Szczegóły spółki

Nazwa KACZMAREK ELECTRIC SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9151626618
REGON 932712874
KRS 0000371343
Adres ul. Gajewskich 32, 64-200 Wolsztyn
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4643Z — sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
  • 4652Z — sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
  • 4647Z — sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
  • 5210B — magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
  • 7712Z — wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
  • 7733Z — wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
  • 4618Z — działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.84 0.87
Zadłużenie / kapitał (D/E) 5.44 6.49
Płynność bieżąca (CR) 1.07 1.03
Płynność szybka (QR) 0.71 0.66
Złota/srebrna reguła bilansowa 5.44 6.49
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 0.96% 0.51%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 14.34% 10.01%
Rentowność aktywów (ROA) 2.23% 1.34%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-11-07 216/2019 327 1112999
Poz. 1112999. KACZMAREK ELECTRIC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000371343. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.11.2010.
[RDF/180571/19/874]

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1112999. KACZMAREK ELECTRIC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000371343. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.11.2010.
[RDF/180571/19/874]

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-10-23 206/2019 464 1088719
Poz. 1088719. KACZMAREK ELECTRIC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000371343. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.11.2010.
[RDF/179240/19/827]

W dniu 16.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1088719. KACZMAREK ELECTRIC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000371343. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.11.2010.
[RDF/179240/19/827]

W dniu 16.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-10-23 206/2019 464 1088720
Poz. 1088720. KACZMAREK ELECTRIC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000371343. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.11.2010.
[RDF/179240/19/228]

W dniu 16.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1088720. KACZMAREK ELECTRIC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000371343. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.11.2010.
[RDF/179240/19/228]

W dniu 16.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-10-23 206/2019 464 1088721
Poz. 1088721. KACZMAREK ELECTRIC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000371343. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.11.2010.
[RDF/179240/19/629]

W dniu 16.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1088721. KACZMAREK ELECTRIC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000371343. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.11.2010.
[RDF/179240/19/629]

W dniu 16.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-29 167/2019 373 995651
Poz. 995651. KACZMAREK ELECTRIC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000371343. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.11.2010.
[RDF/174259/19/188]

W dniu 23.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 995651. KACZMAREK ELECTRIC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000371343. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.11.2010.
[RDF/174259/19/188]

W dniu 23.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-19 159/2019 337 976759
Poz. 976759. KACZMAREK ELECTRIC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000371343. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.11.2010.
[RDF/173040/19/49]

W dniu 10.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 976759. KACZMAREK ELECTRIC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000371343. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.11.2010.
[RDF/173040/19/49]

W dniu 10.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-19 159/2019 337 976760
Poz. 976760. KACZMAREK ELECTRIC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000371343. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.11.2010.
[RDF/173040/19/252]

W dniu 10.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 976760. KACZMAREK ELECTRIC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000371343. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.11.2010.
[RDF/173040/19/252]

W dniu 10.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-19 159/2019 337 976761
Poz. 976761. KACZMAREK ELECTRIC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000371343. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.11.2010.
[RDF/173041/19/964]

W dniu 10.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 976761. KACZMAREK ELECTRIC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000371343. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.11.2010.
[RDF/173041/19/964]

W dniu 10.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-21 97/2019 447 304971
Poz. 304971. KACZMAREK ELECTRIC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000371343. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.11.2010.
[PO.IX NS-REJ.KRS/9033/19/833]

W dniu 15.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. POTRAWIAK
2. ANNA 3. 77091107486 4. PROKURA ŁĄCZNA
- DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE 2 (dla pozy-
cji: 1. SZYJKOWSKI 2. ANDRZEJ 3. 73011402912)
4. PROKURA ŁĄCZNA - TRZECH PROKURENTÓW
ŁĄCZNIE Z TYM, ŻE ZAWSZE Z PROKURENTEM
KAMILEM WYWIAŁEM LUB ANNĄ POTRAWIAK
LUB KAMILĄ HANYŻ wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA
- TRZECH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE, Z TYM ŻE
ZAWSZE Z PROKURENTEM KAMILEM WYWIA-
ŁEM I KAMILĄ HANYŻ 3 (dla pozycji: 1. PUSTÓŁ
2. MAREK 3. 78061504898) wykreślić: 4. PROKURA
ŁĄCZNA - TRZECH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
Z TYM, ŻE ZAWSZE Z PROKURENTEM KAMILEM
WYWIAŁEM LUB ANNĄ POTRAWIAK LUB KAMILĄ
HANYŻ wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA - TRZECH
PROKURENTÓW ŁĄCZNIE, Z TYM ŻE ZAWSZE
Z PROKURENTEM KAMILEM WYWIAŁEM I KAMILĄ
HANYŻ 4 (dla pozycji: 1. ROŻEK 2. GRZEGORZ
3. 71032404836) wykreślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA
- TRZECH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE Z TYM, ŻE
ZAWSZE Z PROKURENTEM KAMILEM WYWIAŁEM
LUB ANNĄ POTRAWIAK LUB KAMILĄ HANYŻ wpi-
sać: 4. PROKURA ŁĄCZNA - TRZECH PROKUREN-
TÓW ŁĄCZNIE, Z TYM ŻE ZAWSZE Z PROKUREN-
TEM KAMILEM WYWIAŁEM I KAMILĄ HANYŻ
Poz. 304971. KACZMAREK ELECTRIC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000371343. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.11.2010.
[PO.IX NS-REJ.KRS/9033/19/833]

W dniu 15.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. POTRAWIAK
2. ANNA 3. 77091107486 4. PROKURA ŁĄCZNA
- DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE 2 (dla pozy-
cji: 1. SZYJKOWSKI 2. ANDRZEJ 3. 73011402912)
4. PROKURA ŁĄCZNA - TRZECH PROKURENTÓW
ŁĄCZNIE Z TYM, ŻE ZAWSZE Z PROKURENTEM
KAMILEM WYWIAŁEM LUB ANNĄ POTRAWIAK
LUB KAMILĄ HANYŻ wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA
- TRZECH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE, Z TYM ŻE
ZAWSZE Z PROKURENTEM KAMILEM WYWIA-
ŁEM I KAMILĄ HANYŻ 3 (dla pozycji: 1. PUSTÓŁ
2. MAREK 3. 78061504898) wykreślić: 4. PROKURA
ŁĄCZNA - TRZECH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
Z TYM, ŻE ZAWSZE Z PROKURENTEM KAMILEM
WYWIAŁEM LUB ANNĄ POTRAWIAK LUB KAMILĄ
HANYŻ wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA - TRZECH
PROKURENTÓW ŁĄCZNIE, Z TYM ŻE ZAWSZE
Z PROKURENTEM KAMILEM WYWIAŁEM I KAMILĄ
HANYŻ 4 (dla pozycji: 1. ROŻEK 2. GRZEGORZ
3. 71032404836) wykreślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA
- TRZECH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE Z TYM, ŻE
ZAWSZE Z PROKURENTEM KAMILEM WYWIAŁEM
LUB ANNĄ POTRAWIAK LUB KAMILĄ HANYŻ wpi-
sać: 4. PROKURA ŁĄCZNA - TRZECH PROKUREN-
TÓW ŁĄCZNIE, Z TYM ŻE ZAWSZE Z PROKUREN-
TEM KAMILEM WYWIAŁEM I KAMILĄ HANYŻ
2019-03-06 46/2019 337 99737
Poz. 99737. KACZMAREK ELECTRIC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000371343. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.11.2010.
[PO.IX NS-REJ.KRS/26225/18/314]

W dniu 27.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. WYWIAŁ
2. KAMIL MARIUSZ 3. 72082901816) wykreślić:
4. PROKURA ŁĄCZNA - DWÓCH PROKUREN-
TÓW ŁĄCZNIE wpisać: 4. PROKURA SAMOISTNA
2 1. PIEKARCZYK 2. ARTUR 3. 70090810834 4. PRO-
KURA SAMOISTNA
Poz. 99737. KACZMAREK ELECTRIC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000371343. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.11.2010.
[PO.IX NS-REJ.KRS/26225/18/314]

W dniu 27.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. WYWIAŁ
2. KAMIL MARIUSZ 3. 72082901816) wykreślić:
4. PROKURA ŁĄCZNA - DWÓCH PROKUREN-
TÓW ŁĄCZNIE wpisać: 4. PROKURA SAMOISTNA
2 1. PIEKARCZYK 2. ARTUR 3. 70090810834 4. PRO-
KURA SAMOISTNA
2018-09-13 178/2018 544 398613
Poz. 398613. KACZMAREK ELECTRIC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000371343. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.11.2010.
[RDF/232204/18/134]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 398613. KACZMAREK ELECTRIC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000371343. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.11.2010.
[RDF/232204/18/134]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-13 178/2018 544 398614
Poz. 398614. KACZMAREK ELECTRIC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000371343. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.11.2010.
[RDF/232205/18/535]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 398614. KACZMAREK ELECTRIC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000371343. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.11.2010.
[RDF/232205/18/535]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-13 178/2018 544 398615
Poz. 398615. KACZMAREK ELECTRIC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000371343. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.11.2010.
[RDF/232206/18/936]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 398615. KACZMAREK ELECTRIC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000371343. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.11.2010.
[RDF/232206/18/936]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-13 178/2018 544 398616
Poz. 398616. KACZMAREK ELECTRIC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000371343. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.11.2010.
[RDF/232207/18/337]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 398616. KACZMAREK ELECTRIC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000371343. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.11.2010.
[RDF/232207/18/337]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-13 178/2018 544 398617
Poz. 398617. KACZMAREK ELECTRIC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000371343. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.11.2010.
[RDF/233420/18/445]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 398617. KACZMAREK ELECTRIC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000371343. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.11.2010.
[RDF/233420/18/445]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-13 178/2018 544 398618
Poz. 398618. KACZMAREK ELECTRIC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000371343. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.11.2010.
[RDF/233421/18/846]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 398618. KACZMAREK ELECTRIC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000371343. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.11.2010.
[RDF/233421/18/846]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-13 178/2018 544 398619
Poz. 398619. KACZMAREK ELECTRIC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000371343. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.11.2010.
[RDF/233422/18/247]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 398619. KACZMAREK ELECTRIC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000371343. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.11.2010.
[RDF/233422/18/247]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-13 178/2018 544 398620
Poz. 398620. KACZMAREK ELECTRIC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000371343. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.11.2010.
[RDF/233423/18/648]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 398620. KACZMAREK ELECTRIC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000371343. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.11.2010.
[RDF/233423/18/648]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki