. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.02.2011.
[RDF/122599/18/641]

W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-06-19 118/2019 662 428950
Poz. 428950. „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378832. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.02.2011.
[RDF/122600/18/305]

W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428950. „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378832. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.02.2011.
[RDF/122600/18/305]

W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-06-19 118/2019 662 428951
Poz. 428951. „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378832. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.02.2011.
[RDF/122605/18/910]

W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428951. „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378832. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.02.2011.
[RDF/122605/18/910]

W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-05 194/2018 652 558575
Poz. 558575. „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378832. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.02.2011.
[RDF/389788/18/413]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 558575. „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378832. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.02.2011.
[RDF/389788/18/413]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-05 194/2018 652 558576
Poz. 558576. „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378832. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.02.2011.
[RDF/389789/18/814]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 558576. „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378832. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.02.2011.
[RDF/389789/18/814]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-05 194/2018 652 558577
Poz. 558577. „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378832. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.02.2011.
[RDF/389790/18/526]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 558577. „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378832. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.02.2011.
[RDF/389790/18/526]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-05 194/2018 652 558578
Poz. 558578. „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378832. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.02.2011.
[RDF/389791/18/927]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 558578. „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378832. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.02.2011.
[RDF/389791/18/927]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-05 194/2018 652 558579
Poz. 558579. „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378832. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.02.2011.
[RDF/390403/18/905]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 558579. „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378832. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.02.2011.
[RDF/390403/18/905]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-05 194/2018 652 558580
Poz. 558580. „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378832. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.02.2011.
[RDF/390404/18/306]W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 558580. „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378832. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.02.2011.
[RDF/390404/18/306]W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-05 194/2018 653 558581
Poz. 558581. „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378832. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.02.2011.
[RDF/390405/18/707]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 558581. „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378832. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.02.2011.
[RDF/390405/18/707]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-05 194/2018 653 558582
Poz. 558582. „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378832. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.02.2011.
[RDF/390406/18/108]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 558582. „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378832. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.02.2011.
[RDF/390406/18/108]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-18 181/2018 655 428705
Poz. 428705. „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378832. SĄD REJONOWY LUBLIN-
-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.02.2011.
[LU.VI NS-REJ.KRS/9429/18/319]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 21.05.2018, REPERTORIUM
A NUMER 2249/2018 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTA-
RIUSZA MICHAŁA KOWALCZYKA W KANCELARII
NOTARIALNEJ PRZY ULICY 3 MAJA 10/4 W LUBLI-
NIE. ZMIENIONO § 25 STATUTU, PRZYJĘTO TEKST
JEDNOLITY STATUTU.
Poz. 428705. „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378832. SĄD REJONOWY LUBLIN-
-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.02.2011.
[LU.VI NS-REJ.KRS/9429/18/319]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 21.05.2018, REPERTORIUM
A NUMER 2249/2018 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTA-
RIUSZA MICHAŁA KOWALCZYKA W KANCELARII
NOTARIALNEJ PRZY ULICY 3 MAJA 10/4 W LUBLI-
NIE. ZMIENIONO § 25 STATUTU, PRZYJĘTO TEKST
JEDNOLITY STATUTU.
2018-02-01 23/2018 365 30566
Poz. 30566. „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378832. SĄD REJONOWY LUBLIN-
-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.02.2011.
[LU.VI NS-REJ.KRS/688/18/407]

W dniu 26.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. „MAKROCHEM”
SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W CHRUŚCIELU 2. kraj
POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE
powiat BRANIEWSKI gmina PŁOSKINIA miejsco-
wość CHRUŚCIEL 3. miejscowość CHRUŚCIEL
nr domu 4A kod pocztowy 14-526 poczta PŁOSKI-
NIA kraj POLSKA
Poz. 30566. „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378832. SĄD REJONOWY LUBLIN-
-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.02.2011.
[LU.VI NS-REJ.KRS/688/18/407]

W dniu 26.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. „MAKROCHEM”
SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W CHRUŚCIELU 2. kraj
POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE
powiat BRANIEWSKI gmina PŁOSKINIA miejsco-
wość CHRUŚCIEL 3. miejscowość CHRUŚCIEL
nr domu 4A kod pocztowy 14-526 poczta PŁOSKI-
NIA kraj POLSKA

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki