Szczegóły spółki

Nazwa PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ "POLONUS" W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5250000127
REGON 000617166
KRS 0000376721
Adres Aleje Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa
Telefon 8236200
Faks 8236200
E-mail sekretariat@pks.warszawa.pl
WWW b.d.
PKD
  • 4931Z — transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.77 0.82
Zadłużenie / kapitał (D/E) 3.31 4.64
Płynność bieżąca (CR) 0.86 0.59
Płynność szybka (QR) 0.73 0.48
Złota/srebrna reguła bilansowa 3.31 4.64
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 1.22% -2.12%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 6.78% -15.81%
Rentowność aktywów (ROA) 1.57% -2.8%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-01 126/2020 438 366203
Poz. 366203. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ „POLONUS” W WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000376721. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.01.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/32642/20/857]

W dniu 19.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. POLAK 2. KATA-
RZYNA 3. 79101500928 wpisać: 2 1. DWOJAK
2. AGNIESZKA 3. 72100107868
Poz. 366203. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ „POLONUS” W WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000376721. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.01.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/32642/20/857]

W dniu 19.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. POLAK 2. KATA-
RZYNA 3. 79101500928 wpisać: 2 1. DWOJAK
2. AGNIESZKA 3. 72100107868
2020-06-30 125/2020 486 361229
Poz. 361229. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ „POLONUS” W WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000376721. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.01.2011.
[RDF/208431/20/970]

W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 361229. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ „POLONUS” W WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000376721. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.01.2011.
[RDF/208431/20/970]

W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-06-30 125/2020 486 361230
Poz. 361230. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ „POLONUS” W WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000376721. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.01.2011.
[RDF/208431/20/371]

W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 361230. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ „POLONUS” W WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000376721. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.01.2011.
[RDF/208431/20/371]

W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-06-30 125/2020 486 361231
Poz. 361231. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ „POLONUS” W WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000376721. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.01.2011.
[RDF/208431/20/772]

W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 361231. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ „POLONUS” W WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000376721. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.01.2011.
[RDF/208431/20/772]

W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-06-30 125/2020 486 361232
Poz. 361232. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ „POLONUS” W WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000376721. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.01.2011.
[RDF/208431/20/173]

W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 361232. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ „POLONUS” W WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000376721. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.01.2011.
[RDF/208431/20/173]

W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-02-04 23/2020 254 51658
Poz. 51658. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ „POLONUS” W WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000376721. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.01.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/1443/20/964]

W dniu 28.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści: 
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@
PKSPOLONUS.PL 4. Adres strony internetowej
WWW.PKSPOLONUS.PL
Poz. 51658. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ „POLONUS” W WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000376721. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.01.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/1443/20/964]

W dniu 28.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści: 
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@
PKSPOLONUS.PL 4. Adres strony internetowej
WWW.PKSPOLONUS.PL
2020-01-30 20/2020 288 45056
Poz. 45056. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ „POLONUS” W WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000376721. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.01.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/52/20/409]

W dniu 23.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.10.2019
ROKU REPERTORIUM A NR 10129/2019 SPORZĄ-
DZONY PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA CYGANA
SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA
12.11.2019 ROKU REPERTORIUM A NR 11005/2019,
W STATUCIE SPÓŁKI ZMIENIA SIĘ TREŚĆ: §23 UST.
2, § 25 UST. 2, §35 UST. 1 PKT 13), §35 UST. 2 WPRO-
WADZENIE DO WYLICZENIA ORAZ § 35 UST. 2 PKT
1, § 35 UST. 2 PKT 2, §35 UST. 2 PKT 5, 35 UST.
2 PKT 7), § 55 UST. 3 WPROWADZENIE DO WYLI-
CZENIA ORAZ § 55 UST. 3 PKT 2, § 55 UST. 3 PKT 3,
§ 55 UST. 5 PKT 1, §55 UST. 2 PKT 2. 2. AKT NOTA-
RIALNY Z DNIA 03.12.2019 ROKU REPERTORIUM
A NR 11858/19 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIU-
SZA MAGDALENĘ NOWAK, W STATUCIE SPÓŁKI
ZMIENIA SIĘ TREŚĆ § 35 UST. 2 PKT 1 ORAZ § 35
UST. 2 PKT. 2.
Poz. 45056. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ „POLONUS” W WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000376721. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.01.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/52/20/409]

W dniu 23.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.10.2019
ROKU REPERTORIUM A NR 10129/2019 SPORZĄ-
DZONY PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA CYGANA
SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA
12.11.2019 ROKU REPERTORIUM A NR 11005/2019,
W STATUCIE SPÓŁKI ZMIENIA SIĘ TREŚĆ: §23 UST.
2, § 25 UST. 2, §35 UST. 1 PKT 13), §35 UST. 2 WPRO-
WADZENIE DO WYLICZENIA ORAZ § 35 UST. 2 PKT
1, § 35 UST. 2 PKT 2, §35 UST. 2 PKT 5, 35 UST.
2 PKT 7), § 55 UST. 3 WPROWADZENIE DO WYLI-
CZENIA ORAZ § 55 UST. 3 PKT 2, § 55 UST. 3 PKT 3,
§ 55 UST. 5 PKT 1, §55 UST. 2 PKT 2. 2. AKT NOTA-
RIALNY Z DNIA 03.12.2019 ROKU REPERTORIUM
A NR 11858/19 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIU-
SZA MAGDALENĘ NOWAK, W STATUCIE SPÓŁKI
ZMIENIA SIĘ TREŚĆ § 35 UST. 2 PKT 1 ORAZ § 35
UST. 2 PKT. 2.
2019-09-09 174/2019 345 1012918
Poz. 1012918. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ „POLONUS” W WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000376721. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.01.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/55465/19/753]

W dniu 02.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. ŚWIERŻEWSKI 2. MARCIN 3. 71103107493
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1012918. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ „POLONUS” W WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000376721. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.01.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/55465/19/753]

W dniu 02.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. ŚWIERŻEWSKI 2. MARCIN 3. 71103107493
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2019-07-22 140/2019 1150 790199
Poz. 790199. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ „POLONUS” W WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000376721. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.01.2011.
[RDF/154406/19/925]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 790199. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ „POLONUS” W WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000376721. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.01.2011.
[RDF/154406/19/925]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-22 140/2019 1150 790200
Poz. 790200. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ „POLONUS” W WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000376721. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.01.2011.
[RDF/154407/19/637]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 790200. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ „POLONUS” W WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000376721. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.01.2011.
[RDF/154407/19/637]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-22 140/2019 1150 790201
Poz. 790201. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ „POLONUS” W WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000376721. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.01.2011.
[RDF/154407/19/38]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 790201. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ „POLONUS” W WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000376721. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.01.2011.
[RDF/154407/19/38]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-22 140/2019 1150 790202
Poz. 790202. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ „POLONUS” W WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000376721. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.01.2011.
[RDF/154407/19/439]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 790202. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ „POLONUS” W WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000376721. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.01.2011.
[RDF/154407/19/439]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-03-28 62/2019 348 142743
Poz. 142743. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ „POLONUS” W WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000376721. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.01.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/19790/19/270]

W dniu 21.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. PŁOTNICKA
HANULA 2. JOANNA 3. 79070400803 4. PROKURA
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
Poz. 142743. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ „POLONUS” W WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000376721. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.01.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/19790/19/270]

W dniu 21.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. PŁOTNICKA
HANULA 2. JOANNA 3. 79070400803 4. PROKURA
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
2019-01-08 05/2019 463 14830
Poz. 14830. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ „POLONUS” W WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000376721. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.01.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/77025/18/218]

W dniu 31.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SOIN 2. KRZYSZTOF GRZEGORZ 3. 79012315790
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SOCHA 2. ŁUKASZ
MAREK 3. 81021709299 4. PROKURA ŁĄCZNA
Z INNYM PROKURENTEM 2 1. RATAJSKI 2. PRZE-
MYSŁAW ADAM 3. 74041301235 4. PROKURA
ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM 3 1. HANULA
2. PAWEŁ SEBASTIAN 3. 74040306194 4. PROKURA
ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
Poz. 14830. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ „POLONUS” W WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000376721. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.01.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/77025/18/218]

W dniu 31.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SOIN 2. KRZYSZTOF GRZEGORZ 3. 79012315790
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SOCHA 2. ŁUKASZ
MAREK 3. 81021709299 4. PROKURA ŁĄCZNA
Z INNYM PROKURENTEM 2 1. RATAJSKI 2. PRZE-
MYSŁAW ADAM 3. 74041301235 4. PROKURA
ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM 3 1. HANULA
2. PAWEŁ SEBASTIAN 3. 74040306194 4. PROKURA
ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
2018-11-09 218/2018 1424 978667
Poz. 978667. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ „POLONUS” W WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000376721. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.01.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/44173/18/888]

W dniu 24.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DN. 27.06.2018R., REP. A NR
4831/2018, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCE-
LARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §38
PKT 4, DODANO §55 UST.4 PKT 6.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KORPIK 2. KRZYSZ-
TOF 3. 73073101013 wpisać: 2 1. KRAKOWSKI
2. MARIAN WŁADYSŁAW 3. 51081409051
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KRAKOWSKI
2. MARIAN WŁADYSŁAW 3. 51081409051 4. PRO-
KURA ŁĄCZNA
Poz. 978667. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ „POLONUS” W WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000376721. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.01.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/44173/18/888]

W dniu 24.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DN. 27.06.2018R., REP. A NR
4831/2018, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCE-
LARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §38
PKT 4, DODANO §55 UST.4 PKT 6.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KORPIK 2. KRZYSZ-
TOF 3. 73073101013 wpisać: 2 1. KRAKOWSKI
2. MARIAN WŁADYSŁAW 3. 51081409051
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KRAKOWSKI
2. MARIAN WŁADYSŁAW 3. 51081409051 4. PRO-
KURA ŁĄCZNA
2018-10-02 191/2018 650 529024
Poz. 529024. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ „POLONUS” W WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000376721. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.01.2011.
[RDF/355677/18/285]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 529024. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ „POLONUS” W WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000376721. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.01.2011.
[RDF/355677/18/285]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-02 191/2018 650 529025
Poz. 529025. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ „POLONUS” W WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000376721. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.01.2011.
[RDF/355678/18/686]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 529025. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ „POLONUS” W WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000376721. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.01.2011.
[RDF/355678/18/686]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-02 191/2018 650 529026
Poz. 529026. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ „POLONUS” W WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000376721. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.01.2011.
[RDF/355679/18/87]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 529026. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ „POLONUS” W WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000376721. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.01.2011.
[RDF/355679/18/87]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-02 191/2018 651 529027
Poz. 529027. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ „POLONUS” W WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000376721. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.01.2011.
[RDF/355680/18/799]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 529027. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ „POLONUS” W WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000376721. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.01.2011.
[RDF/355680/18/799]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki