Szczegóły spółki

Nazwa PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE OPTOLAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7010281085
REGON 142804062
KRS 0000377828
Adres ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
Telefon 183 521 011
Faks 183 521 011
E-mail optolandpolska@optolandpolska.pl
WWW www.optolandpolska.pl
PKD
 • 6110Z — działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-08 131/2020 554 395988
Poz. 395988. PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNI-
KACYJNE OPTOLAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000377828. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.02.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/31710/20/122]

W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 26.02.2020 R., REP. A NR 654/2020, ZASTĘPCA
NOTARIALNY KONRAD BARAŃSKI, ZASTĘPCA
NOTARIUSZA ELŻBIETY DUDKOWSKIEJ-WAW-
RZYCKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKO-
WIE, ZMIANA: § 6 UST. 3, § 6 UST. 4, § 22 UST.
3 UMOWY SPÓŁKI
Poz. 395988. PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNI-
KACYJNE OPTOLAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000377828. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.02.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/31710/20/122]

W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 26.02.2020 R., REP. A NR 654/2020, ZASTĘPCA
NOTARIALNY KONRAD BARAŃSKI, ZASTĘPCA
NOTARIUSZA ELŻBIETY DUDKOWSKIEJ-WAW-
RZYCKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKO-
WIE, ZMIANA: § 6 UST. 3, § 6 UST. 4, § 22 UST.
3 UMOWY SPÓŁKI
2020-07-01 126/2020 438 366207
Poz. 366207. PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNI-
KACYJNE OPTOLAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000377828. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2011.
[RDF/208993/20/974]

W dniu 19.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 366207. PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNI-
KACYJNE OPTOLAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000377828. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2011.
[RDF/208993/20/974]

W dniu 19.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-07-01 126/2020 438 366208
Poz. 366208. PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNI-
KACYJNE OPTOLAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000377828. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2011.
[RDF/208993/20/375]

W dniu 19.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 366208. PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNI-
KACYJNE OPTOLAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000377828. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2011.
[RDF/208993/20/375]

W dniu 19.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-07-01 126/2020 438 366209
Poz. 366209. PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNI-
KACYJNE OPTOLAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000377828. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2011.
[RDF/208993/20/776]

W dniu 19.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 366209. PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNI-
KACYJNE OPTOLAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000377828. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2011.
[RDF/208993/20/776]

W dniu 19.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-07-01 126/2020 438 366210
Poz. 366210. PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNI-
KACYJNE OPTOLAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000377828. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2011.
[RDF/208993/20/177]

W dniu 19.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 366210. PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNI-
KACYJNE OPTOLAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000377828. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2011.
[RDF/208993/20/177]

W dniu 19.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-01-21 13/2020 293 30386
Poz. 30386. PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKA-
CYJNE OPTOLAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000377828. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.02.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/1331/20/740]

W dniu 15.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej OPTOLANDPOL-
SKA@OPTOLANDPOLSKA.PL 4. Adres strony inter-
netowej HTTP://WWW.OPTOLANDPOLSKA.PL
Poz. 30386. PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKA-
CYJNE OPTOLAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000377828. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.02.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/1331/20/740]

W dniu 15.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej OPTOLANDPOL-
SKA@OPTOLANDPOLSKA.PL 4. Adres strony inter-
netowej HTTP://WWW.OPTOLANDPOLSKA.PL
2019-10-23 206/2019 465 1088751
Poz. 1088751. PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNI-
KACYJNE OPTOLAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000377828. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.02.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/71227/19/799]

W dniu 16.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 28.08.2019 R., REP. A NR 2770/2019, NOTARIUSZ
ELŻBIETA DUDKOWSKA-WAWRZYCKA, KANCELA-
RIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, DODANO: § 6.6,
§ 6.7
Poz. 1088751. PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNI-
KACYJNE OPTOLAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000377828. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.02.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/71227/19/799]

W dniu 16.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 28.08.2019 R., REP. A NR 2770/2019, NOTARIUSZ
ELŻBIETA DUDKOWSKA-WAWRZYCKA, KANCELA-
RIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, DODANO: § 6.6,
§ 6.7
2019-07-30 146/2019 1156 910191
Poz. 910191. PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNI-
KACYJNE OPTOLAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000377828. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2011.
[RDF/167200/19/339]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 910191. PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNI-
KACYJNE OPTOLAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000377828. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2011.
[RDF/167200/19/339]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-30 146/2019 1156 910192
Poz. 910192. PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNI-
KACYJNE OPTOLAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000377828. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2011.
[RDF/167200/19/740]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 910192. PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNI-
KACYJNE OPTOLAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000377828. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2011.
[RDF/167200/19/740]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-30 146/2019 1156 910193
Poz. 910193. PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNI-
KACYJNE OPTOLAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000377828. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2011.
[RDF/167200/19/141]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 910193. PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNI-
KACYJNE OPTOLAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000377828. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2011.
[RDF/167200/19/141]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-30 146/2019 1156 910194
Poz. 910194. PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNI-
KACYJNE OPTOLAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000377828. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2011.
[RDF/167200/19/542]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 910194. PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNI-
KACYJNE OPTOLAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000377828. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2011.
[RDF/167200/19/542]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-04 67/2019 471 170383
Poz. 170383. PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNI-
KACYJNE OPTOLAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000377828. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.02.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/21198/19/311]

W dniu 28.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 27.02.2019R., REP.A NR 672/2019, NOTARIUSZ
ELŻBIETA DUDKOWSKA-WAWRZYCKA, KANCE-
LARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO:
§6.1, §6.2, PO §6.2 STATUTU SPÓŁKI DODANO §6.3
I §6.4.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1200000,00 ZŁ
wpisać: 1. 2160000,00 ZŁ 2. 2160000,00 ZŁ wykre-
ślić: 3. 12000 wpisać: 3. 21600 wykreślić: 4. 100,00
ZŁ wpisać: 4. 100,00 ZŁ wykreślić: 5. 1200000,00 ZŁ
wpisać: 5. 1440000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. „D” 2. 9600
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KUKUŚ
2. ELŻBIETA MARIA 3. 84070113369 4. SAMOISTNA
Poz. 170383. PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNI-
KACYJNE OPTOLAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000377828. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.02.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/21198/19/311]

W dniu 28.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 27.02.2019R., REP.A NR 672/2019, NOTARIUSZ
ELŻBIETA DUDKOWSKA-WAWRZYCKA, KANCE-
LARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO:
§6.1, §6.2, PO §6.2 STATUTU SPÓŁKI DODANO §6.3
I §6.4.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1200000,00 ZŁ
wpisać: 1. 2160000,00 ZŁ 2. 2160000,00 ZŁ wykre-
ślić: 3. 12000 wpisać: 3. 21600 wykreślić: 4. 100,00
ZŁ wpisać: 4. 100,00 ZŁ wykreślić: 5. 1200000,00 ZŁ
wpisać: 5. 1440000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. „D” 2. 9600
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KUKUŚ
2. ELŻBIETA MARIA 3. 84070113369 4. SAMOISTNA
2018-10-30 211/2018 1140 854005
Poz. 854005. PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNI-
KACYJNE OPTOLAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000377828. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2011.
[RDF/614566/18/573]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 854005. PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNI-
KACYJNE OPTOLAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000377828. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2011.
[RDF/614566/18/573]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-30 211/2018 1140 854006
Poz. 854006. PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNI-
KACYJNE OPTOLAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000377828. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2011.
[RDF/614567/18/974]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 854006. PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNI-
KACYJNE OPTOLAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000377828. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2011.
[RDF/614567/18/974]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-26 209/2018 1162 814002
Poz. 814002. PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNI-
KACYJNE OPTOLAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000377828. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2011.
[RDF/580514/18/861]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 814002. PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNI-
KACYJNE OPTOLAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000377828. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2011.
[RDF/580514/18/861]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-26 209/2018 1162 814003
Poz. 814003. PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNI-
KACYJNE OPTOLAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000377828. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2011.
[RDF/580515/18/262]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 814003. PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNI-
KACYJNE OPTOLAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000377828. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2011.
[RDF/580515/18/262]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-24 207/2018 1116 773913
Poz. 773913. PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNI-
KACYJNE OPTOLAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000377828. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2011.
[RDF/535688/18/133]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 773913. PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNI-
KACYJNE OPTOLAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000377828. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2011.
[RDF/535688/18/133]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-24 207/2018 1116 773914
Poz. 773914. PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNI-
KACYJNE OPTOLAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000377828. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2011.
[RDF/535689/18/534]


W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 773914. PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNI-
KACYJNE OPTOLAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000377828. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2011.
[RDF/535689/18/534]


W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-22 205/2018 1163 733728
Poz. 733728. PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNI-
KACYJNE OPTOLAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000377828. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2011.
[RDF/652148/18/215]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 733728. PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNI-
KACYJNE OPTOLAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000377828. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2011.
[RDF/652148/18/215]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-22 205/2018 1163 733729
Poz. 733729. PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNI-
KACYJNE OPTOLAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000377828. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2011.
[RDF/652149/18/616]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 733729. PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNI-
KACYJNE OPTOLAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000377828. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2011.
[RDF/652149/18/616]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-25 143/2018 12 32649
Poz. 32649. PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE
OPTOLAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000377828. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 lutego 2011 r.
[BMSiG-32341/2018]

Zarząd PT OPTOLAND POLSKA SA zwołuje na dzień 21 sierp-
nia 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
w Kancelarii Notarialnej Wiesława Szewczyka w Grybowie,
o godzinie 1200.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
 2. Zatwierdzenie sprawozdań, bilansu, rachunku zysków
   i strat za rok 2016 i 2017.
 3. Uchwała o pokryciu strat za rok 2016 i 2017.
 4. Udzielenie władzom Spółki pokwitowania z wykonania
   obowiązków za rok 2016 i 2017.
 5. Wybór Zarządu i Rady Nadzorczej.
 6. Wybór audytora do badania sprawozdania Spółki za
   2018 r.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie Zgromadzenia.
Poz. 32649. PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE
OPTOLAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000377828. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 lutego 2011 r.
[BMSiG-32341/2018]

Zarząd PT OPTOLAND POLSKA SA zwołuje na dzień 21 sierp-
nia 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
w Kancelarii Notarialnej Wiesława Szewczyka w Grybowie,
o godzinie 1200.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
 2. Zatwierdzenie sprawozdań, bilansu, rachunku zysków
   i strat za rok 2016 i 2017.
 3. Uchwała o pokryciu strat za rok 2016 i 2017.
 4. Udzielenie władzom Spółki pokwitowania z wykonania
   obowiązków za rok 2016 i 2017.
 5. Wybór Zarządu i Rady Nadzorczej.
 6. Wybór audytora do badania sprawozdania Spółki za
   2018 r.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie Zgromadzenia.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki