Szczegóły spółki

Nazwa "DANKS - EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5241007302
REGON 011286634
KRS 0000367947
Adres ul. Rafaela 14, 03-604 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6920Z — działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.05 0.05
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.05 0.06
Płynność bieżąca (CR) 35.23 30.63
Płynność szybka (QR) 35.23 30.63
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.05 0.06
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 53.66% 16.59%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 10.09% 3.13%
Rentowność aktywów (ROA) 9.59% 2.96%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-15 09/2020 291 21189
Poz. 21189. „DANKS - EUROPEJSKIE CEN-
TRUM DORADZTWA PODATKOWEGO” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000367947. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.10.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/76896/19/606]

W dniu 08.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej DANKS@DANKS.
COM.PL 4. Adres strony internetowej WWW.
DANKS.PL
Poz. 21189. „DANKS - EUROPEJSKIE CEN-
TRUM DORADZTWA PODATKOWEGO” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000367947. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.10.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/76896/19/606]

W dniu 08.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej DANKS@DANKS.
COM.PL 4. Adres strony internetowej WWW.
DANKS.PL
2019-07-09 131/2019 1093 609050
Poz. 609050. „DANKS - EUROPEJSKIE CEN-
TRUM DORADZTWA PODATKOWEGO” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000367947. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.10.2010.
[RDF/138805/19/375]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 609050. „DANKS - EUROPEJSKIE CEN-
TRUM DORADZTWA PODATKOWEGO” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000367947. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.10.2010.
[RDF/138805/19/375]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-09 131/2019 1093 609051
Poz. 609051. „DANKS - EUROPEJSKIE CEN-
TRUM DORADZTWA PODATKOWEGO” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000367947. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.10.2010.
[RDF/138805/19/776]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 609051. „DANKS - EUROPEJSKIE CEN-
TRUM DORADZTWA PODATKOWEGO” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000367947. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.10.2010.
[RDF/138805/19/776]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-09 131/2019 1093 609052
Poz. 609052. „DANKS - EUROPEJSKIE CEN-
TRUM DORADZTWA PODATKOWEGO” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000367947. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.10.2010.
[RDF/138806/19/488]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 609052. „DANKS - EUROPEJSKIE CEN-
TRUM DORADZTWA PODATKOWEGO” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000367947. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.10.2010.
[RDF/138806/19/488]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-09 131/2019 1093 609053
Poz. 609053. „DANKS - EUROPEJSKIE CEN-
TRUM DORADZTWA PODATKOWEGO” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000367947. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.10.2010.
[RDF/138806/19/889]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 609053. „DANKS - EUROPEJSKIE CEN-
TRUM DORADZTWA PODATKOWEGO” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000367947. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.10.2010.
[RDF/138806/19/889]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-08 88/2019 463 269527
Poz. 269527. „DANKS - EUROPEJSKIE CEN-
TRUM DORADZTWA PODATKOWEGO” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000367947. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.10.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/23403/19/862]

W dniu 29.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. LESZEK 2. STANI-
SŁAW 3. 36022702970 2 1. WARDA 2. LUCYNA
EWELINA 3. 83060809226 wpisać: 3 1. RAFALSKI
2. KRZYSZTOF JAN 3. 65090300092 4 1. DOWGIEL-
SKI 2. BŁAŻEJ ADAM 3. 83120911852
Poz. 269527. „DANKS - EUROPEJSKIE CEN-
TRUM DORADZTWA PODATKOWEGO” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000367947. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.10.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/23403/19/862]

W dniu 29.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. LESZEK 2. STANI-
SŁAW 3. 36022702970 2 1. WARDA 2. LUCYNA
EWELINA 3. 83060809226 wpisać: 3 1. RAFALSKI
2. KRZYSZTOF JAN 3. 65090300092 4 1. DOWGIEL-
SKI 2. BŁAŻEJ ADAM 3. 83120911852
2018-09-20 183/2018 635 448471
Poz. 448471. „DANKS - EUROPEJSKIE CEN-
TRUM DORADZTWA PODATKOWEGO” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000367947. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.10.2010.
[RDF/280432/18/390]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 448471. „DANKS - EUROPEJSKIE CEN-
TRUM DORADZTWA PODATKOWEGO” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000367947. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.10.2010.
[RDF/280432/18/390]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-20 183/2018 635 448472
Poz. 448472. „DANKS - EUROPEJSKIE CEN-
TRUM DORADZTWA PODATKOWEGO” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000367947. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.10.2010.
[RDF/280433/18/791]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 448472. „DANKS - EUROPEJSKIE CEN-
TRUM DORADZTWA PODATKOWEGO” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000367947. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.10.2010.
[RDF/280433/18/791]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-20 183/2018 635 448473
Poz. 448473. „DANKS - EUROPEJSKIE CEN-
TRUM DORADZTWA PODATKOWEGO” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000367947. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.10.2010.
[RDF/280434/18/192]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 448473. „DANKS - EUROPEJSKIE CEN-
TRUM DORADZTWA PODATKOWEGO” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000367947. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.10.2010.
[RDF/280434/18/192]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-20 183/2018 635 448474
Poz. 448474. „DANKS - EUROPEJSKIE CEN-
TRUM DORADZTWA PODATKOWEGO” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000367947. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.10.2010.
[RDF/280435/18/593]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 448474. „DANKS - EUROPEJSKIE CEN-
TRUM DORADZTWA PODATKOWEGO” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000367947. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.10.2010.
[RDF/280435/18/593]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-22 162/2018 301 327631
Poz. 327631. „DANKS - EUROPEJSKIE CEN-
TRUM DORADZTWA PODATKOWEGO” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000367947. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.10.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/28302/18/712]

W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wykreślić: 1 1. DANKS
- EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODAT-
KOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WAR-
SZAWIE I ODDZIAŁ W PIEKARACH ŚLĄSKICH 2. kraj
POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat PIEKARY
ŚLĄSKIE gmina PIEKARY ŚLĄSKIE miejscowość
PIEKARY ŚLĄSKIE 3. miejscowość PIEKARY ŚLĄ-
SKIE ulica UL. BYTOMSKA nr domu 64 kod pocz-
towy 41-940 poczta PIEKARY ŚLĄSKIE kraj POLSKA
Poz. 327631. „DANKS - EUROPEJSKIE CEN-
TRUM DORADZTWA PODATKOWEGO” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000367947. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.10.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/28302/18/712]

W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wykreślić: 1 1. DANKS
- EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODAT-
KOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WAR-
SZAWIE I ODDZIAŁ W PIEKARACH ŚLĄSKICH 2. kraj
POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat PIEKARY
ŚLĄSKIE gmina PIEKARY ŚLĄSKIE miejscowość
PIEKARY ŚLĄSKIE 3. miejscowość PIEKARY ŚLĄ-
SKIE ulica UL. BYTOMSKA nr domu 64 kod pocz-
towy 41-940 poczta PIEKARY ŚLĄSKIE kraj POLSKA

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki