Szczegóły spółki

Nazwa GREENAGRO SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6342774417
REGON 241862605
KRS 0000377004
Adres ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 1629Z — produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 1.16 1.19
Zadłużenie / kapitał (D/E) -7.25 -6.38
Płynność bieżąca (CR) 0.14 0.17
Płynność szybka (QR) 0.08 0.09
Złota/srebrna reguła bilansowa -7.25 -6.38
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -10.59% -3.48%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 40.03% 12.05%
Rentowność aktywów (ROA) -6.4% -2.24%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-12-13 241/2019 391 1172526
Poz. 1172526. GREENAGRO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000377004. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.02.2011.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/32993/19/192]

W dniu 06.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 12.11.2019R., REP. A NR 16871/2019, NOTA-
RIUSZA KATARZYNA WOJDYŁO-RUDZKA, KAN-
CELARIA NOTARIALNA PRZY UL. LIGOCKIEJ 103
W KATOWICACH, ZMIENIONO: § 9 STATUTU
SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. DZWONEK 2. ADRIAN ANDRZEJ 3. 87012116075
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. PŁONKA 2. KRZYSZTOF
3. 70082610257 wpisać: 2 1. KUDLA 2. WITOLD
3. 58090706852
Poz. 1172526. GREENAGRO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000377004. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.02.2011.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/32993/19/192]

W dniu 06.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 12.11.2019R., REP. A NR 16871/2019, NOTA-
RIUSZA KATARZYNA WOJDYŁO-RUDZKA, KAN-
CELARIA NOTARIALNA PRZY UL. LIGOCKIEJ 103
W KATOWICACH, ZMIENIONO: § 9 STATUTU
SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. DZWONEK 2. ADRIAN ANDRZEJ 3. 87012116075
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. PŁONKA 2. KRZYSZTOF
3. 70082610257 wpisać: 2 1. KUDLA 2. WITOLD
3. 58090706852
2019-12-06 236/2019 414 1160781
Poz. 1160781. GREENAGRO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000377004. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.02.2011.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/31714/19/752]

W dniu 29.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. CZAJKA 2. KRZYSZTOF ZBIGNIEW
3. 83082320396 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. DZWONEK 2. ADRIAN ANDRZEJ
3. 87012116075 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1160781. GREENAGRO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000377004. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.02.2011.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/31714/19/752]

W dniu 29.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. CZAJKA 2. KRZYSZTOF ZBIGNIEW
3. 83082320396 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. DZWONEK 2. ADRIAN ANDRZEJ
3. 87012116075 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki