Szczegóły spółki

Nazwa EXG INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5732821041
REGON 241808103
KRS 0000378337
Adres ul. Dekabrystów 10, 42-218 Częstochowa
Telefon 343 606 060
Faks 343 606 060
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-11-14 220/2019 351 1122650
Poz. 1122650. EXG INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000378337. SĄD REJONOWY
W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.02.2011.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/7558/19/843]

W dniu 06.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M.
CZĘSTOCHOWA gmina M. CZĘSTOCHOWA miej-
scowość CZĘSTOCHOWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA
gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTO-
CHOWA wykreślić: 2. miejscowość CZĘSTOCHOWA
ulica OKÓLNA nr domu 103 kod pocztowy 42-218
poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. DEKA-
BRYSTÓW nr domu 10 kod pocztowy 42-218 poczta
CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA
Poz. 1122650. EXG INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000378337. SĄD REJONOWY
W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.02.2011.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/7558/19/843]

W dniu 06.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M.
CZĘSTOCHOWA gmina M. CZĘSTOCHOWA miej-
scowość CZĘSTOCHOWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA
gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTO-
CHOWA wykreślić: 2. miejscowość CZĘSTOCHOWA
ulica OKÓLNA nr domu 103 kod pocztowy 42-218
poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. DEKA-
BRYSTÓW nr domu 10 kod pocztowy 42-218 poczta
CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA
2019-05-06 86/2019 352 259892
Poz. 259892. EXG INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000378337. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.02.2011.
[RDF/108976/19/61]

W dniu 25.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 259892. EXG INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000378337. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.02.2011.
[RDF/108976/19/61]

W dniu 25.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-06 86/2019 352 259893
Poz. 259893. EXG INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000378337. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.02.2011.
[RDF/108976/19/462]

W dniu 25.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 259893. EXG INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000378337. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.02.2011.
[RDF/108976/19/462]

W dniu 25.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-06 86/2019 352 259894
Poz. 259894. EXG INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000378337. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.02.2011.
[RDF/108976/19/863]

W dniu 25.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 259894. EXG INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000378337. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.02.2011.
[RDF/108976/19/863]

W dniu 25.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-11-16 222/2018 1250 1052242
Poz. 1052242. EXG INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000378337. SĄD REJONOWY
W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.02.2011.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/7958/18/244]

W dniu 26.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SOCHA JAKUBOW-
SKA 2. MARTA AGNIESZKA 3. 97061907906
Poz. 1052242. EXG INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000378337. SĄD REJONOWY
W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.02.2011.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/7958/18/244]

W dniu 26.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SOCHA JAKUBOW-
SKA 2. MARTA AGNIESZKA 3. 97061907906
2018-06-04 106/2018 451 151203
Poz. 151203. EXG INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000378337. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.02.2011.
[RDF/68091/18/925]

W dniu 18.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 151203. EXG INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000378337. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.02.2011.
[RDF/68091/18/925]

W dniu 18.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-04 106/2018 451 151204
Poz. 151204. EXG INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000378337. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.02.2011.
[RDF/68092/18/326]

W dniu 18.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 151204. EXG INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000378337. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.02.2011.
[RDF/68092/18/326]

W dniu 18.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-04 106/2018 452 151205
Poz. 151205. EXG INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000378337. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.02.2011.
[RDF/68093/18/727]

W dniu 18.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 151205. EXG INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000378337. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.02.2011.
[RDF/68093/18/727]

W dniu 18.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki