Szczegóły spółki

Nazwa MVA GREEN ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5272632892
REGON 142488879
KRS 0000373278
Adres ul. Lodowa 92, 93-232 Łódź
Telefon 426 365 734
Faks 426 365 734
E-mail biur0@mvagreen.pl
WWW b.d.
PKD
  • 2899Z — produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 1.79 0.5
Zadłużenie / kapitał (D/E) -2.26 1.01
Płynność bieżąca (CR) 0.55 0.0
Płynność szybka (QR) 0.31 0.0
Złota/srebrna reguła bilansowa -2.26 1.01
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -7.77% 23482.87%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 60.47% 149.08%
Rentowność aktywów (ROA) -47.99% 74.33%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-10-25 208/2019 397 1093440
Poz. 1093440. MVA GREEN ENERGY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000373278. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.12.2010.
[LD.XX NS-REJ.KRS/19240/19/160]

W dniu 18.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PODWYSOCKA
2. MAŁGORZATA ANNA 3. 84100703760 wpisać:
2 1. MATRASZEK 2. JERZY 3. 72101503250
Poz. 1093440. MVA GREEN ENERGY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000373278. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.12.2010.
[LD.XX NS-REJ.KRS/19240/19/160]

W dniu 18.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PODWYSOCKA
2. MAŁGORZATA ANNA 3. 84100703760 wpisać:
2 1. MATRASZEK 2. JERZY 3. 72101503250
2019-08-02 149/2019 424 943660
Poz. 943660. MVA GREEN ENERGY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000373278. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2010.
[RDF/170582/19/429]

W dniu 26.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 943660. MVA GREEN ENERGY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000373278. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2010.
[RDF/170582/19/429]

W dniu 26.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-02 149/2019 424 943661
Poz. 943661. MVA GREEN ENERGY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000373278. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2010.
[RDF/170584/19/71]

W dniu 26.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 943661. MVA GREEN ENERGY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000373278. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2010.
[RDF/170584/19/71]

W dniu 26.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-30 146/2019 1152 910116
Poz. 910116. MVA GREEN ENERGY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000373278. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2010.
[RDF/167809/19/659]

W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 910116. MVA GREEN ENERGY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000373278. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2010.
[RDF/167809/19/659]

W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-30 146/2019 1152 910117
Poz. 910117. MVA GREEN ENERGY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000373278. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2010.
[RDF/167939/19/33]

W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 910117. MVA GREEN ENERGY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000373278. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2010.
[RDF/167939/19/33]

W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-10 71/2019 435 195999
Poz. 195999. MVA GREEN ENERGY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000373278. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.12.2010.
[LD.XX NS-REJ.KRS/5877/19/245]

W dniu 03.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 15.10.2018R. REP. A NR 13272/2018 NOTARIUSZ
AGNIESZKA GRZEJSZCZAK, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W ŁODZI - ZMIENIONO § 10 UST. 1 I 2 STA-
TUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 3334000,00 ZŁ
wpisać: 1. 2497600,00 ZŁ wykreślić: 3. 33340000
wpisać: 3. 24976000
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. B) wykreślić:
2. 20000000 wpisać: 2. 11636000
Poz. 195999. MVA GREEN ENERGY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000373278. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.12.2010.
[LD.XX NS-REJ.KRS/5877/19/245]

W dniu 03.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 15.10.2018R. REP. A NR 13272/2018 NOTARIUSZ
AGNIESZKA GRZEJSZCZAK, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W ŁODZI - ZMIENIONO § 10 UST. 1 I 2 STA-
TUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 3334000,00 ZŁ
wpisać: 1. 2497600,00 ZŁ wykreślić: 3. 33340000
wpisać: 3. 24976000
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. B) wykreślić:
2. 20000000 wpisać: 2. 11636000
2018-11-20 224/2018 14 50764
Poz. 50764. MVA GREEN ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
w Łodzi. KRS 0000373278. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 grud-
nia 2010 r.
[BMSiG-50411/2018]

Uchwałą z 15.10.2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
MVA Green Energy S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Lodo-
wej 92, 93-232 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000373278,
postanowiło obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty
3.334.000 zł do kwoty 2.497.600 zł, tj. o kwotę 836.400 zł.

Wzywa się wierzycieli Spółki, aby na ww. adres Spółki zgłosili
swoje roszczenia wobec Spółki w terminie trzech miesięcy od
daty niniejszego ogłoszenia.
Poz. 50764. MVA GREEN ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
w Łodzi. KRS 0000373278. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 grud-
nia 2010 r.
[BMSiG-50411/2018]

Uchwałą z 15.10.2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
MVA Green Energy S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Lodo-
wej 92, 93-232 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000373278,
postanowiło obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty
3.334.000 zł do kwoty 2.497.600 zł, tj. o kwotę 836.400 zł.

Wzywa się wierzycieli Spółki, aby na ww. adres Spółki zgłosili
swoje roszczenia wobec Spółki w terminie trzech miesięcy od
daty niniejszego ogłoszenia.
2018-11-19 223/2018 1631 1072288
Poz. 1072288. MVA GREEN ENERGY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000373278. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.12.2010.
[WA.XII NS-REJ.KRS/62342/18/598]

W dniu 02.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejsco-
wość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA woje-
wództwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ
miejscowość ŁÓDŹ wykreślić: 2. miejscowość WAR-
SZAWA ulica UL. JANA PAWŁA II nr domu 11 kod
pocztowy 00-828 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. LODOWA
nr domu 92 kod pocztowy 93-232 poczta ŁÓDŹ kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 11.06.2018R., REP.A NR 7706/2018, NOTARIUSZ
ANNA SEJDAK, KANCELARIA NOTARIALNA
W ŁODZI, ZMIENIONO: §3 STATUTU SPÓŁKI ORAZ
DODANO DO §8 PUNKTY 23) - 32).
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. PODWYSOCKA 2. MAŁ-
GORZATA ANNA 3. 84100703760 2 1. CHANDOSZKO
2. ELŻBIETA 3. 66040205160
Poz. 1072288. MVA GREEN ENERGY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000373278. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.12.2010.
[WA.XII NS-REJ.KRS/62342/18/598]

W dniu 02.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejsco-
wość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA woje-
wództwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ
miejscowość ŁÓDŹ wykreślić: 2. miejscowość WAR-
SZAWA ulica UL. JANA PAWŁA II nr domu 11 kod
pocztowy 00-828 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. LODOWA
nr domu 92 kod pocztowy 93-232 poczta ŁÓDŹ kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 11.06.2018R., REP.A NR 7706/2018, NOTARIUSZ
ANNA SEJDAK, KANCELARIA NOTARIALNA
W ŁODZI, ZMIENIONO: §3 STATUTU SPÓŁKI ORAZ
DODANO DO §8 PUNKTY 23) - 32).
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. PODWYSOCKA 2. MAŁ-
GORZATA ANNA 3. 84100703760 2 1. CHANDOSZKO
2. ELŻBIETA 3. 66040205160
2018-11-08 217/2018 1353 961571
Poz. 961571. MVA GREEN ENERGY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000373278. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2010.
[RDF/788736/18/215]

W dniu 21.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 961571. MVA GREEN ENERGY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000373278. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2010.
[RDF/788736/18/215]

W dniu 21.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-08 217/2018 1353 961572
Poz. 961572. MVA GREEN ENERGY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000373278. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2010.
[RDF/788737/18/616]W dniu 21.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 961572. MVA GREEN ENERGY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000373278. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2010.
[RDF/788737/18/616]W dniu 21.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-08 217/2018 1354 961573
Poz. 961573. MVA GREEN ENERGY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000373278. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2010.
[RDF/788738/18/17]

W dniu 21.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 961573. MVA GREEN ENERGY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000373278. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2010.
[RDF/788738/18/17]

W dniu 21.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-08 217/2018 1354 961574
Poz. 961574. MVA GREEN ENERGY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000373278. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2010.
[RDF/788739/18/418]

W dniu 21.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 961574. MVA GREEN ENERGY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000373278. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2010.
[RDF/788739/18/418]

W dniu 21.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-08 217/2018 1354 961575
Poz. 961575. MVA GREEN ENERGY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000373278. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2010.
[RDF/788756/18/857]

W dniu 21.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.08.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 961575. MVA GREEN ENERGY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000373278. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2010.
[RDF/788756/18/857]

W dniu 21.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.08.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
2018-11-08 217/2018 1354 961576
Poz. 961576. MVA GREEN ENERGY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000373278. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2010.
[RDF/788757/18/258]

W dniu 21.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 961576. MVA GREEN ENERGY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000373278. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2010.
[RDF/788757/18/258]

W dniu 21.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
2018-11-08 217/2018 1354 961577
Poz. 961577. MVA GREEN ENERGY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000373278. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2010.
[RDF/788758/18/659]

W dniu 21.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 961577. MVA GREEN ENERGY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000373278. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2010.
[RDF/788758/18/659]

W dniu 21.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
2018-11-08 217/2018 1354 961578
Poz. 961578. MVA GREEN ENERGY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000373278. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2010.
[RDF/788759/18/60]

W dniu 21.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 961578. MVA GREEN ENERGY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000373278. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2010.
[RDF/788759/18/60]

W dniu 21.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
2018-07-02 126/2018 422 231259
Poz. 231259. MVA GREEN ENERGY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000373278. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.12.2010.
[WA.XII NS-REJ.KRS/29563/18/312]

W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PIJAROWSKI 2. PIOTR
MARCIN 3. 79121702971 2 1. MARCZUK 2. ŁUKASZ
RYSZARD 3. 81080704413
Poz. 231259. MVA GREEN ENERGY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000373278. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.12.2010.
[WA.XII NS-REJ.KRS/29563/18/312]

W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PIJAROWSKI 2. PIOTR
MARCIN 3. 79121702971 2 1. MARCZUK 2. ŁUKASZ
RYSZARD 3. 81080704413
2018-03-19 55/2018 219 74087
Poz. 74087. MVA GREEN ENERGY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000373278. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.12.2010.
[WA.XII NS-REJ.KRS/8826/18/449]

W dniu 12.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. SZABRAŃSKI 2. MAREK 3. 52103101571
6. NIE wpisać: 2 1. MACIASZEK 2. ANDRZEJ
3. 64121301978 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. OZIĘBŁO 2. GRA-
ŻYNA ANNA 3. 56033112306 4. PROKURA ŁĄCZNA
Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
Poz. 74087. MVA GREEN ENERGY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000373278. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.12.2010.
[WA.XII NS-REJ.KRS/8826/18/449]

W dniu 12.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. SZABRAŃSKI 2. MAREK 3. 52103101571
6. NIE wpisać: 2 1. MACIASZEK 2. ANDRZEJ
3. 64121301978 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. OZIĘBŁO 2. GRA-
ŻYNA ANNA 3. 56033112306 4. PROKURA ŁĄCZNA
Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki