Szczegóły spółki

Nazwa STAWY MILICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9161388540
REGON 021461756
KRS 0000378062
Adres Ruda Sułowska 20, 56-300
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 0322Z — chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.14 0.23
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.16 0.3
Płynność bieżąca (CR) 1.45 7.86
Płynność szybka (QR) 0.88 7.22
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.16 0.3
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -167.84% -63.29%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -11.53% -5.45%
Rentowność aktywów (ROA) -9.94% -4.2%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-18 54/2020 322 127081
Poz. 127081. STAWY MILICKIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378062. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 10.02.2011.
[WR.IX NS-REJ.KRS/5226/20/607]

W dniu 10.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 22.12.2019 R., REPERTORIUM A NUMER
27001/2019, NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK
Z KANCELARII NOTARIALNEJ PROWADZONEJ NA
ZASADACH SPÓŁKI CYWILNEJ WE WROCŁAWIU,
RYNEK NR 7, ZMIENIONO TREŚĆ § 11 I § 12 STA-
TUTU.
Poz. 127081. STAWY MILICKIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378062. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 10.02.2011.
[WR.IX NS-REJ.KRS/5226/20/607]

W dniu 10.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 22.12.2019 R., REPERTORIUM A NUMER
27001/2019, NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK
Z KANCELARII NOTARIALNEJ PROWADZONEJ NA
ZASADACH SPÓŁKI CYWILNEJ WE WROCŁAWIU,
RYNEK NR 7, ZMIENIONO TREŚĆ § 11 I § 12 STA-
TUTU.
2020-03-03 43/2020 338 98111
Poz. 98111. STAWY MILICKIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378062. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 10.02.2011.
[WR.IX NS-REJ.KRS/1507/20/385]

W dniu 25.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej BIURO@STAWYMI-
LICKIE.PL 4. Adres strony internetowej WWWW.
STAWYMILICKIE.PL
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 11.12.2019
R., REPERTORIUM A NUMER 28853/2019, NOTA-
RIUSZ BARTOSZ MASTERNAK Z KANCELARII
NOTARIALNEJ PROWADZONEJ NA ZASADACH
SPÓŁKI CYWILNEJ WE WROCŁAWIU, RYNEK NR 7,
ZMIENIONO TREŚĆ § 6 STATUTU.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 177309000,00
ZŁ wpisać: 1. 179158000,00 ZŁ wykreślić: 3. 177309
wpisać: 3. 179158 wykreślić: 5. 177309000,00 ZŁ
wpisać: 5. 179158000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. SERIA A)
wykreślić: 2. 177309 wpisać: 2. 179158
Poz. 98111. STAWY MILICKIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378062. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 10.02.2011.
[WR.IX NS-REJ.KRS/1507/20/385]

W dniu 25.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej BIURO@STAWYMI-
LICKIE.PL 4. Adres strony internetowej WWWW.
STAWYMILICKIE.PL
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 11.12.2019
R., REPERTORIUM A NUMER 28853/2019, NOTA-
RIUSZ BARTOSZ MASTERNAK Z KANCELARII
NOTARIALNEJ PROWADZONEJ NA ZASADACH
SPÓŁKI CYWILNEJ WE WROCŁAWIU, RYNEK NR 7,
ZMIENIONO TREŚĆ § 6 STATUTU.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 177309000,00
ZŁ wpisać: 1. 179158000,00 ZŁ wykreślić: 3. 177309
wpisać: 3. 179158 wykreślić: 5. 177309000,00 ZŁ
wpisać: 5. 179158000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. SERIA A)
wykreślić: 2. 177309 wpisać: 2. 179158
2019-10-30 211/2019 277 1100408
Poz. 1100408. STAWY MILICKIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378062. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 10.02.2011.
[WR.IX NS-REJ.KRS/17807/19/147]

W dniu 23.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. LEWANDOWSKI
2. ROBERT GRZEGORZ 3. 73030805039 wpisać:
2 1. ŁUCZYSZYN 2. ANDRZEJ 3. 66120210558
Poz. 1100408. STAWY MILICKIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378062. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 10.02.2011.
[WR.IX NS-REJ.KRS/17807/19/147]

W dniu 23.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. LEWANDOWSKI
2. ROBERT GRZEGORZ 3. 73030805039 wpisać:
2 1. ŁUCZYSZYN 2. ANDRZEJ 3. 66120210558
2019-07-09 131/2019 1128 609839
Poz. 609839. STAWY MILICKIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378062. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.02.2011.
[RDF/137367/19/657]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 609839. STAWY MILICKIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378062. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.02.2011.
[RDF/137367/19/657]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-09 131/2019 1128 609840
Poz. 609840. STAWY MILICKIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378062. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.02.2011.
[RDF/137367/19/58]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 609840. STAWY MILICKIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378062. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.02.2011.
[RDF/137367/19/58]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-09 131/2019 1128 609841
Poz. 609841. STAWY MILICKIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378062. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.02.2011.
[RDF/137367/19/459]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 609841. STAWY MILICKIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378062. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.02.2011.
[RDF/137367/19/459]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-09 131/2019 1128 609842
Poz. 609842. STAWY MILICKIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378062. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.02.2011.
[RDF/137367/19/860]
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 609842. STAWY MILICKIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378062. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.02.2011.
[RDF/137367/19/860]
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-02-20 36/2019 267 77421
Poz. 77421. STAWY MILICKIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378062. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 10.02.2011.
[WR.IX NS-REJ.KRS/3515/19/72]

W dniu 13.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ŻARCZYŃSKA
2. BEATA WŁADYSŁAWA 3. 68032601448 wpisać:
2 1. WOJCIECHOWICZ 2. ARKADIUSZ ROBERT
3. 72080100453
Poz. 77421. STAWY MILICKIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378062. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 10.02.2011.
[WR.IX NS-REJ.KRS/3515/19/72]

W dniu 13.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ŻARCZYŃSKA
2. BEATA WŁADYSŁAWA 3. 68032601448 wpisać:
2 1. WOJCIECHOWICZ 2. ARKADIUSZ ROBERT
3. 72080100453
2019-01-18 13/2019 287 30863
Poz. 30863. STAWY MILICKIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378062. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 10.02.2011.
[WR.IX NS-REJ.KRS/432/19/197]

W dniu 11.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-


cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. WYBIERAŁA 2. PAWEŁ 3. 74041413978 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 30863. STAWY MILICKIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378062. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 10.02.2011.
[WR.IX NS-REJ.KRS/432/19/197]

W dniu 11.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-


cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. WYBIERAŁA 2. PAWEŁ 3. 74041413978 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE
2018-11-08 217/2018 1363 961711
Poz. 961711. STAWY MILICKIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378062. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 10.02.2011.
[WR.IX NS-REJ.KRS/24087/18/698]

W dniu 22.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 17.05.2018 R. REPERTORIUM A NUMER
49620/2018, NOTARIUSZ BARTOSZ RAJEWICZ
Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU,
ZMIENIONO TREŚĆ § 6 STATUTU.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 173209000,00
ZŁ wpisać: 1. 177309000,00 ZŁ wykreślić: 3. 173209
wpisać: 3. 177309 wykreślić: 5. 173209000,00 ZŁ
wpisać: 5. 177309000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. SERIA A)
wykreślić: 2. 173209 wpisać: 2. 177309
Poz. 961711. STAWY MILICKIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378062. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 10.02.2011.
[WR.IX NS-REJ.KRS/24087/18/698]

W dniu 22.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 17.05.2018 R. REPERTORIUM A NUMER
49620/2018, NOTARIUSZ BARTOSZ RAJEWICZ
Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU,
ZMIENIONO TREŚĆ § 6 STATUTU.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 173209000,00
ZŁ wpisać: 1. 177309000,00 ZŁ wykreślić: 3. 173209
wpisać: 3. 177309 wykreślić: 5. 173209000,00 ZŁ
wpisać: 5. 177309000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. SERIA A)
wykreślić: 2. 173209 wpisać: 2. 177309
2018-11-08 217/2018 1363 961712
Poz. 961712. STAWY MILICKIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378062. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 10.02.2011.
[WR.IX NS-REJ.KRS/24086/18/297]

W dniu 22.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 11.07.2018 R., REPERTORIUM A NUMER
16497/2018, NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK
Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU,
ZMIENIONO TREŚĆ § 1, § 8, § 10, § 11, § 14, § 15,
§ 17 STATUTU.
Poz. 961712. STAWY MILICKIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378062. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 10.02.2011.
[WR.IX NS-REJ.KRS/24086/18/297]

W dniu 22.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 11.07.2018 R., REPERTORIUM A NUMER
16497/2018, NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK
Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU,
ZMIENIONO TREŚĆ § 1, § 8, § 10, § 11, § 14, § 15,
§ 17 STATUTU.
2018-07-05 129/2018 394 244033
Poz. 244033. STAWY MILICKIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378062.SYSTEM, wpis do rejestru:
10.02.2011.
[RDF/101182/18/637]

W dniu 05.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 244033. STAWY MILICKIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378062.SYSTEM, wpis do rejestru:
10.02.2011.
[RDF/101182/18/637]

W dniu 05.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-05 129/2018 394 244034
Poz. 244034. STAWY MILICKIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378062.SYSTEM, wpis do rejestru:
10.02.2011.
[RDF/101183/18/38]

W dniu 05.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 244034. STAWY MILICKIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378062.SYSTEM, wpis do rejestru:
10.02.2011.
[RDF/101183/18/38]

W dniu 05.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-05 129/2018 394 244035
Poz. 244035. STAWY MILICKIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378062.SYSTEM, wpis do rejestru:
10.02.2011.
[RDF/101184/18/439]

W dniu 05.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 244035. STAWY MILICKIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378062.SYSTEM, wpis do rejestru:
10.02.2011.
[RDF/101184/18/439]

W dniu 05.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-22 120/2018 399 206099
Poz. 206099. STAWY MILICKIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378062. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 10.02.2011.
[WR.IX NS-REJ.KRS/12000/18/174]

W dniu 22.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki PRub. Informacja
o wniesieniu aportu wykreślić: 1 1. 8000000,00 ZŁ
Poz. 206099. STAWY MILICKIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378062. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 10.02.2011.
[WR.IX NS-REJ.KRS/12000/18/174]

W dniu 22.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki PRub. Informacja
o wniesieniu aportu wykreślić: 1 1. 8000000,00 ZŁ
2018-05-08 88/2018 345 117337
Poz. 117337. STAWY MILICKIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378062. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 10.02.2011.
[WR.IX NS-REJ.KRS/11673/18/159]

W dniu 27.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 13.03.2018 R., REPERTORIUM A NUMER
628/2018, NOTARIUSZ IGA FUJAK, KANCELARIA
NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. SUKIEN-
NICE NR 6 LOK. 402.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 171306000,00


ZŁ wpisać: 1. 173209000,00 ZŁ wykreślić: 3. 171306
wpisać: 3. 173209 wykreślić: 4. 1000,00 ZŁ wpisać:
4. 1000,00 ZŁ wykreślić: 5. 171306000,00 ZŁ wpisać:
5. 173209000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. SERIA A)
wykreślić: 2. 171306 wpisać: 2. 173209
Poz. 117337. STAWY MILICKIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378062. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 10.02.2011.
[WR.IX NS-REJ.KRS/11673/18/159]

W dniu 27.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 13.03.2018 R., REPERTORIUM A NUMER
628/2018, NOTARIUSZ IGA FUJAK, KANCELARIA
NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. SUKIEN-
NICE NR 6 LOK. 402.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 171306000,00


ZŁ wpisać: 1. 173209000,00 ZŁ wykreślić: 3. 171306
wpisać: 3. 173209 wykreślić: 4. 1000,00 ZŁ wpisać:
4. 1000,00 ZŁ wykreślić: 5. 171306000,00 ZŁ wpisać:
5. 173209000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. SERIA A)
wykreślić: 2. 171306 wpisać: 2. 173209
2018-02-06 26/2018 332 34495
Poz. 34495. STAWY MILICKIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378062. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 10.02.2011.
[WR.IX NS-REJ.KRS/34287/17/904]

W dniu 30.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 9. Emisje akcji wykreślić: 1 1. A 2. 154450
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 34495. STAWY MILICKIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000378062. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 10.02.2011.
[WR.IX NS-REJ.KRS/34287/17/904]

W dniu 30.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 9. Emisje akcji wykreślić: 1 1. A 2. 154450
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki