Szczegóły spółki

Nazwa HORECAEXPRESS SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6821670035
REGON 120196310
KRS 0000366616
Adres ul. Żurawia 43 lok. 122, 00-680 Warszawa
Telefon 227 304 477
Faks 227 304 477
E-mail biuro@cofortexpress.pl
WWW www.comfortexpress.pl
PKD
  • 5510Z — hotele i podobne obiekty zakwaterowania
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 3.28 3.42
Zadłużenie / kapitał (D/E) -1.44 -1.41
Płynność bieżąca (CR) 0.31 0.3
Płynność szybka (QR) 0.31 0.3
Złota/srebrna reguła bilansowa -1.44 -1.41
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -437.96% -369.62%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 1.16% 1.29%
Rentowność aktywów (ROA) -2.64% -3.11%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-05-22 99/2020 383 250285
Poz. 250285. HORECAEXPRESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000366616. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.09.2010.
[RDF/200305/20/22]

W dniu 13.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.05.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 250285. HORECAEXPRESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000366616. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.09.2010.
[RDF/200305/20/22]

W dniu 13.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.05.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2020-04-17 75/2020 321 178352
Poz. 178352. HORECAEXPRESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000366616. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.09.2010.
[RDF/195173/20/717]

W dniu 31.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
Poz. 178352. HORECAEXPRESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000366616. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.09.2010.
[RDF/195173/20/717]

W dniu 31.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
2020-04-17 75/2020 321 178353
Poz. 178353. HORECAEXPRESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000366616. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.09.2010.
[RDF/195183/20/214]

W dniu 31.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2020 okres OD
01.01.2013 DO 31.12.2013
Poz. 178353. HORECAEXPRESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000366616. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.09.2010.
[RDF/195183/20/214]

W dniu 31.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2020 okres OD
01.01.2013 DO 31.12.2013
2020-04-17 75/2020 321 178354
Poz. 178354. HORECAEXPRESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000366616. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.09.2010.
[RDF/195191/20/871]

W dniu 31.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2020 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 178354. HORECAEXPRESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000366616. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.09.2010.
[RDF/195191/20/871]

W dniu 31.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2020 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014
2020-04-17 75/2020 321 178355
Poz. 178355. HORECAEXPRESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000366616. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.09.2010.
[RDF/195197/20/594]

W dniu 31.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2020 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 178355. HORECAEXPRESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000366616. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.09.2010.
[RDF/195197/20/594]

W dniu 31.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2020 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
2020-04-17 75/2020 321 178356
Poz. 178356. HORECAEXPRESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000366616. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.09.2010.
[RDF/195201/20/439]

W dniu 31.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2020 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 178356. HORECAEXPRESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000366616. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.09.2010.
[RDF/195201/20/439]

W dniu 31.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2020 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
2020-04-17 75/2020 321 178357
Poz. 178357. HORECAEXPRESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000366616. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.09.2010.
[RDF/195206/20/237]

W dniu 31.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2020 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 178357. HORECAEXPRESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000366616. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.09.2010.
[RDF/195206/20/237]

W dniu 31.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2020 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2020-04-16 74/2020 310 173368
Poz. 173368. HORECAEXPRESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000366616. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.09.2010.
[RDF/195141/20/965]

W dniu 31.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2020 okres OD
01.01.2011 DO 31.12.2011
Poz. 173368. HORECAEXPRESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000366616. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.09.2010.
[RDF/195141/20/965]

W dniu 31.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2020 okres OD
01.01.2011 DO 31.12.2011
2020-04-16 74/2020 310 173369
Poz. 173369. HORECAEXPRESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000366616. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.09.2010.
[RDF/195141/20/366]

W dniu 31.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2011 DO 31.12.2011
Poz. 173369. HORECAEXPRESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000366616. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.09.2010.
[RDF/195141/20/366]

W dniu 31.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2011 DO 31.12.2011
2020-04-16 74/2020 310 173370
Poz. 173370. HORECAEXPRESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000366616. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.09.2010.
[RDF/195173/20/316]

W dniu 31.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2020 okres OD
01.01.2012 DO 31.12.2012
Poz. 173370. HORECAEXPRESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000366616. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.09.2010.
[RDF/195173/20/316]

W dniu 31.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2020 okres OD
01.01.2012 DO 31.12.2012

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki